PLAN DE ZBORURI - MATURI - Calarasi/2012
NR. DATA LANSARE LOCALITATE LANSARE ZONA LANSARE TIP CONCURS ORGANIZATOR CENTRE DE IMBARCARE DERBY
1 29.04.2012 Tecuci Galati VITEZA Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
2 06.05.2012 Barlad Vaslui VITEZA Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
3 13.05.2012 Vaslui Vaslui VITEZA Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
4 20.05.2012 Vaslui Vaslui VITEZA Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
5 27.05.2012 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
6 02.06.2012 Volodarski Ucraina FOND Bucuresti -
7 03.06.2012 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
8 10.06.2012 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
9 16.06.2012 Volodarski Ucraina FOND Bucuresti -
10 16.06.2012 Cernihiv Ucraina MARATON Bucuresti -
11 17.06.2012 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
12 24.06.2012 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
13 30.06.2012 Volispil Ucraina FOND Bucuresti -
14 01.07.2012 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
15 07.07.2012 Cernihiv Ucraina MARATON Bucuresti -
16 08.07.2012 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
17 14.07.2012 Volispil Ucraina FOND Bucuresti -
18 15.07.2012 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
19 22.07.2012 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
20 28.07.2012 Volodarski Ucraina FOND Bucuresti -
21 28.06.2012 Cernihiv Ucraina MARATON Bucuresti -
22 29.07.2012 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
23 05.08.2012 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -