select * from plan where idj='23' and an='2013' and deleted='0' order by numar
PLAN DE ZBORURI - MATURI - Calarasi/2013
NR. DATA LANSARE LOCALITATE LANSARE ZONA LANSARE TIP CONCURS ORGANIZATOR CENTRE DE IMBARCARE DERBY
1 05.05.2013 Focsani Vrancea VITEZA Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
2 12.05.2013 Adjud Vrancea VITEZA Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
3 19.05.2013 Bacau Bacau VITEZA Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
4 26.05.2013 Bacau Bacau VITEZA Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
5 02.06.2013 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
6 09.06.2013 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
7 15.06.2013 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
8 15.06.2013 Buzinca Ucraina FOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
9 23.06.2013 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
10 29.06.2013 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Ialomita Calarasi 1, Calarasi 2 -
11 29.06.2013 Volodarska Ucraina FOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
12 29.06.2013 Cernihiv Ucraina MARATON Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
13 07.07.2013 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
14 13.07.2013 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
15 13.07.2013 Volodarska Ucraina FOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
16 21.07.2013 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
17 21.07.2013 Cernihiv Ucraina MARATON Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
18 28.07.2013 Stefanesti Botosani VITEZA+DEMIFOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
19 28.07.2013 Borispil Ucraina FOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
20 04.08.2013 Radauti Suceava DEMIFOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
21 11.08.2013 Radauti Suceava DEMIFOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
22 09.08.2013 Volodarska Ucraina FOND Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -
23 09.08.2013 Harcov Ucraina MARATON Bucuresti Calarasi 1, Calarasi 2 -