PLAN DE ZBORURI - PUI - Calarasi/2014
NR. DATA LANSARE LOCALITATE LANSARE ZONA LANSARE TIP CONCURS ORGANIZATOR CENTRE DE IMBARCARE DERBY
1 09.08.2014 Pechea Galati VITEZA Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
2 16.08.2014 Pechea Galati VITEZA Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
3 23.08.2014 Murgeni Vaslui VITEZA Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
4 30.08.2014 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
5 06.09.2014 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
6 13.09.2014 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
7 20.09.2014 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
8 27.09.2014 Iasi Iasi VITEZA+DEMIFOND Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
9 04.10.2014 Bivolari Iasi VITEZA+DEMIFOND Constanta Calarasi 1, Calarasi 2 -
10 04.10.2014 Vinita Ucraina FOND Constanta Calarasi 1 -