CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA

In temeiul prevederilor art. 13, pct. 5 din Statutul Asociației, președintele Asociației, convoacă Adunare Generala extraordinara a

Asociației Argeș pentru data de 07.02.2021, orele 11, având următoarea ordine de zi:

1.       Alegerea funcțiilor vacante ale Comitetului Director, respectiv președinte, vicepreședinte si responsabil tehnic;

2.       Afilierea de noi cluburi.

Cererile de candidatura se depun la secretarul asociației pana pe data de 05.02.2021 inclusiv.

Pentru a participa la ședința delegații trebuie sa posede împuternicire din partea cluburilor.

Norma de reprezentare este de 1 delegat la fiecare subdiviziune de 10 membri columbofili activi din anul 2020.

Locația va fi anunțata in timp util.

inapoi