CONVOCATOR CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIATIEI COLUMBOFILE ARGES

Presedintele Asociatiei convoaca Consiliul Director al ASOCIATIEI Columbofile Arges, in sedinta extraordinare, conform art. 18, al 4 din statutul asociatiei pentru data de 27.08.2020, orele 18. Locatia va fi comunicata in timp util.
Ordinea de zi:
1. Clarificarea unor aspecte legate de desfasurarea imbarcarilor la concursurile de fond si maraton din anul 2020 la centrul de imbarcare Bradu din cadrul Asociatiei Columbofile Arges.
2. Diverse.
Prezenta membrilor consiliului director este obligatorie.

PRESEDINTE
Asociatia Columbofila ARGES

inapoi