ADUNAREA GENERALA A ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE PORUMBEI BUCURESTI

Asociatia Crescatorilor de Porumbei Bucuresti convoaca Adunarea Generala in data de 18.02.2018,ora 11:00,in sala de conferinte a Popasului Randunica.

Ordinea de zi:

1.Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui ACPB pentru perioada cuprinsa intre data ultimei sedinte a Adunarii Generale si data prezentei sedinte a Adunarii Generale

2.Buget venituri - cheltuieli

 

3.Diverse

 

Delegarea participantilor la AG din partea cluburilor se va face in proportie de 1/10 din nr. membrilor cu cotizatia platita pana la data de 02.02.2018,conform proceselor verbale de AG a fiecarui club.

Cluburile care nu vor depune procesele verbale de AG pana pe data de 02.02 2018,conform hatararii Comitetului Director nu vor putea participa la sedinta Adunarii Generale a A.C.P.Bucuresti.

 

Presedinte

Dobre Cosmin

inapoi