COMUNICAT CONSILIUL ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE PORUMBEI BUCURESTI

 

În data de 02 decembrie 2018 a avut loc Adunarea Generală Ordinară de dare de seama și alegeri ale organelor conducătoare a A.C.P.B. Au participat delegați ai celor 12 cluburi care au plătit cotizația pentru anul 2019  pentru  A.C.P.B. A fost prezent în prima parte a lucrărilor si reprezentantul clubului Chitila, dl Sandu Cătălin  care dorește să organizeze Asociația Județeană Ilfov. A fost invitat din partea F.N.C.P.R. domnul Gâtejescu, Prim- vicepreședintele consiliului, dar din motive personale nu a putut da curs invitatiei. Din cuvântul celor prezenți a reieșit necesitatea organizării a două planuri de zbor. Astfel, Adunarea a aprobat:

a)un plan de zbor pe direcția Moldova românească. 

b)un plan de zbor pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, și-au manifestat acordul ca toți membrii din București care si au achitat cotizatiile, sa rămână în cadrul A.C.P.B, dovadă si plata cotizației către A.C.P.B. pentru anul 2019. Adunarea a hotărât ca, Consiliul Asociației sa fie format din 11 membri, pentru o mai buna reprezentare arhitecturala a Asociatiei in cadrul Consiliului. De asemena, Adunarea a ales delegații A.C.P.B. care vor participa la Conferința Națională ce va avea loc la Brașov, in luna ianuarie 2019. Aceștia au fost mandatați de către Adunare să ceară Conferinței, ca A.C.P.B. să rămâna in intregul ei, asa cum este de circa 60 de ani, sa transmita ideea de unitate, asa cum isi doresc membrii Asociatiei.

  Consiliul Asociatiei Crescatorilor de Porumbei Bucuresti

inapoi