PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ACPB DIN DATA DE 12 FEBRUARIE 2017

 

In data de 12.02.2017 a vaut loc adunarea generala a Asociatiatei Crescatorilor de Porumbei Bucuresti (ACPB).

La sedinta au participat reprezentatii cluburilor afiliate cu exceptia reprezentantului clubului ICCF.

Ordinea de zi a inceput cu raportul Presedintelui asociatie domnul Dobre Cosmin,a presedintelui Comisiei Tehnice domnul Ungureanu Sebastian, a Comisiei de Cenzori domnul Vaida Andrei si a Comisiei de Disciplina domnul Cana Gabriel. Toate cele patru rapoarte au fost votate faforabilin unanimitate.

Urmatorul punct de pe ordinea de zi a fost proiectul de modificare a statutului si anume:

reducera Comitetului Director de la 19 membri la 7 membri
comisia tehnica care este in acest moment formata din 14 membrii sa fie compusa din 15 membrii
inlocuirea anumitor formulari din statut
modificarea cotei de reprezentare in AG de la 1/30 existenta in satatut la cota de 1/10.

 

Toate propunerile de modificare a statului au fost votate favorabil in unanimitate.

In urma validarii reducerii Comitetului Director si a numarului de membri din care este formata Comisia Tehnica sa supus la vot alegerea membrilor care au candidat pentru locurile vacante.

In urma votului au fost validate in functii urmatoarele persoane:

In Comitetul director :

Responsabil promovare si marketing – dl. Sandu Catalin

Responsabil Financiar – dl. Pavelescu Narcis

Secretar – dl. Puf Ilie

Responsabil cu organizarea centrelor de fond si maraton – dl. Rudaru Marius

iar ca membru care sa completeze Comisia Tehnica a fost validat dl. Badea Ovidiu.

 


Componenta C.D. al ACPB este:

 


Presedinte – Dobre Cosmin
Vicepresedinte Tehnic – Ungureanu Sebastian
Vicepresedinte Organizatoric – Stuparu Costel
Responsabil promovare si marketing – dl. Sandu Catalin
Responsabil Financiar – dl. Pavelescu Narcis
Secretar – dl. Puf Ilie
Responsabil cu organizarea centrelor de fond si maraton – dl. Rudaru Marius

 

 


Componenta Comisiei Tehnice a ACPB este:

 


Presedinte – Ungureanu Sebastian
Membru – Badea Ovidiu
Responsabil Tehnic – Club Dobroiesti
Responsabil Tehnic – Club Voluntari
Responsabil Tehnic – Club Gyo Arena
Responsabil Tehnic – Club Gyo Antilopa
Responsabil Tehnic – Club Gyo ICCF
Responsabil Tehnic – Club Chitial
Responsabil Tehnic – Club Rapid
Responsabil Tehnic – Club Ghencea
Responsabil Tehnic – Club Rahova-Ferentari
Responsabil Tehnic – Club Traian Nitescu
Responsabil Tehnic – Club Copaceni
Responsabil Tehnic – Club Randunica
Responsabil Tehnic - Club Triumf


In urma rapoartelor Comisiei Tehnice si a Comisiei de Disciplina ,prin care au fost aduse la cunostinta problemele tehnice de la cluburile Antilopa si ICCF, sa hotarat in unanimitate urmatoarele:

Clubul Antilopa a fost avertizat verbal sa nu mai repete greselile de natura sporiva.

Clubul ICCF a fost avertizat in scris ,tinind cont de gravitatea faptelor savarsite de membrii acestui club, si informat ca la urmatoarea abatere se va propune in A.G. dezafilierea acestui Club.

 


Tot in cadrul A.G. au fost hotarate conform statului urmatoarele atributii ale Comisiei Tehnice:

este singura in masura sa intocmeasca planul de zbor Maturi si Pui si sa-l propuna spre aprobare Comitetului Director si Adunarii Generale
analizeaza,coordoneaza si organizeaza buna desfasurare a etapelor de zbor
analizeaza si propune spre judecare, Comisiei de Disciplina ,orice abatere de la R.N.S iar Comisia de Disciplina va sanciona aceste abateri in conformitate cu Cap. XXI din RNS al FNCPR

 

A.G a mai hotarat ca toate deciziile Comisie de Disciplina sa fie publicate pe site-ul ACPB sau FNCPR pentru o mai buna informare a columbofililor.

 


O alta hotarare a A.G. A fost elaborarea unui Regulament de Ordine Interioara si insusirea lui de fiecare membru culumbofil pentru o mai buna desfasurare a activitatii columbofile.

 

 

 

Presedinte ACPB

 


Dobre Cosmin

 

 

inapoi