COMUNICAT CONSILIUL DIRECTOR AC CONSTANTA 2017

ASOCIATIA JUDETEANA COLUMBOFILA CONSTANTA

COMUNICAT

 

Presedintele Asociatiei Judeteane Columbofile Constanta, domnul Guta Marian, in baza prerogativelor conferite de art. 20 din Statutul asociatiei, respectiv dispozitiile cuprinse la literele:
b) respecta si duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si Consiliului Director,
d) coordoneaza si verifica intreaga activitate a tuturor organelor alese de Adunarea Generala intre sedintele acesteia,
j) decide si ia orice alte masuri in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului statut
,avand in vedere actiunile intreprinse de domnul Oprea Gabriel, ulterioare convocarii in data de 06-04-2017 a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a asociatiei care se va desfasura in data de 22-04-2017 intelege sa formuleze urmatoarele precizari:

 convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a fost facuta in mod legal, cu respectarea intocmai a dispozitiilor Statutului asociatiei si prin consultarea Consiliului Director, intrunit in mod legal si statutar,anterior convocarii sedintei,
 toti membri care au platit contributia catre FNCPR, aferenta anului 2017 au dobandit calitatea de membri cu drepturi depline ai asociatiei, fiind respectate dispozitiile art. 31 din Statutul acesteia, acestia beneficiind de dreptul legal de a desemna reprezentanti la sedinta Adunarii Generale Extraordinare sus mentionata,
 numarul delegatilor va fi raportat la numarul de membri ai asociatiei cu contributiile platite la zi la nivelul anului 2017, conform proportiei prevazute in continutul art. 13, alin. 3 si 4 din Statut, fara aplicarea unor masuri discriminatorii intre membri fondatori si cei care au dobandit ulterior calitatea de membri ai acestei asociatii,
 actiunile intreprinse de domnul Oprea Gabriel au caracter personal, fara vreo legatura cu activitatea asociatiei, prin acestea incercandu-se convocarea unei sedinte cu caracter nestatutar, unde participarea membrilor sa fie una arbitrara, fara respectarea hotararii Consiliului Director si a prerogativelor impuse de Statut fata de cluburile columbofile si membri acestora, referitor la reprezentarea, desemnarea legala si participarea lor la sedintele Adunarilor Generale,
 prin actiunile sale domnul Oprea Gabriel incalca prevederile prezentului Statut al asociatiei, normele de comportare si de etica columbofila, iar prin activitatea sa aduce daune si afecteaza imaginea si reputatia asociatiei columbofile, toate aceste abateri fiind sanctionabile, conform prevederilor art. 35 din Statut.

In concluzie, solicitam cluburilor columbofile desemnarea in timp util si in mod statutar a reprezentantilor la sedinta Adunarii Generale Extraordinare, care se va desfasura in data de 22-04-2017, orice alta convocare fiind nelegala si nestatutara, persoanele care initiaza si sustin aceste actiuni fiind pasibile de aplicarea sanctiunilor columbofile prevazute de Statutele asociatiei si al FNCPR.


Data: 08-04-2017 Presedinte AJC Constanta
Marian Guta

inapoi