COMUNICAT DECIZIA NR. 1 DIN 27.04.2017

ASOCIATIA   JUDETEANA  COLUMBOFILA  CONSTANTA

 

                        DECIZIA NR. 1/27-04-2017

 

 

      Presedintele Asociatiei Judeteane Columbofile Constanta, afiliata la FNCPR, domnul Guta Marian, in baza prerogativelor conferite de art. 20 din Statutul asociatiei, respectiv dispozitiile cuprinse la literele:

b)   respecta si duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si Consiliului Director,

d)    coordoneaza si verifica intreaga activitate a tuturor organelor alese de Adunarea Generala intre sedintele acesteia,

j)    decide si ia orice alte masuri in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului statut

,avand in vedere hotararile Adunarii Generale a Asociatiei Judetene Columbofile Constanta desfasurata in data de 22-04-2017, ale Consiliului Director , ale Conferintei Nationale Columbofile 2017 a FNCPR si prevederile legale ale Capitolului II din RNS:

 

TIPURI DE CONCURSURI SI COMPETENTELE ORGANIZATORICE

 

a.Organizarea concursurilor cu porumbei calatori, din punct de vedere tehnic, înseamna respectarea procedurilor, de la îmbarcarea porumbeilor si pânã la omologarea concursului de catre omologator. Aceste proceduri sunt prevazute în prezentul RNS si se aplica ca atare.

b. Face exceptie de la cele mentionate anterior transportul porumbeilor cu masini speciale, care se face în conformitate cu normele de transport nationale si internationale în vigoare, în momentul efectuarii cursei.

c.Organizarea concursurilor cu porumbei pentru campionatul FNCPR si transportul porumbeiilor sunt doua chestiuni diferite din punct de vedere tehnic. Astfel, atributiunile organizatorului în raport cu CNS sunt doar cele specificate în prezentul regulament

d. Transportarea porumbeilor la locul de lansare se va face cu masini speciale, dotate cu sistem GSP de supraveghere prin satelit. Acestea trebuie sa îndeplineasca normele europene pentru transportul pasarilor si animalelor.

· Asociatiile pot opta pentru transportul cu masini proprii sau cu masini de închiriat.

·Raporturile economico – financiare generate de transportul porumbeilor la locurile de lansare nu fac obiectul atentiei CNS.

·Raporturile organizator – CNS sunt cele legate strict de respectarea prezentului regulament, iar organizarea concursurilor si transportul porumbeilor sunt douã lucruri separate.

·Aceste lucruri se prevad într – un protocol care va cuprinde integral toate clauzele aferente unei bune organizari.

·Protocolul se trimite odatã cu planul de concursuri si se înregistreaza obligatoriu la FNCPR.

e.CNS se ocupa de supravegherea desfasurarii concursurilor si de centralizarea acestora in Campionatul Judetean, Provincial, precum si in Campionatului National Columbofil, începând cu avizarea planurilor de zbor, cu desemnarea omologatorilor, supervizarea organizãrii concursurilor prin responsabilii de zona, omologarea concursurilor, aplicarea de sanctiuni în conformitate cu statutul si prezentul RNS si în final omologarea rezultatelor finale (a normelor pe diferite categorii).

f. Concursurile cu porumbei calatori (maturi si pui) se organizeaza de catre asociatiile columbofile afiliate la FNCPR in conformitate cu prezentul RNS. Numarul etapelor de concurs nu este limitat.

g. Asociatia organizatoare va asigura conditii de participare tuturor membrilor columbofili de pe raza respectivului judet sub un raport al distantelor si al transportului.

    ADOPTA URMATOAREA

                                         DECIZIE

1.Organizarea concursurilor columbofile interne si externe, respectiv programul imbarcarilor, distribuirea membrilor columbofili pe centrele de imbarcare stabilite la nivelul asociatiei si stabilirea mijloacelor auto in care se imbarca porumbeii acestora la  centrele de imbarcare respective este in competenta Consilului Director si Adunarii Generale a asociatiei.

2. Transportul porumbeilor apartinand membrilor AJCC va fi asigurat de catre autoutilitarele omologate si avizate de catre DSV Constanta,care indeplinesc conditiile stabilite prin RNS, aflate in proprietatea unor persoane fizice si juridice care presteaza transportul porumbeilor voiajori, exclusiv in baza  unor contracte civile incheiate cu asociatia sus mentionata.

3. Membrii columbofili ai asociatiei pot participa in conditii statutare si regulamentare la concursurile din sezonul competitional 2017 organizate de AJCC, cu respectarea intocmai a deciziilor Consiliului Director si Adunarii Generale a asociatiei.

4. Nerespectarea acestei decizii  va conduce la aplicarea sanctiunilor prevazute in Statutul asociatiei si RNS al FNCPR, precum si la neintroducerea si nerecunoasterea rezultatelor obtinute de crescatori in Campionatul Judetean Constanta si in Campionatul National Columbofil al FNCPR.

    

 

 

Data: 27-04-2017                                     Presedinte AJC Constanta

                                                                 Marian Guta

inapoi