PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE 22.APR.2017

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE

A ASOCIATIEI JUDETEAN COLUMBOFILA CONSTANTA

DIN DATA DE 22.APR.2017

 

     Prezentul proces verbal s-a incheiat in data de 22.04.2017 cu ocazia Adunarii Generale a Asociatiei Judetene Columbofile Constanta ,locatia Restaurant Rovas ,ora 9,adresa Bulevardul Aurel Vlaicu nr.62, Constanta .

     Mentionam faptul ca sedinta Adunarii Generale Extraordinare a fost convocata de Presedintele Asociatiei comform Art.13 ,alin. 5 din statutul asociatiei,datele organizarii sedintei impreuna cu ordinea de zi fiind comunicata membrilor asociati prin siteul oficial al asociatiei asociatiajudeteanacolumbofilaconstanta.wordpress.com si pe siteul  porumbel.net cu  15 zile inainte de data desfasurarii sedintei.

   

          Se prezinta membrilor participanti ordinea de zi a sedintei:

Prezentarea numarului de membrii participanti si validarea sedintei ,alegerea prezidiului.
Alocutiunea Presedintelui Asociatiei .
Prezentarea raportului anual financiar al asociatiei aferent anului 2016. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.Aprobarea prin vot.
Propunere reorganizare Comitet Director.
Numire responsabil centru Medgidia.
Diverse .
 

     Se aproba cu 12 voturi pentu si unul impotriva ordinea de zi .

 

Punctului 1 al ordini de zi:

     Prezentarea numarului de membrii participanti si validarea sedintei ,alegerea prezidiului.

 

   Identificarea  membrilor participanti s-a facut pe baza delegatiilor din partea cluburilor si cartilor de identitate si totodata s-a intocmit lista de prezenta la Adunarea Generala.

   Identificarea s-a efectuat sub indrumarea Av.Paul Foleanu ale carui principale atributii sunt identificarea in mod legal a identitatii delegatiilor prezenti ,certificarea datei la care s-a desfasurat sedinta Adunari Generale si continutul prezentului proces verbal.

  

     Numarul delegatiilor prezenti 13   din 18 delegatii , au lipsit 5 delegati  de la Clubul Constanta 1 (4 delegati) si de la Clubul Constanta 2 (1 delegat),comform Art.13 alin.4 , (1 delegat la 10 membri)  fiecare ,se constata intrunirea cvorumului necesar  desfasurarii Adunarii generale.

 

     Se propune componenta prezidiului Adunarii Generale sa fie format din : Guta Marian, Fratu  Gheorghe ,Voinea Dorin , Ghica Bogdan,Chicheanu Hristu si Udriste Valentin ,acesta fiind votat cu unanimitate de voturi.

 

Punctului 2 al ordini de zi:

    Alocutiunea Presedintelui Asociatiei .

   Domnul Guta Marian ,presedintele Asociatiei,comunica delegatiilor prezenti faptul ca aceasta adunare generala extraordinara a fost convocata pentru rezolvarea problemelor aparute in cadrul asociatiei.

  

Punctului 3 al ordini de zi:

Prezentarea raportului anual financiar al asociatiei aferent anului 2016. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.Aprobarea prin vot.

     Se constata faptul ca domnul Madularu Adrian nu este prezent sa prezinte acest raport, nici nu a trimis pentru prezentare membrilor Adunari Generale  raportul financiar.

     Presedintele Asociatiei , Guta Marian , propune incetarea mandatului domnului Madularu Adrian din toate functiile.

    Se supune la vot cu 10 voturi pentru , 1 vot impotriva si o abtinere ,propunerea este adoptata.

    Totodata se propune organizarea unei comisii formata din toti presedintii de centre : Udriste Valentin , Stroia Ionut, Voinea Dorin,Chicheanu Hristu si Bercea Marian sa participe la procesul de predare primire dintre domnul Madularu Adrian si viitorul responsabil financiar   si sa intocmeasca un proces verbal.

 

Punctului 4 al ordini de zi:

Propunere reorganizare Comitet Director.

  Avand in vedere actiunile si disensiunile  create in randul membrilor Asociatiei Judetene Columbofile Constanta , domnul Guta Marian ,Presedintele Asociatiei propune si supune la vot schimbarea din functia de Vicepresedinte a domnului Oprea Gabriel.

  Cu 10 voturi pentru si 3 impotriva inceteaza mandatul Domnului Oprea Gabriel.

 

  Pentru ocuparea locurilor ramase vacante in Comitetul Director sunt propusi si supusi la vot :

 

Vicepresedinte – domnul Orhan Moium –cu 11voturi pentru si 2 impotriva ,propunerea este validata.
Secretar- Responsabil Financiar –domnul Dumistracel Marian –cu 11 voturi pentru si 2 aptineri ,propunerea este validata.
 

Punctului 5 al ordini de zi:

 Numire responsabil centru Medgidia.

 Presedintele Asociatiei  propune pe domnul Bechir Givan ca responsabil pentru centrul de la Medgidia.

 Propunere supusa la vot  cu 12 voturi pentru si 1 impotriva ,propunerea este validata.

 

Punctul 6 al ordini de zi:

     Diverse:

1.      Presedintele propune adunarii generale schimbarea sediului social al Asociatiei Judetean Columbofila Constanta, si solicita imputernicirea Comitetului Director pentru a face acest lucru.

       Se supune la vot :cu 12 voturi pentru si 1 impotriva ,propunerea este validata

 

     Mentionam faptul ca procesul verbal a fost semnat de un numar total de 13 de membri.

      Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal insotit de tabelele anexe cu semnaturile membrilor care au luat parte la sedinta Adunarii Generale si si-au exprimat votul asupra hotararilor adoptate in prezenta sedinta , fara a fi inregistrate obiectiuni scrise la continutul acestuia.

 

 

Presedinte A.J.C.C.

                                                                                                                    Guta Marian

inapoi