ADUNARE GENERALA SIBIU - 9 IANUARIE 2020

ASOCIAÅ¢IA JUDEÅ¢EANÄ‚ COLUMBOFILÄ‚ SIBIU
Str. Negoi Nr.1 ,
Sibiu C.I.F. 4479675

CONVOCATOR ADUNARE GENERALÄ‚


Se convoacă Adunarea Generală A.J.C. Sibiu, în ÅŸedinţă, conf. art. Art. 15(1) din Statut, în ziua de Joi , 09.01.2020, ora 19:00, la Restaurant Ileana -Str. Piata Teatrului, Nr.2, Sibiu , cu următoarea ordine de zi:


1. constatarea întrunirii cvorumului;
2. aprobarea ordinii de zi;
3. desemnarea unei/unor persoane pentru întocmirea procesului verbal;
4. stabilirea planului de antrenamente ÅŸi concursuri, cât ÅŸi a bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli pentru sezonul 2020;
5. diverse.

PreÅŸedinte,
Iancu Bogdan

inapoi