CONVOCATORUL SEDINTEI ADUNARII GENERALE AL ASOCIATIEI JUDETENE COLUMBOFILE SIBIU

PRESEDINTELE ASOCIATIEI convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatiei Judetene Columbofile Sibiu , in sesiune extraordinara conform art.13 alin 5 din statutul asociatiei pentru data de 07.09.2017 , ora 19 , la Liceul Carol - Sibiu , str.Pedagogilor Nr.7 . 

Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita in conformitate cu art.14 din statutul asociatiei ca fiind urmatoarea :

1. Alegerea Presedintelui si organelor de conducere .

2. Alegerea delegatilor  la Conferinta Nationala a F.N.C.P.R DIN DATA DE 14.10.2017 .

3. Stabilirea candidatilor care vor fi sustinuti de A.J.C.S pentru functii in C.D al F.N.C.P.R .

4. Infintarea cluburii columbofile .

5. Diverse

                                            

                                                                                                                                                       Presedinte A.J.C.S

                                                                                                                                                        ROMAN CLAUDIU

 

                                                                                                                                                     

inapoi