ADUNARE GENERALA AJC VOIAJORUL VRANCEA

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ 

Se convoacă Adunarea Generală A.J.C. Voiajorul Vrancea, în şedinţă, conf. art. Art. 15(1) din Statut, în data de 04.03.2018, ora 10:00, la Liceul Tehnologic G.G. Longinescu (Liceul nr. 3) din municipiul Focşani, str. Mărăşeşti nr. 50, cu următoarea ordine de zi:

1. constatarea întrunirii cvorumului;

2. aprobarea ordinii de zi;

3. desemnarea unei persoane pentru întocmirea procesului verbal;

4. prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia;

5. prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului comisiei de cenzori;

6. alegeri generale pentru organele de conducere, execuţie şi control ale asociaţiei, astfel:

           a) ORGANE DE CONDUCERE

- Consiliul Director: preşedinte, vicepreşedinte, secretar, doi membri

           b) ORGANE DE EXECUŢIE

- Comisia Judeţeană Sportivă: preşedinte şi doi membri

- Comisia Judeţeană de Disciplină: preşedinte şi doi membri

           c) ORGANE DE CONTROL

- Comisia de cenzori: preşedinte şi doi membri

7. stabilirea planului de antrenamente şi concursuri, cât şi a bugetului de venituri şi cheltuieli aferent sezonul 2018;

8. diverse.

 

Preşedinte,

Chiper Cătălin Florin

inapoi