ADUNARE GENERALA AJC VOIAJORUL VRANCEA

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ COLUMBOFILĂ “VOIAJORUL” VRANCEA

Mun. Focşani, str. Plantelor nr. 44, jud. Vrancea

C.I.F. 33955845

RO68BTRLRONCRT0281904101

Telefon: 0764.080.100

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ

 Se convoacă Adunarea Generală A.J.C. Voiajorul Vrancea, în şedinţă, conf. art. Art. 15(1) din Statut, în ziua de duminică, 12.01.2020, ora 10:00, la Liceul Tehnologic G.G. Longinescu (Liceul nr. 3) din municipiul Focşani, str. Mărăşeşti nr. 50, cu următoarea ordine de zi:

1. constatarea întrunirii cvorumului;

2. aprobarea ordinii de zi;

3. desemnarea unei/unor persoane pentru întocmirea procesului verbal;

4. prezentarea bilanţului contabil (balanţă) pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia/acesteia;

5. prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului comisiei de cenzori;

6. stabilirea planului de antrenamente şi concursuri, cât şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sezonul 2020;

7. diverse.

 

Preşedinte,

Chiper Cătălin Florin

inapoi