CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ

CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ

  

Se convoacă Adunarea Generală AJC Voiajorul Vrancea, în şedinţă, conf. art. Art. 15(1) din Statut, în ziua de duminică, 13.01.2019, ora 10:00, la Liceul Tehnologic G.G. Longinescu (Liceul nr. 3) din municipiul Focşani, str. Mărăşeşti nr. 50, cu următoarea ordine de zi:

1. constatarea întrunirii cvorumului;

2. aprobarea ordinii de zi;

3. desemnarea unei/unor persoane pentru întocmirea procesului verbal;

4. prezentarea bilanţului contabil (balanţă) pe anul precedent şi aprobarea prin vot a acestuia/acesteia;

5. prezentarea şi aprobarea prin vot a raportului comisiei de cenzori;

6. stabilirea planului de antrenamente şi concursuri, cât şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru sezonul 2019;

7. diverse.

 

Preşedinte,

Cătălin Florin Chiper

inapoi