RNS-DRAFT


RNS-DRAFT

REGULAMENTUL NATIONAL SPORTIV – COLUMBOFIL
VALABIL PENTRU PERIOADA 2018-2021


Prezentul regulament contine instructiunile necesare practicarii sportului columbofil, respectiv organizarea concursurilor cu porumbeii calatori în cadrul FEDERAȚIEI COLUMBOFILE NAȚIONALE DIN ROMANIA, (denumită in continuare FNCPR), în conditii de siguranta si competitivitate ridicate. Asociatiile afiliate îsi pot întocmi regulamente proprii, care nu pot contraveni în niciun fel prezentului regulament.
Prezentul regulament contine metodologia organizării concursurilor sportive cu porumbei voiajori care se pot modifica anual, dacă sunt respectate procedurile statutare, normele si modul de centralizare a rezultatelor în Campionatul National Columbofil al Romaniei organizat de F.N.C.P.R. Prevederile cuprinse in RNS vor rămane neschimbate pe perioada mandatului președintelui C.N.S.
Capitolul I - Columbofilii
Art. 1 Competițiile cu porumbei sunt practicat de către columbofili, proprietari de porumbei voiajori și presupune angajarea porumbeilor la concursuri pe diferite distanțe. Aceștia posedă în mod obligatoriu: porumbei călători, crescătorie, ceas constatator (exclusiv ceas constatator electronic din anul 2019) electronic dintre mărcile agreeate de FNCPR. si legitimație tip card.
Art. 2 Pentru a putea participa la concursuri, columbofilii se înscriu în cluburi columbofile (denumite in continuare cluburi), care activeaza ca sucursale ale asociațiilor afiliate la Federația Nationala a Crescătorilor de Porumbei din România, unde achită toate taxele aferente. Asociațiile pot avea cluburi doar pe teritoriul județului unde își au sediul, sub sancțiunea anulării sezonului pentru Comitetul asociației și pentru clubul în cauză. Pentru înființarea unui club nou (altele decît cele din 2018) pe lîngă procedurile statutare din asociație, este nevoie și de validarea acestuia de către Conferința Națională. Asociațiile care înființează cluburi noi, vor trimite o solicitare în acest sens, pe adresa federației, cu 10 zile înainte de Conferința Națională. În prealabil CNS va aviza aceste cereri, în ședință sau on-line.
Consiliul director al asociației, stabilește clubul în care urmează să se înscrie fiecare columbofil. Columbofilii au obligatia sa achite cotizatiile pentru a dobandi calitatea de membri, cu drepturi depline, indiferent daca vor concura individual sau in tandem. Asociațiile au obligația să primească ca și membri, toți columbofilii care au crescătoria pe raza județului (Mun București) unde își desfăcoară activitatea asociația, cu excepția celor care au suferit sancțiuni disciplinare de excludere (pe perioada excluderii), sub sancțiunea dezafilierii.
Art. 3 O comisie stabilită de Consiliul Director al asociației, va determina ( masura) coordonatele GPS ale crescătoriei, care vor fi introduse în Programul Național de Clasamente (denumit in continuare PNC), alături de datele de identificare ale columbofilului și de titulatura de concurs (care apare în clasamente) care poate fi aleasă de columbofil.
3.1 În programul de clasamente fiecare columbofil (tandem) are atribuit un cod unic, iar porumbeii cu care concurează și care se introduc în programul de clasamente în fiecare an sunt legați direct de acest cod. Schimbarea codului conduce la pierderea palmaresului la crescator, iar in vederea menținerii palmaresului pentru porumbel se va formula o cerere către CNS in vederea recalcularii.
Capitolul II – Concursurile și organizarea acestora
Art. 4. Organizarea concursurilor cu porumbeii călători, din punct de vedere tehnic, reprezinta respectarea intocmai a procedurilor, începând de la îmbarcarea porumbeilor și pânã la omologarea concursului de catre CNS.
Concursurile se organizeaza in urmatoarele conditii:
- pentru tipurile Viteza, Viteza – Demifond si Demifond: minim 20 de columbofili pe clasamentul general,
- pentru tipurile Demifond – Fond, Fond: minim 40 de columbofili pe clasamentul general,
- pentru tipul Maraton: minim 100 de columbofili pe clasamentul general.
Aceste proceduri sunt prevăzute în prezentul RNS si se aplică ca atare. Concursurile se desfășoară în perioada cuprinsă între primul week-end din luna mai și pînă în primul week-end din luna august pentru porumbeii maturi și porumbei de 1 an (yearling), respectiv din primul week-end al lunii iunie până în primul week-end al lunii octombrie pentru concursurile cu puii.
Puii pot fi concurați (clasificați) în aceleași concursuri cu maturii și tinerii, în condițiile în care asociația acceptă acest lucru și cu conditia ca un pui sa nu participe la mai mult de 10 etape (din concursurile cu maturii sau cu puii), sub sancțiunea anulării sezonului de maturi, pentru columbofilul care încalcă această regulă.
Art. 5 Concursurile se organizează de către asociațiile afíliate, care premergator datei de 1 Ianuarie al fiecărui an vor introduce în Programul Național de Clasamente (PNC), planul de concursuri pentru sezonul aferent acelui an calendaristic și protocoalele aferente dintre asociatii dupa ce in prealabil acesta va fi validat de Adunarea Generală a Asociatiei Judetene.
Planul de zbor poate conține:
12 week-enduri pentru categoriile viteză și demifond (plus categoriile conexe) – se acceptă două planuri de zbor, in cadrul unei asociatii, pe care cluburile participă de la început până la sfârșit fără posibilitatea comasării acestora în sezon.
5 week-enduri pentru categoria fond (plus categoriile conexe) – se acceptă două planuri de zbor pentru asociațiile cu peste 500 de membrii și doar pe direcții diametral diferite.
3 week-enduri pentru categoria maraton – inclusiv nationale (plus categoriile conexe)
10 week-enduri pentru concursurile cu puii.
 Asociațiile au obligația efectuării în totalitate a planului de zbor introdus în programul de clasamente. Face excepție de la această regula orice asociație care a organizat un concurs sub numărul minim de crescători sau porumbei admis pe clasamentul general, după organizarea acestuia ca și ultim concurs.
 Asociiatile cu peste 500 de membri pot organiza si planul 2 pentru etapele de fond pe directii diferite, iar membrii nu pot alege decât un singur plan pe care vor concura.
 PNC, va marca cu culori diferite (credite), fiecare week-end stabilit pentru diferitele categorii enunțate mai sus. Pentru a fi centralizată la o anumită categorie, etapa trebuie să fie organizată în week-endul atribuit respectivei categorii, indiferent dacă este organizată de asociația proprie, sau dacă este o etapă la care columbofilul sau asociația alege să participe conform Art 5, Al 5, 6.
 Etapele se selectează din lista existentă adăugîndu-se doar data etapei sau se creează în program introducându-se locația, coordonatele și data.
 Planul de zbor se respectă cu mențiunea că organizatorii pot alege inversarea etapelor de viteză demifond. În caz de forță majoră, cu respectarea conditiilor conforme legislației in vigoare (Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, cf art. 1351 Noul Cod Civil), coroborat cu anunțarea și aprobarea obținută din partea responsabilului de zonă. O etapa poate fi lansată din altă localitate cu acordul responsabilul de zonă în caz de forță majoră.
 Unele concursuri din planul de zbor aprobat, pot fi organizate de către entități juridice neafiliate la FNCPR. Acestea se numesc PARTENER și se organizează sub controlul tehnic al asociației pe pagina căreia apar în PNC, la secțiunea Planuri de concursuri. Ele presupun premii sau promovare oferită de entitatea juridică parteneră.
 Cînd mai multe asociații participă la același concurs, acestea vor întocmi protocoale care se vor atașa în PNC.
 Asociatiile pot nominaliza o etapa derby pentru fiecare categorie.
 Columbofilii pot participa si la concursurile peste 630 km (la primul crescător) organizate de alte asociatii (cu care asociatia lor nu are protocol) cu conditia sa aiba distanta mai lunga sau egala cu distanta cea mai scurta a crescatorului din asociatia organizatoare (sau asociatiile participante la concurs si trecute in protocol). Acesta va fi obligatoriu primit, cu conditia sa isi anunte participarea cu 30 de zile inainte de data etapei si sa isi achite taxele de participare, care nu pot fi mai mari decat a celorlalti crescatori participanti la concurs. Columbofilul (-ii) vor îmbarca la cel mai apropiat centru.
 Asociatiile columbofile pot opta sa participe la concursurile peste 630 km (la primul crescător), organizate de alte asociatii (cu care nu au protocol) cu conditia ca cea mai scurta distanta de concurs din respectiva asociatie sa fie mai lunga sau egala cu ce mai scurta distanta din asociatia organizatoare (sau a unei asociatii aflate in protocol pentru respectiva etapa). Participarea respectivei asociatii va fi posibila cu conditia sa anunte acest lucru inainte de prima etapa de concurs din sezon. Asociatia care doreste participarea isi va gestiona pe cont propriu transportul porumbeilor sai .
Art. 6 CNS se ocupa de supravegherea desfășurării concursurilor și de centralizarea acestora in Campionatul Judetean, Provincial, precum si în Campionatului National Columbofil, începând cu verificarea și avizarea planurilor de zbor, supervizarea organizãrii concursurilor prin responsabilii de zona (se stabilesc de CNS la începutul fiecărui mandat), omologarea concursurilor, aplicarea sancțiunilor, în conformitate cu Statutul FNCPR si prezentul RNS precum și omologarea rezultatelor finale (a normelor pe diferite categorii).
Art. 7 Distanțele de concurs încep de la 100 km (-5% conform normelor imperative ale FCI), iar etapele trebuie să asigure tuturor participanților șanse egale în atingerea normelor.
Art. 8 Tipurile de concurs sunt următoarele:
 Viteză – unde crescătorii au distanțe între 95 și 315 km;
 Viteză - demifond – unde crescătorii au distanțe între 285 și 420 km;
 Demifond – unde crescătorii au distanțe între 380 și 630 km;
 Demifond – fond - unde crescătorii au minim 475 km și există crescători cu distanțe între 475 și 630 km;
 Fond - unde crescătorii au distanțe peste 630 km și există crescători cu distanțe între 630 și 760 km
 Maraton – peste 760 km
 Fiecarui crescator i se va centraliza etapa in functie de distanta crescatoriei, cu mențiunea că pentru centralizarea normelor, nu se aplică toleranța de +/- 5%, în sensul că normele trebuie să aibă kilomterii totali ceruți.

Art. 9 Zonele pentru concursurile de fond sunt următoarele:
 Pentru etapele de demifond-fond sau fond se vor organiza minim 2 (două) etape comune la nivelul grupărilor zonale.
Grupările zonale sunt următoarele:
 Gruparea 1: Caras – Severin, Hunedoara;
 Gruparea 2: Timis, Arad;
 Gruparea 3: Salaj, Maramures;
 Gruparea 4: Alba, Sibiu;
 Gruparea 5: Mures, Harghita;
 Gruparea 6: Covasna, Brasov;
 Gruparea 7: Suceava, Botosani;
 Gruparea 8: Iasi, Neamt;
 Gruparea 9: Vrancea, Galati;
 Gruparea 10: Braila, Tulcea, Buzău;
 Gruparea 11: Bucuresti, Giurgiu, Ilfov;
 Gruparea 12: Arges, Valcea;
 Gruparea 13: Gorj, Mehedinti;
 Gruparea 14: Prahova;
 Gruparea 15: Constanta, Ialomita, Calarasi;
 Gruparea 16: Olt, Dolj;
 Gruparea 17: Cluj, Bistrita;
 Gruparea 18: Dambovita, Teleorman;
 Gruparea 19: Bihor, Satu Mare;
 Gruparea 20 Bacau, Vaslui;
9.1 Pentru a înlocui o etapa zonală la îndeplinirea normei, cu o etapa de maraton, etapele de maraton trebuie să fie organizate în același week-end cu etapa de fond nominalizată ca zonală. (să aibă credit de fond și nominalizare pe data (week-endul) etapei zonale.)
 Federația coordonează anual organizarea a 3 etape NAȚIONALE de maraton la final de sezon.
 Acestea se organizează de către asociațiile desemnate de către Consiliul director.
 2019 – 2 august
 2020 – 31 iulie
 2021 – 30 iulie
 Berlin Național – organizator tehnic AJC Bihor - distanța peste 900 km la columbofilii din județul Satu Mare.
Punct de lansare Stendal.
 Lansare la prima oră
 Transportul va fi asigurat de organizator.
 Clasamente interjudetene:
 BH, SJ, SM, MM
 AR, TM, CS
 AB, BN, BV, CJ, CV, HR, HD, MS, SB
 Toate judetele de dupa arcul carpatic.
 Centre de îmbarcare:
• Arad (Îmbarcă AR, CS și TM),
• Oradea (Îmbarcă BH, SM, MM și SJ),
• Cluj Napoca (Îmbarcă CJ, BN, MS),
• Alba (Îmbarcă AB, HD, SB),
• Plopeni (Îmbarcă BV, HR, CV, PH),
• Suceava (Îmbarcă toată zona Moldovei)


 Birzai Național – organizator tehnic ACP Neamț - distanța minima 900 km
Punct de lansare Birzai
 Lansare la prima oră
 Transportul va fi asigurat de organizator.
 Clasamente interjudetene:
• SV, BT, NT IS, BC, VS
• BR, TL, GL, VN, BZ
 Centre de imbarcare:
• Suceava (Îmbarcă SV și BT)
• Roman (Îmbarcă NT, IS, BC, VS)
• Brăila (Îmbarcă BR, TL, GL, VN, BZ)

 Izium Național - organizator tehnic ACJ Dolj IGG - distanța peste 760 km km la columbofilii din județul Brăila.
Punct de lansare Izium.
 Lansare la prima oră
 Transportul va fi asigurat de organizator.
 Centre de imbarcare:
• Craiova (Îmbarcă DJ, MH, GJ),
• Slatina (Îmbarcă OT, VL, AG),
• Plopeni (Îmbarcă DB, PH, B, IF, TL, GR),
• Braila (Îmbarcă BR, BZ, GL, IL, CL, CT, TL)
 Clasamente interjudetene:
• DJ, MH, GJ, VL, OL
• AG, TR, DB, GR, B, PH, IF
• BZ, BR, IL, CL, CT, TL

Acestea vor fi concursuri cu premii.
 Federația coordonează anual organizarea a 5 etape NAȚIONALE de maraton la mijlocul sezonului:
 2019 – 13 iulie
 2020 – 11 iulie
 2021 – 10 iulie
Acestea sunt:
 Stendal - distanța peste 900 km la columbofilii din județul Satu Mare.
Punct de lansare Stendal
 Organizator Satu Mare
 Lansare la prima oră.
 Transportul va fi asigurat de judete sau de organizator.
 Clasamente interjudetene:
 AR, BH, TM, CS
 SM, SJ, MM
 AB, BN, BV, CJ, CV, HR, HD, MS, SB
 Toate judetele de dupa arcul carpatic.
 Organizator Satu Mare
 Centre de îmbarcare:
• Timisoara (Îmbarcă AR și TM),
• Satu Mare (Îmbarcă SM, BH, MM și SJ),

 Praga - distanța peste 760 km la columbofilii din județul Cluj.
Punct de lansare Praga
 Organizator Alba
 Lansare la prima oră.
 Transportul va fi asigurat de judete sau de organizator.
 Clasamente interjudetene:
 CJ, BN, AB, SB,
 BV, CV, HR, MS
 HD, CS
 Toate judetele de dupa arcul carpatic.
 Centre de îmbarcare:
• Caransebes (Îmbarcă CS și HD),
• Alba Iulia (Îmbarcă AB si SB),
• Fagaras (Îmbarcă BV, CV și HR),
• Cluj Napoca (Îmbarcă CJ, BN, MS),

 Madona - distanța peste 1000 km la columbofilii din județul Suceava.
Punct de lansare Madona
 Organizator Suceava
 Transportul va fi asigurat de judete sau de organizator.
 Lansare la prima oră.
 Clasamente interjudetene:
• SV, BT, NT, IS
• BC, VS, VN, GL
 Centre de îmbarcare:
• Suceava (Îmbarcă SV și BT)
• Roman (Îmbarcă NT, IS, BC, VS, VN, GL)

 ETAPA PROV SUD – ZARUVE - distanța peste 760 km la columbofilii din județul Buzau. Punct de lansare ZARUVE.
 Organizator Braila
 Transportul va fi asigurat de judete sau de organizator.
 Lansare la prima oră.
 Clasamente interjudetene:
• BR, CT, TL, IL, CL
• PH, B, IF, GR, DB, BZ, TR
 Centre de imbarcare:
• Braila (Îmbarcă BR, BZ, TL si CT),
• Plopeni (Îmbarcă PH, B, GR, CL, IF, DB, BZ, TR si IL)

 Tokmak - distanța peste 800 km la columbofilii din județul Arges
Punct de lansare Tokmak
 Lansare la prima oră.
 Organizator Dolj
 Transportul va fi asigurat de judete sau de organizator.
 Clasamente interjudetene:
• DJ. MH, GJ
• AG, OL, VL,
 Centre de imbarcare:
• Arges (Îmbarcă AG si VL)
• Mehedinti (Îmbarcă MH si GJ)
• OT (Îmbarcă DJ si OT)
 Asociațiile pot opta să îmbarce porumbeii pe propriul centru de îmbarcare și ulterior să trimită porumbeii însoțiți de o comisie la re-clemare pe centrele desemnate mai sus. Comisia trebuie să conțină suficienți columbofili pentru a se putea organiza comisii mixte de re-clemare la centrul unic. Asociațiile vor trimite o cerere în acest sens către responsabilul de zonă iar acesta le va aproba cererea în condițiile în care pot proba de ce au nevoie de îmbarcarea în propriul județ.
 Porumbeii vor fi îmbarcați de comisii mixte (din mai multe județe), și li se vor pune stikere. Se vor intocmi tabele cu stikeerul care rămâne și seria porumbelului.
 Ulterior, o altă comisie, aflată în spatele primei comisii, va ștampila aripa cu o ștampilă cu numele etapei.
 Tabelele vor fi expediate în termen de 24 de ore, responsabilului de zonă stabilit de CNS. Columbofilii vor anunța și seria stikerului, la anunțul prin SMS sau on-line, iar aripa ștampilată va trebuii prezentată la un control. Controlul poate fi facut și prin mijloace de comunicare electronice: whats app, facebook, etc.
Art 10. Prevederi speciale
 Porumbeii participanți la concursuri vor fi introdusi în lista de start electronicã din programul național de clasamente. Porumbeii maturi se introduc pănă la data stabilita de asociaţie, iar puii în momentul în care se dorește angajarea lor la concurs.
 Angajarea unor porumbei la concursuri, fără a deține taloanele de proprietate atrage dupã sine anularea rezultatelor porumbeilor în cauzã și scoaterea lor din concurs. Fac exceptie columbofilii care au anunțat acest lucru prin responsabilul tehnic de club, în programul de clasamente, înainte de începerea concursurilor (maturi sau pui). Acesta va ceda porumbelul, proprietarului de drept dacă respectivul îl solicita în termen de 30 de zile, dupa ce apare anunțat la rubrica Porumbei rătăciţi.
 Cuplarea senzorilor se face obligatoriu pentru fiecare asociatie de persoane desemnate de Consiliul Director. Acestea sunt responsabile în comun cu Comitetul asociației de orice distrugeri/pagube produse crescătorului la manipularea ceasului.
Capitolul III – Imbarcarea porumbeilor pentru concurs
Art. 11 Columbofilii îmbarcă porumbeii la centrul de îmbarcare al propriului club la concursurile de tipul viteză, viteză-demifond și demifond, până când atît la îmbarcare sau la desigilare sunt prezenți minim 15 columbofili și 15 ceasuri constatatoare (prezenți fizic sau cu desigilare on-line) si 150 de porumbei. În momentul când sunt prezenți la îmbarcare, mai puțin de 15 columbofili și 150 de porumbei, aceștia îmbarcă porumbeii, dar desigilarea o fac la cel mai apropiat club, cu excepția etapei cînd ei formează clasamentul general și astfel se organizează ultima etapă.
Art 12. Columbofilii îmbarcă pentru concursurile de demifond-fond și fond pe centre de îmbarcare desemnate. Acestea sunt stabilite de asociație și pot exista maxim 4 (patru) centre la nivelul unui județ. Acesta se desființează cînd îmbarcă mai puțin de 20 de columbofili si este înregistrat un număr mai mic de 20 de ceasuri și 150 de porumbei.
În momentul când sunt prezenți la îmbarcare, mai puțin de 20 columbofili și 150 de porumbei, aceștia îmbarcă porumbeii dar de la următoarea etapă, îmbarcă fiecare la cel mai apropiat centru. Desigilarea se poate face pe centru atâta timp cât sunt 15 participanți la concurs, chiar dacă au îmbarcat la alte centre, cu excepția faptului cînd ei formează clasamentul general și asfel se organizează ultima etapă.
Art. 13 Columbofilii îmbarcă pentru concursurile de maraton la nivelul unor centre cu un număr de minim 50 de participanți, 50 de ceasuri și 150 de porumbei. Acestea sunt unice la nivel de județ. Îmbarcarea sub numericul de mai sus conduce la desfiinţatea centrului/punctului de îmbarcare pentru următoarele etape de maraton și îmbarcarea la centrul cel mai apropiat de județ. (toți crescătorii la același centru). Face excepție etapa organizată ca ultimă etapă.
Art. 14 Cluburile si centrele de îmbarcare se creează în programul de clasamente odată cu introducerea planurilor de zbor fiind desemnate de asociații.
Art. 15 Îmbarcarea porumbeilor se face de comisii de îmbarcare (denumite in continuare COMISII), formate din minim trei columbofili, fără ca membrul columbofil, căruia i se îmbarcă porumbeii, să își îmbarce proprii porumbei. Este obligatoriu ca fiecare serie de porumbel sa fie verificată de comisie.
Art. 16 După îmbarcare se listează fișa de îmbarcare și se semnează de către toți membrii comisiei și de către columbofil, după ce acesta se asigură că i s-au îmbarcat toți porumbeii. Ulterior, columbofilul se va asigura că este înregistrat în Procesul verbal de îmbarcare electronic, în caz contrar nu va putea participa la etapă.
Art. 17 Porumbeii se îmbarcă pe prima cursă liberă la fiecare etapă, începând cu cursa unu (1) pentru fiecare week-end. Columbofilul este direct responsabil de acest lucru, dar și de conectarea la ceasul atomic. În acest sens va verifica personal îndeplinirea acestor cerințe.
Art. 18 În momentul în care la un club/centru de îmbarcare se îmbarcă sub numericul minim necesar (vezi tabelul nominal de îmbarcare) sau nu se îmbarcă deloc pentru o etapă din plan, acesta se desființează pentru întreg sezonul la categoria respectiva. Ulterior datei desființării centrului de îmbarcare, columbofilii vor îmbarca la cel mai apropiat club/centru, cu mențiunea că nu vor intra în clasamentele clubului unde îmbarcă pentru concursurile de viteza, viteza-demifond și demifond. La fond și maraton, toți membrii unei asociații care nu (mai) au centru de îmbarcare, îmbarcă la același centru în cadrul altor asociații intrand in clasamentul de centru. Pentru a se desființa un club/centru de îmbarcare se va îmbarca obligatoriu o etapă sub numeric, sau nu se va îmbarca deloc la acel club/centru (membrii arondați acolo nu participă în alte centre/cluburi la respectiva etapă.)
Art 19. Asociațiile trebuie să dețină în proprietate sisteme de îmbarcare a porumbeilor, precum și documentația necesară desfășurării procedurilor de îmbarcare.
Art. 20 Asociațiile vor efectua operațiunile de îmbarcare electronic, prin intermediul PNC. Pentru aceasta este nevoie de un calculator/laptop la centrul de îmbarcare/club și o sursă de internet. Columbofilii sunt înregistrați în momentul îmbarcării prin intermediul unui scanner care scanează legitimațiile tip card sau manual. În pagina aplicației se introduce ulterior și următoarele date:
1. Nr mașinilor participante la etapă și metri pătrațide boxe ai acestora.
2. Nr de porumbei pe mașină (PNC calculează automat nr total)
3. Seriile sigiliilor fiecarei mașini.
4. Nume delegat/ți
Ulterior, prin accesarea butonului salvează de fiecare club/centru și ulterior de tehnicul organizator, datele se salvează, fiind publice. Deblocarea unui concurs, pentru corectarea unei greșeli se poate face doar cu acordul responsabilului de zonă și numai înainte de lansarea porumbeilor.
Columbofilii au obligația verificării datelor on-line, pentru a se asigura că participă activ în concurs, înainte de lansarea porumbeilor. Apariția columbofilului în procesul verbal on-line, presupune că tehnicul de club/centru confirmă participarea în concurs a acestuia în condițiile RNS, sub sancțiunea anulării etapei pentru responsabilul tehnic.
Se recomanda listarea procesului cu îmbarcarea pentru siguranță și chiar listarea acestuia și pentru columbofilii doritori.
Art. 20 PROCEDURI DE CONTROL AL PORUMBEILOR CAMPIONI
Programul Național de Clasamente va scana automat clasamentele în timpul sezonului, calculând automat porumbeii cu șanse la ocuparea primelor locuri naționale pe categorie după un anumit număr de etape, respectiv:
 trei etape la Categoria Viteză;
 două etape la Categoria Demifond;
 două etape la Categoria Fond;
 o etapă la Categoria Maraton.
 doua etape Categoria F Pui

20.1 Porumbeii care se află în media pe etapa a punctajului necesar obținerii unor locuri de frunte, pe baza punctelor de penalizare din campionatul anului anterior, vor fi reclemați. La palmares vor fi verificați prin scanare primii 15 porumbei din campionatul national columbofil al anului trecut și vor fi reclemați, când intra în media punctelor de la palmares.
20. 2 În momentul în care porumbeii ajung în media punctelor, lista acestora se va publica săptămînal pe site-ul federației, iar porumbeilor care sunt selectați ca posibili campioni (Top 5) li se va aplica din acel moment un control de securitate, prin reclemare la toate etapele care urmează (etape din respectiva categorie). Columbofilii vor fi obligați să-i anunțe în termen de 30 minute de la înregistrarea în ceas, prin SMS sau E-Mail.
Columbofilii care au de anuntat in procedura de control, mai mult de 3 porumbei si poseda sisteme live, vor avea la dispozitie 60 de minute pentru expedierea sms-urilor.
Anuntarea eronata atrage urmatoarele sanctiuni:
- Anuntul eronat la ora, minute, serie, an si stiker atrage anularea porumbelului;
- Dacă nu sunt anunțați li se anulează etapa respective prntru porumbelul in cauza;
- Daca sunt anunțați în afara termenului regulamentar de 30 minute, li se va lua în considerare ora anunțului.
Sancțiunile de mai sus se aplica cu condiţia sa aibă un punctaj de până în 15 puncte la oricare clasament al respectivei etape. Pentru punctaje mai mari porumbeii nu se anulează şi nici nu li sa ia ora anunţului, rămânând pe locul ocupat în clasment, dar porumbelul trebuie să se încadreze în celalalte prevederi ale RNS cu privire la anuturi daca este cazul.
- Columbofilii au obligația sesizării conducerii cluburilor/centrelor/asociației despre faptul că au porumbei care se încadrează la controlul prin re-clemare chiar și în cazul în care din diferite motive, departamentul tehnic al asociației nu a trimis spre centralizare clasamentul, (deci porumbeii nu apar în lista de re-clemare) sau dacă din eroare se uită re-clemarea lor de către comisie. Indiferent de motivul pentru care nu sunt re-clemați, porumbeiilor li se anuleaza (etapa respectiva) dacă ar fi trebuit controlați și asta nu sa întmplat.
- În cazul defecțiunilor de server, pe pagina live a concursului va apare un mesaj în acest sens și pentru acel concurs nu se vor lua în calcul erorile de anunț.
Model anunt: control(numele etapei).serie.an.ora.minut.secunda.stiker(se razuieste stikerul si se anunta seria mare de sub razuitura).
Art 21. Asociația organizatoare, cele participante (pentru proprii membri) sau CNS pot solicita măsuri suplimentare de control și siguranță a concursului pentru orice crescător participant la orice etapă de concurs.
Art 22. Asociațiile care omologează etapele cu omologator (responsabilul de zonă) vor trimite tabelul de re-clemare în 24 de ore (mai puțin duminica) către omologator (responsabilul de zonă) care va verifica corectitudinea datelor.
La asociațiile care fac dosar virtual, Tabelul de re-clemare este păstrat la tehnicul asociației, care va organiza o comisie de 3 membrii ce vor verifica corectitudinea datelor, imediat după etapă. Tehnicul va încărca tabelul scanat imediat după îmbarcare în PNC, și ulterior după verificare, va fi din nou scanat, cu seriile răzuite, și încărcat în PNC, pentru conformitate.
- LA ETAPELE NAȚIONALE UNDE SE RE-CLEMEAZĂ PORUMBEII, DOSARUL CU FIȘELE DE RE-CLEMARE SE TRIMITE LA RESPONSABILUL DE ZONĂ ÎN 24 ORE, IAR ACESTA VA VERIFICA CORECTITUDINEA DATELOR, INDIFERENT DE FELUL ÎN CARE SE FACE OMOLOGAREA.
Capitolul IV TRANSPORTUL
Transportul porumbeilor în vederea îmbarcării între cluburi/centre/puncte, respectiv către locurile de lansare
Art. 23 Transportul porumbeilor se face cu mașini autorizate sanitar veterinar de către DSVSA-urile județene. Acestea trebuie să ofere condiții foarte bune de transport, cu posibilitatea de hrănire și adăpare. Porumbeii sunt însoțiti de o persoană, deținătoare a unui atestat de delegat însoțitor păsari vii, conform legislației naționale.
23.1 Mașinile de transport trebuie să fie dotate cu sistem de supraveghere GPS, care să ofere posibilitatea vizionării mașinii in timp real. Abonamentul de supraveghere trebuie să ofere salvarea datelor pentru minim un an de zile. La solicitarea responsabilului de zonă, parola de acces pentru vizibilitatea mașinii, va trebui pusă la dispoziția acestuia imediat. În caz contrar se anulează etapa.
Art. 24 Porumbeii se îmbarcă în boxele mașinii de transport, astfel încît să fie dispuși echilibrat numeric.
 Pentru etape sub 500 km este permis un număr de maxim de 40 porumbei pe metru pătrat.
 Pentru etapele între 500 și 800 km (demifond-fond și fond) este permis un număr de maxim 30 porumbei pe metru pătrat.
 Pentru etapele de maraton este permis un număr de maxim 25 de porumbei pe metru pătrat. În zilele caniculare se recomandă scăderea acestui numar cu minim 10%.
Art 25 În mașinile de transport este permisa doar îmbarcarea porumbeilor înregistrați pentru concurs.
Art. 26 Mașinile de transport se sigilează la fiecare centru de îmbarcare, respectiv la ultimul centru, cu sigilii speciale distribuite de FNCPR, iar seriile acestora se scriu într-un proces verbal care se atașează la dosarul concursului sau se publică pe pagina de facebook a asociației în ziua îmbarcării, în cazul asociațiilor care lansează fără lansator.
Art. 27 Deplasarea masinii de la un club/centru la altul se face numai cu masina sigilată cu sigilii oficiale ale federatiei, sub sancțiunea anulării etapei pentru centru (club).

Capitolul V – Lansarea porumbeilor
Art.28 Lansarea porumbeilor se face de catre persoanele desemnate de catre Consiliul Director al asociatei organizatoare.
Nu se lanseaza porumbeii la etapele de fond si maraton în condiții de cod meteo portocaliu si rosu – de vant, ploaie si caldura, pe minim 50% din traseu, sub sanctiunea anularii etapei pentru toți membri organului de conducere sus mentionat.
La toate etapele, lansarile se efectuează obligatoriu LIVE pe Facebook.
In mod excepțional, în cazul lipsei semnalului de internet organizatorii vor filma lansarea si o vor posta pe pagina de facebook al asociatiei în maxim 90 de minute, de la lansare, sub sancțiunea anulării etapei pentru Consiliului director al asociației
Lipsa filmarii duce la anularea etapei pentru consiliul director al asociatiei.
Art. 29 Amânarea (sau devansarea) imbarcarii etapelor de demifond-fond, fond si maraton, se poate face doar în caz exceptional, pentru situatii meteo neprielnice si doar cu acordul responsabilului de zona. Amanarea unei etape nu va duce la amanarea celorlalte etape care urmeaza a se desfasura.
Amanarea fara acord duce la anularea etapei pentru intreg comitetul asociatiei.
Acordarea de derogare de catre responsabilul de zona fara motive temeinice duce la sanctionarea acestuia de catre Consiliul director al federatiei.
Art. 30 Procedurile de lansare live pe facebook:
- Se va filma live, de pe pagina asociației, sigiliile și seriile acestora, momentul desigilarii și al lansării porumbeilor, toate într-o filmare continuă. În cazul lipsei de semnal, filmarea se încarcă pe pagina de facebook în maxim 90 de minute după plecarea mașinii.
- Se creează concursul în PNC, introducându-se datele necesare, în maxim 30 de minute după lansare, după care nu se mai poate introduce ora lansării.
Art. 31 Cazurile de forță majoră se aduc la cunoștiința responsabilului de zona telefonic. Anumite cazuri pot fi calificate ca fiind de forță majoră, in cazul întrunirii elementelor prevăzute de prevederile art. 1351 NCC.
Art. 32 La lansare, dar și pe traseu, pozitia GPS a mașinii trebuie sã fie vizibilã în pagina de supraveghere de pe internet si ulterior listatã si atașatã la dosarul concursului. In cazul in care sunt mai multe masini cu porumbei pe aceelasi concurs se va lista pozitia GPS pentru mașina principală și vor fi atasate la dosarul concursului respectiv.
Datele se pãstreazã arhivate în aplicație, obligatoriu, timp de 1 an. Orice concurs, la care pozitia masinii nu poate fi vizualizată sau la care se introduc alte coordonate, decât cele din programul de supraveghere GPS, nu se va putea folosi în Campionatul national columbofil.
Art. 33 În cazul când sunt mai multe masini la locul de lansare, se introduc în program datele unei singure masini si se filmează lansarea, fiind obligatorie îndeplinirea cerinței de individualizare a fiecarei mașini de transport in filmul respectiv.
Capitolul VI – Constatarea porumbeilor
Art. 36 Constatarea porumbeilor se face în ceasurile electronice, care apar în procesul verbal on-line al concursului.
Art. 37 Porumbeii vor fi constatati doar la crescãtoria ale cãrei coordonate apar în programul de clasamente. Orice constatare a porumbeilor în alte crescãtorii se consideră abatere și va fi sancționată.
Art. 39 Timpul de neutralizare reprezintă perioada in care se considerã, cã din cauza întunericului, porumbeii nu zboarã în mod normal. Timpul de neutralizare va fi calculat în functie de ora de rãsãrit si apus a soarelui. Astfel, ziua de concurs va începe cu 30 de minute înainte de rãsãritul soarelui si se va încheia cu 60 de minute dupã apus. Calculul neutralizării se va face pentru asociaţia organizatoare, iar pentru etapele Naționale din primul week-end al lunii august, se va lua în calcul centrul țării.
Art. 40 Porumbeii constatați în timpul de neutralizare apar în clasament cu ora sosirii reale, însã în realitate programul calculeazã viteza fãrã timpul de neutralizare.
Art. 41 Dacã este cazul, în timpul constatãrii porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor), orice columbofil participant este obligat sã admitã cel putin doi delegati (împuterniciti scris sau telefonic) din partea asociatiei organizatoare, a membrilor CNS sau a CD al FNCPR, care vor verifica porumbeii sosiți si seriile inelelor acestora şi vor întocmi un proces verbal, cu cele constatate, care va fi înaintat de urgentã ( in maxim 24 de ore) Consiliului Director al asociatiei, CNS sau CD al FNCPR.
In cazul efectuării acestor controale, columbofilul trebuie să prezinte ceasul constatator, porumbeii cronometraţi, stikerele si alte înscrisuri sau obiecte implicate in desfășurarea concursului. Ne-primirea delegaților (indifferent de motiv), sau constatarea unui fraude duce la suspendarea columbofilului între 5 și 10 ani!!!
Art 42 În cazul concursurilor din categoriile Demifond - Fond, Fond si Maraton – Peste 500 km, este obligatoriu anuntarea prin SMS, mail, sau ceasuri cu transmisie live, a sosirii primilor doi porumbei ai fiecărui crescător participant și a seriilor, stikerelor la concursurile unde porumbeii fac obiectul re-clemării, (se anunță seria mare aflată după răzuirea stikerului și nu cea mica care este identică cu cea de deasupra înainte de răzuire), în maxim o orã în zilele de sosire din weekend si doua ore în zilele de lucru, de la marcarea porumbelului în ceasul constatator. La anunțul pe mail se completează toate câmpurile, la sistemele live acestea anunță automat datele necesare, iar anuntul SMS va contine: categoria concursului, localitatea, numar inel matricol porumbel, anul, ora sosiri, minutul, secunda.
 Exemplu: fond.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda. (dacă este cazul serie stiker)
 Exemplu: maraton.nume etapa.serie inel.an.ora.minut.secunda. (dacă este cazul serie stiker)
Art. 43 Porumbeii sositi in perioada timpului de neutralizare se vor anunța până la ora 6.30 a zilei urmatoare de concurs.
ART. Porumbeii sosiți fără stiker nu vor fi anunțați și vor fi scoși din clasament.
Art. 44 Anuntarea sosirii porumbeilor prin SMS se poate efectua numai de pe numarul de telefon introdus in programul de clasamente, corespunzator codului crescatorului. În program se pot introduce mai multe numere de telefon pentru același cod de crescător. Tehnicii de cluburi sunt direct responsabili de actualizarea datelor anual.
Art. 46 Programul de clasamente va scana în momentul acționării butonului Finalizare concurs - clasamentul și va elimina automat toți porumbeii anunțați eronat în primii 5% din clasamentul final (din toate clasamentele). Corecturile generate automat vor fi vizibile într-o rubrică separată.
Art. 47 Indiferent de sistemul de anunțare folosit, crescătorul este responsabil de faptul că datele sosirii porumbeilor nu ajung la timp în PNC sau că ajung greșite și va suporta prevederile prezentului regulament.
Capitolul VII – Descărcarea datelor din ceasurile electronice
Art. 48 Organizatorii sau cluburile/centrele decid durata concursului (în limitele de mai sus),ora și data desigilării, în functie de sosirea porumbeilor, organizarea altor concursuri și alte situații de natură columbofilă întemeiate, iar desigilarea se poate face și separat de fiecare club/centru iar PNC, va calcula corecțiile de timp pe club/centre de îmbarcare în funcție de data desigilării.
Columbofilii descarcă datele prin prezentarea ceasurilor la cluburi la ora și data stabilită sau prin desigilarea de acasă, cu ajutorul sistemelor care permit acest lucru. Atît cei care sunt prezenți fizic, cît și cei care desigileaza on-line, vor apărea în procesul verbal de descărcare a datelor (on-line). Columbofilii prezenți fizic sunt trecuți manual iar cei cu sisteme live sunt transferați automat. După ce sunt introduși în PNC toți columbofilii ce descarcă date, se actioneaza butonul Închidere desigilare și concursul este finalizat partial. După perioada de contestații se va FINALIZA concursul.
Proceduri de descărcare a datelor de acasă (nu mai este nevoie să se prezinte la desigilare)
a) In cazul ceasurilor Topigeon la imbarcare, ceasurile conectate la internet (cartela GSM) vor transmite pe serverul FNCPR in timp real lista de imbarcare (cod concurs, serie inel genealogic, serie inel electronic, ora imbarcarii, cod ceas), astfel va fi generata automat lista de imbarcare in PNC, atasata la fiecare crescator in parte la concursul respectiv. La finalul imbarcarii se apasa butonul STOP IMBARCARE , astefel fisa de imbarcare va fi transmisa automat in PNC.
DESIGILAREA DE ACASA - Top Pigeon

Inainte de a da INCHIDERE la concurs (meniul Acasa/Home – selectie concurs) trebuie sa va asigurati ca aveti transmisi toti porumbeii online in concursul LIVE, pe pagina de internet a federatiei.

Dupa inchiderea concursului de acasa, pe serverul FNCPR se va genera automat fisa de evaluare, atasata automat la fiecare crescator, la concursul respectiv.

b) Columbofilii cu sisteme Benzing – live vor crea concursul in felul urmator :
Dupa imbarcare fiecare crescator isi va conecta ceasul la antena si sitemul live si va alimenta sistemul. In cateva minute (secunde) i se va transmite Concursul pe platforma live si va primi un mesaj pe telefon cu concursul imbarcat, fisa de imbarcare, ceea ce inseamna ca s-a generat concursul pe platforma.
Crescatorul in acel moment trebuie urmeze urmatorii pasi :
Pas 1: Deschideti aplicatia BENZING Live
Pas 2: Selectati concursul transmis
Pas 3: Completati codul concursului in campul INFORMATII (unde treceti numarul de concurs din Programul National de Clasamente), Acest cod de concurs il gasiti in PNC in dreptul concursului dvs in planul de zbor in paranteza, introduce data si ora lansarii care au fost generate de tehnic in momentul creerii concursului.
Pas 4: Apasati butonul de salvare.
Desigilarea de acasa – Benzing

Pentru Desigilarea Live la inceput de sezon trebuie sa completati in contul dvs de platforma Benzing Live la sectiune “SETTINGS ” adresele de email ale tehnicilor de club ,clasificator sau responsabil zona ( Respectiv E-mail Tehnic , E-mail Clasificator ) astfel in momentul in care dvs inchideti concursul cu ajutorul cartelei de desigilare de acasa fisa dvs de desigilare sa ajunga la aceste adrese de e-mail.

Pentru desigilarea de acasa avem nevoie de cartela mov furnizata de cei de la Benzing ., cartela pe care scrie Evaluation @ Loft (Evaluare de acasa)

Instalatia trebuie sa fie in functiune , ceasul conectat la trapa si la sitemul Live apoi urmam urmatorii pasi :

Pas 1 : Se pune cartela pe antena , moment in care care pe ceas va aparea mesajul START EVALUATION ?

Pasul 2 : Apasam butonul VERDE pentru confirmare , moment in care ne va aparea pe ecran lista cu concursurile in desfasurare

Pasul 3 : Selectam concursul care vrem sa il desigilam si apasam butonul de bifat ,pe ecarn ceasul va afisa intrebarea CLOCKS COMPARED ? ( ne intreaba daca dorim sa facem compararea orelor , asta pentru corectie )

Pasul 4 : Se apasa din nou butonul VERDE pentru confirmare iar in acel moment o sa primim o notificare pe telefon ca s-a facut desigilarea si o sa gasim lista de sosiri generate .In acest moment a fost trimis si e-mail cu lista de desigilare la adresele de e-mail setate.

Daca ati facut pasii de mai sus inseamna ca datele vor fi transmise online in clasamentul provizoriu la concursul dorit, pe serverul federatiei, astfel inregistrarile vor fi directionate direct la codul concursului introdus de dvs in campul INFORMATII.
Pentru a va putea identifica serverul FNCPR va rugam sa va completati corespunzator codul crescatorului pe platforma Benzing live in contul dvs de live.
In contul dumneavoastra BENZING Live la inceput de sezon la rubrica "Settings" va rugam sa va completati codul de crescator din cadrul FNCPR (codul de ceas).
c) In cazul ceasurilor Bricon cu transmisie live la imbarcare clubul trebuie sa posede o unitate de imbarcare tip Bricon Club Master. In memoria Club Masterului va fi introdus numarul de licenta al clubului respectiv conform clasificarii oficiale a cluburilor FCPR (acesta va ramane permanent in memoria Club Masterului pana la o eventuala interventie ulterioara). Inainte de fiecare cursa se va mai introduce numarul cursei alocat de FCPR conform planului de zbor aprobat de FCPR, acest numar fiind elementul de recunoastere si alocare in programul national de clasamente FCPR, impreuna cu numarul de licenta al crescatorului. (In memoria Club Master poate fi introdus intreg planul de zbor, de la inceputul sezonului, la imbarcare fiind necesara doar selectarea zborului care urmeaza dupa numarul alocat de catre FCPR).
Posesorii ceasurilor Bricon cu transmisie live au de facut urmatorii pasi acasa :
Ceasul Bricon se va conecta la sistemul de antene si se va alimenta; dupa sectiunea de autocheck (aprox 45 secunde), ceasul intra in functia de “asteptare porumbei”;
–se deschide pe PC programul “Bricon Print Manager”- se interconecteaza prin intermediul cablului USB ceasul cu PC-ul;
–se deschide din pagina principala “Bricon Print Manager”, prin butonul “Monitor”, functia de transmitere LIVE;
–odata deschisa, in stanga sus apar datele crescatorului plus configuratia sistemului (numar serie ceas, numar antene conectate) iar in dreapta numarul cursei(conform programului FCPR); linia care contine datele cursei trebuie sa fie evidentiata de un fundal de culoare verde, aceasta certificand ca ceasul este in directa legatura cu programul FCPR si rezultatele vor fi afisate de catre acesta;
–pe masura ce porumbeii sunt inregistrati, acestia vor fi evidentiati in ordinea sosirii, cu timpii corespunzatori, cu specificatia cursei la care au participat in programul “Print Manager”, in “Sosiri live” pe FCPR sau in Briconweb.be pe sectiunea “Romania” la codul corespunzator al clubului, cursei si crescatorului care acceseaza aceste date.
Art. 49 Datele celor care nu au sisteme transmitere live a fiselor in PNC, se descarcă la cluburi cu minim 15 membri și 15 ceasuri, prezenți sau live. Este obligatorie prezența a minim trei columbofili în comisie (desemnați de conducerea clubului), indiferent de numărul de membrii prezenți (pot fi sub 15 membri, atunci cand sunt columbofili cu ceasuri Live).
 Datele din ceasuri se descarcă obligatoriu in PNC, iar fișele se listează și se semnează de către toti membrii comisiei.
Ulterior, fișele crescătorilor prezenți fizic se scanează (semnate de catre comisie) și alături de fișele transmise on-line vor forma dosarul virtual al concursului pentru cei care optează pentru Omologarea dosarului virtual, respectiv se listează fișele ceasurilor cu transmitere live și se creează dosarul fizic pentru omologator.
Fisele scanate de imbarcare si desigilare se vor indosaria pentru fiecare concurs si se vor pastra la sediul asociatie. Aceste fise sa poata fi prezentate daca se solicita de catre responsabilul de zona sau CNS.
Art. 50 Este interzis columbofilului să opereze descărcarea și listarea propriului ceas de cronometrare.
• Pentru sistemele live crescătorul are îndatorirea să se asigure de efectuarea transmisiei sosirilor în PNC, în cazul în care aceasta nu este făcută corespunzător, crescătorului îi revine sarcina de a efectua desigilarea şi descărcarea datelor la club, la ora si data desigilarii stabilita de organizator .
Art. 51 Columbofilii au obligația sã fie prezenți în interval de o oră, de la ora stabilitã, sub sancțiunea anulãrii etapei, cu păstrarea numărului porumbeilor anulați în clasament.
Art. 52 Sistemele de club se conectează cu ceasul atomic, înainte de descărcarea datelor, iar columbofilul are obligația să verifice sincronizarea sistemelor cu ceasul atomic. Lipsa sincronizării duce la anularea fișei, fără a scoate porumbeii din concurs și fără a influența zonele de distanță.
Art. 53 Nu este permisă la fișele electronice de desigilare, aparitia altor porumbei decât cei îmbarcati, conform fisei de îmbarcare, sub sanctiunea anulãrii concursului.
Art. 54 La finalul listării fișei electronice de desigilare, comisia va mentiona pe aceasta numele și prenumele fiecărui membru al acesteia si fiecare membru o va semna.
Art. 55 Fisele care nu fac obiectul concursului si porumbeii au fost introdusi in clasament, se va anula etapa comisiei de desigilare, a responsabilului tehnic de centru si a responsabilului tehnic de judet.
Art. 56 Datele din ceasurile electronice se descarcă automat în programul de clasamente pe userul de club sau centru. Lipsa transferului electronic conduce la anularea etapei respective.
Art. 57 Dupã finalizarea operatiunilor de desigilare a datelor, responsabilul tehnic de centru verificã si pregãteste dosarul concursului pentru centrul respectiv. Acesta va contine:
 fisele de îmbarcare/desigilare împerecheate (una dupa alta) si așezate în dosar in ordine alfabetica,
 procesul verbal de sigilare/pornire/desigilare a ceasurilor .
 fisele anulate, grupate separat si scris pe fiecare motivul anulãrii;
Art. 58 Ora listingului, imprimată pe fișa, trebuie sa fie dupa ora de start a desigilării, scrisă în procesul verbal de sigilare/pornire/desigilare ceasuri, sub sanctiunea anularii concursului pentru crescatorii in cauza, si pentru responsabilul tehnic de centru. Abaterea acceptata de la ora exacta in plus sau minus, este de 3 minute la 24 de ore, sub sanctiunea anularii etapei .
Capitolul VIII – Clasamentele concursului
Art. 59 Clasamentele concursului - al porumbeilor si al columbofililor - se întocmesc de cãtre responsabilii tehnici ai asociatiei (responsabilii tehnici la nivelul întregului județ) sau de cãtre operatori angajati pentru aceste operațiuni, folosind PNC.
Art. 60 Procesarea datelor se face doar dupã ce responsabilul tehnic de judet va verifica dosarul, asigurându – se cã au fost constatate, anulate și eliminate toate aspectele, abaterile si inadvertențele, care nu sunt conforme cu prezentul regulament.
Art. 61 Clasamentele, pentru a fi omologate în Campionatul Național Columbofil, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 minim 250 de porumbei și minim 20 de columbofili si 20 de ceasuri constatatoare pentru concursurile din tipurile Viteza, Viteza – Demifond si Demifond;
 minim 250 de porumbei și minim 20 de columbofili si 20 de ceasuri pentru clasamentul pe centrul de imbarcare si minim 40 de columbofili, 40 de ceasuri si cel putin 250 porumbei pentru clasamentul general, zonal sau judetean pentru pentru concursurile din tipurile Demifond – Fond, Fond;
 minim 250 de porumbei și minim 50 de columbofili si 50 de ceasuri, pentru clasamentul general, zonal sau judetean, pentru pentru concursurile din categoria Maraton (peste 760 Km);
 se pot centraliza si etapele care nu întrunesc numãrul necesar de crescãtori sau porumbei pentru clasamentele generale, dar aceasta va fi ultima etapã organizata pentru fiecare dintre urmatoarele tipuri de concursuri: Viteza, Viteza – Demifond si Demifond, respectiv Demifond – Fond, Fond, însă acestea nu se centralizează la categoriile olimpice.
 Pentru categoria maraton, etapa desemnată, ca si ultima etapă, daca nu intruneste numarul de 100 membri și 250 de porumbei, nu se va centraliza la categoriile Maraton National si As Maraton, precum și la categoria Maraton Crescător, doar la alte categorii.
Art. 62 Clasamentele întocmite la concursurile din tipurile Vitezã, Viteza-Demifond si Demifond pot fi:
 clasamente generale (la nivel de organizatori),
 clasamente pe judet,
 clasamente zonale, obtinute prin impartirea în două a distantei dintre primul si ultimul crescator activ (participant la respectivul plan de zbor din anul in curs) din judet. In cazul unde participa doua sau mai multe judete la o etapa, prin protocol, clasamentul zonal se obtine prin impartirea distantei dintre primul si ultimul crescator activ din asociatiile ce au semnat respectivul protocol, si trebuie sa îndeplineasca conditiile de minim 250 de porumbei, 20 de columbofili si 20 de ceasuri constatatoare prezenți la imbarcare,
 clasamente pe club, acestea se întocmesc numai dacã se întrunesc conditiile de minim 250 de porumbei, 20 de columbofili si 20 de ceasuri constatatoare prezenți la imbarcare,
Art.63 Clasamentele întocmite la concursurile din tipurile Demifond-Fond și Fond pot fi:
 clasamente generale, întocmite la nivel de organizatori;
 clasamente zonale, obținute prin împãrtirea în douã a distantei dintre primul si ultimul columbofil participant în concurs;
 clasamente pe judet, întocmite in cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții: 40 de crescatori, 40 de ceasuri si 250 de porumbei;
 clasamente pe centru, întocmite in cazul în care se întrunesc conditiile de minim 20 de columbofili, cu 20 de ceasuri constatatoare si minim 250 porumbei;
 clasamente interjudetene, întocmite la nivelul a minim doua asociatii, in cazul în care se întrunesc conditiile de minim 40 crescatori, 40 ceasuri si 250 de porumbei si care se stabilesc de către asociația organizatoare la întocmirea planului de zbor.
Art. 64 Clasamentele întocmite la concursurile din tipul Maraton pot fi:
 clasamente generale;
 clasamente zonale, obtinute prin împartirea clasamentului general pe zone de 100 km când distanta de la primul participant la ultimul este mai mare de 150 km, iar cand este mai mica de 150 de km se imparte in doua zone. In cazul in care o zona nu intruneste numarul de columbofili sau porumbei necesari ea va trece in zona de distanță mai scurtă.
 clasamente pe judet,
 clasamente pe centre de imbarcare, care se întocmesc în cazul centrelor unde imbarca membri din cel putin doua asociatii columbofile afiliate, dacã se întrunesc conditiile de minimum 50 de columbofili si 50 de ceasuri constatatoare si minim 250 de porumbei. Acest clasament este clasamentul comun de fapt al celor două asociații și se aplică și în cazul în care există în asociația respectivă mai multe centre de îmbarcare iar la unul dintre ele mai îmbarcă membrii unei alte asociații, caz în care clasamentul de centru cumulează toți pourmbeii centrelor ca și clasamentul asociației + porumbeii crescătorilor din altă(e) asociație(asociatii).
 clasamente interjudetene, care se întocmesc cu minim 50 crescatori si 50 de ceasuri si cu minim 250 de porumbei si care se stabilesc prin protocol de către asociatiația organizatoare la întocmirea lanului de zbor.
Art. 65 Clasamentele unui concurs columbofil se întocmesc pe baza procesului verbal de lansare care trebuie sã fie unic pentru fiecare concurs.
Art. 66 Clasamentul porumbeilor se întocmeste în ordinea descrescãtoare a vitezelor medii (metri/minut), calculate cu douã zecimale si pentru maximum 30% (treizeci) din totalul porumbeilor angajati în concurs.
Art. 67 Numãrul de porumbei luati în calcul pentru clasamentul unui concurs va fi numãrul total al porumbeilor cumulat din fisele de îmbarcare, aparținând columbofililor participanți la acel concurs.
Art. 68 Punctajul penalizat al unui porumbel în clasament se calculeazã dupã formula cu patru zecimale si anume: Lp x 1000 / Np sau max. 5000, in care Lp este locul porumbelului în clasament, Np este numãrul de porumbei angajati. Np pentru centralizarea categoriilor Olimpice este maxim 5000, indiferent de numărul porumbeilor din concurs.
 Clasamentele vor avea două coloane de punctaje. Una dintre coloane este destinată punctajelor realízate din numărul total de porumbei (scrisă cu culoarea neagră) și cealaltă coloană care va cuprinde punctajele realízate după criteriile F.C.I, fiind luat în calcul numărul maxim de 5000 de porumbei (mai puțin la maraton) (scrisă cu culoarea roșie), aceste punctaje fiind folosite în calcularea normelor la categoriile care participă la Olimpiadă și la Expozițiile Europene.
Art. 69 Dupã fiecare concurs, organizatorii sunt obligati, ca în termen de maxim 10 de zile de la data desigilãrii sã finalizeze clasamentele. După această dată, PNC blochează accesul pentru respectiva etapa de concurs. Participantii pot sã vizualizeze clasamentele direct pe site – ul federatiei www.fcpr.ro.
Art.70 Contestatiile formulate, în cazul unor greseli de calcul, dactilografiere sau omisiuni, se iau în considerare dacã au fost formulate și transmise, în termen de maximum 5 zile de la data afisarii rezultatelor, după următoarea procedură:
 Contestarea unui rezultat propriu sau al altcuiva se face prin programul național de clasamente, prin intermediul responsabililor tehnici de cluburi sau direct de către columbofil prin crearea unui cont pe pagina federației. În prima fază se contestă catre asociația organizatoare. Obligatoriu, columbofilul va formula în contestație și Art din regulament care a fost încălcat de către Organizator, care a dus la fapta contestată. Fără această prevedere, sau dacă Art nu corespunde cu fapta contestată, contestația este NULĂ!
 Responsabilul tehnic de asociație (județ) este obligat să formuleze raspuns tot în pagina special creată a programului de clasamente în termen de 72 de ore. Lipsa unui răspuns poate conduce la anularea întregului concurs. Ulterior, dacă răspunsul nu este satisfăcător pentru petent, tot prin intermediul Programului Național de clasamente se trimite contestația (petiția) către CNS. Contestația poate fi vizualizata in vederea analizării sale, de către toți membrii CNS. In aceasta faza a soluționării contestatiei, doar responsabilul de zonă poate să propună în termen 48 de ore, o soluție bazată exclusiv pe prevederile RNS. Aceasta rezoluție va fi formulată clar, corect și argumentată în fapt și în drept, în această formă scrisă fiind trimisă columbofilului contestator. Ulterior propunerii, membrii CNS, în termen de 48 de ore calculate din momentul afișării propunerii, vor vota cu da sau nu, validarea propunerii responsabilului de zonă (în mod imperativ aceasta va fi argumentată pe baza prevederilor RNS). La finalul procedurii de vot, președintele CNS va utiliza butonul Validare CD, și soluția propusă de CNS (votată cu majoritate absolută) va fi supusă votului Consiliului Director al federației. Votul președintelui CNS va fi acelasi cu votul majorității absolute a membrilor CNS. Consiliul Director va vota în termen de 48 de ore, calculat din momentul prezentarii soluției pronunțate de CNS. În cazul unui vot ''Pentru'', soluția va dobândi caracter definitiv. În cazul unui vot majoritar în sensul invalidării - ''Respins'' , contestația este trimisă spre re-judecare la responsabilul de zonă, care trebuie să propună o altă soluție și procedura de soluționare, expusă mai sus se va relua, cu respectarea acelorași pași.
b) Toate procedurile de mai sus sunt însoțite de expedieri de SMS către cei îndreptățiți (responsabilul tehnic al asociației organizatoare, responsabil de zona, CNS, CD, crescătorul contestator, care primește mesajul la finalul procedurii), iar solicitarea și răspunsul sunt publice pe site-ul FNCPR.
Art. 71 Dosarele de concurs se păstrează arhivate in forma completă, de către responsabilul tehnic al asociației organizatoare timp de 2 ani.
Capitolul IX CENTRALIZAREA REZULTATELOR
Centralizarea rezultatelor în Campionatul Național Columbofil al României și omologarea acestora.
Pentru a fi centralizată la o anumită categorie de distanță, o etapă, trebuie obligatoriu să fie organizată în week-endul desemnat de asociație pentru categoria respectiva, indiferent de cine este organizată.
Art. 72 După finalizarea concursului, reprezentanții asociațiilor au două soluții pentru omologarea rezultatelor:
1. Dosarul virtual care cuprinde:
- Proces verbal de lansare, Procesul verbal de îmbarcare, Proces verbal de desigilare -
- toate varianta on line
- Fișele ceasurilor cu transmitere live – on-line
- Fișele ceasurilor descărcate pe cluburi/centre – scanate și încărcate în pagina din PNC a concursului.
- Raportul GPS din care să rezulte respectarea prevederilor RNS cu privire la transport și lansare – scanat și atașat în PNC la pagina concursului.
Pe baza acestor documente, publicate on-line în PNC, responsabilul de zona va omologa concursul, constatând și corectând deficiențele când este cazul, în maxim 30 de zile după finalizarea etapei.
2. Dosarul fizic care cuprinde:
- Procesul verbal de lansare, Procesul verbal de îmbarcare, Procesul verbal de desigilare toate listat din PNC;
- Fișele ceasurilor cu transmitere live listate din PNC și mail;
- Fișele ceasurilor descărcate pe cluburi/centre;
- Raportul GPS din care să rezulte respectarea prevederilor RNS cu privire la transport și lansare
Dosarul etapei respective va fi trimis la responsabilul de zonă (omologator), urmînd ca asociația să achite suma de 250 + taxe pentru fiecare etapa, către federație, urmând ca federația să achite contravaloarea omologării către responsabilul de zonă.
Asociațiile vor opta la începutul sezonului pentru una dintre aceste două metode de omologare.
LIGA CAMPIONILOR – PIGEONS CHAMPIONS LEAGUE
Capitolul X – CAMPIONATUL NATIONAL COLUMBOFIL AL ROMANIEI ȘI
EXPOZIȚIA NAȚIONALĂ COLUMBOFILĂ – ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE !
Campionatul Național Columbofil se realizează după omologarea concursurilor, prin centtralizarea rezultatelor în conformitate cu normele categoriilor.
EXZPOZIȚIA NAȚIONALĂ COLUMBOFILĂ A ROMÂNIEI
ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE
Primii 10 porumbei la maturi (la fiecare categorie) și primii 5 pui (la fiecare categorie), desemnați de columbofili vor fi prezenți în Expoziția Națională Columbofilă.
Lipsa unui porumbel desemnat pentru Expoziția Națională Columbofilă, atrage după sine o penalizare financiară stabilită anual de către Consiliul director al Federației. Totodată porumbeii din Top 3 Național, dacă nu sunt prezentați în Expoziția Națională, nu vor mai putea fi concurați în următorul sezon, sub sancțiunea excluderii columbofilului.
Se premiază Top 3 Național în cadrul Galei Campionilor.
Art. 76 Centralizarea rezultatelor în Campionatele Județene și Provinciale se face pe baza punctajelor din clasamente de către PNC.
Art. 76.1 Campionatele provinciale se centralizeaza la nivelul urmatoarelor provincii:
Provincia Vest : Arad, Bihor, Caras-Severin, Satu-Mare, Maramures, Timis, Salaj;
Povincia Transilvania : Alba, Bistrita, Brasov, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mures, Sibiu;
Provincia Moldova : Bacau, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea;
Provincia Oltenia : Arges, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Valcea;
Provincia Muntenia : Bucuresti, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Tulcea, Ilfov
Art. 77 Reprezentanții asociațiilor din provinciile țării pot opta pentru verificarea rezultatelor.
Art. 78 Normele centralizate sunt cele din Campionatul Național Columbofil, precum și normele speciale, solicitate de asociații (centralizate la nivel de județ) sau cele existente la nivelul provinciilor.
Art. 79 Centralizarea rezultatelor în Campionatul Național Columbofil al României se efectuează, pe baza desemnării porumbeilor de către columbofili în PNC.
Capitolul XI – Categorii competiționale
Art. 80 CAMPIONATUL NAȚIONAL AL PORUMBEILOR
 Categoria Viteza National
 5 (cinci) etape organizate în week-enduri desemnate pentru viteza, viteza – demifond având distanta cuprinsa între 95 și 420 km – total minim 750 km/an, din clasamente din minim 250 porumbei, 20 crescatori si 20 de ceasuri,
 se vor centraliza minim 2 etape din clasamentele județean sau general sau zonal.
 Categoria Demifond National
 4 (patru) etape organizate în week-enduri desemnate pentru demifond, demifond - fond având distanta cuprinsa între 285 și 630 km – total minim 1400 km, din clasamente din minim 250 porumbei, 20 crescatori si 20 de ceasuri.
 se vor centraliza minim 2 etape din clasamentele județean sau general sau zonal.
3. Categoria Fond National
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 3 (trei) etape organizate în week-enduri desemnate pentru fond având distanta peste 475 km – total minim 1800 km, din clasamente din minim 250 porumbei, 20 crescatori si 20 de ceasuri.
 se va centraliza maxim o etapă pe centru (aceasta poate fi si de maraton);
 o etapă trebuie centralizată din etapele zonale;
 minim o etapă între 475 și 760 km;F
 pentru pui norma este de 1650 km.
 Categoria As Fond
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 5 (cinci) etape organizate în week-enduri desemnate pentru fond având distanta peste 475 km;
 se vor centraliza maxim 2 (două) etape pe centru și minim 2(două) etape din clasamentele general sau județean;
 minim 2 (doua) etape vor fi organizate la nivel de zonă;
 palmares – 10 etape, organizate în week-enduri desemnate pentru fond având distanta peste 475 km,
 maxim 4 (patru) etape clasamente de centru,
 minim 4 (patru) etape la nivel de zonă;
 Categoria Maraton National
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 2 (două) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru marathon având distanta peste 760 km, totalizând 1600 km;
 maxim 1 (una) etapa centralizata din etapele Nationale;
 Categoria Maraton Grand Prix
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 2 (doua) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru maraton national având distanta peste 760 km, totalizând 1600 km din etapele Naționale.
 Nu se centralizează clasamentul general pentru această categorie.
 Categoria As Maraton Național
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 3 (trei) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru maraton având distanta peste 760 km, totalizând 2400 km;
 minim 1 etapă va fi centralizată din etapele Naționale;
 etapele trebuie să aibă minim 100 de crescători și 100 ceasuri constatatoare;
 palmares – 6 (sase) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru maraton având distanta peste 760 km, totalizând 4800 km, minim 1 etapă Națională în fiecare an, minim 100 crescători/etapă, minim 1 etapă/an.
 Categoria General National
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 Se considera punctajul realizat de porumbel in 6 (sase) etape de concurs, parcurgand minim1800 km, din clasamente din minim 250 porumbei, 20 crescatori si 20 de ceasuri.
 1 - 3 etape intre 95 si 420 km;
 1 - 3 etape între 285 și 630 km;
 1- 3 etape peste 475 km;
 minim 2 etape din clasamentul general, județean sau zonal.
 pentru Campionatul pui Categoria General se considerã punctajul realizat de pui în 5 (cinci) etape, astfel:
 1-3 etape, din tipurile vitezã sau vitezã – demifond;
 1-3 etape, din tipurile demifond, vitezã – demifond sau demifond – fond;
 1-3 etape peste 475 km;
 Categoria AS Speed National
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 10 (zece) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru viteza, viteza – demifond, demifond si demifond – fond având distanta cuprinsa între 95 și 630 km, minim 2500 km;
 minim 4 (patru) etape din clasamentele general, zonal sau județean;
 palmares – 20 etape, organizate în week-enduri desemnate pentru viteza, viteza – demifond, demifond si demifond – fond având distanta cuprinsa între 95 și 630 km, minim 5000 km;
 minim 8 etape din clasamentele general, zonal sau județean,
 minim 1 etapă/an,
 pui – 10 (zece)etape, organizate în week-enduri desemnate pentru zborurile cu pui între 95 și 630 km, fără limită km.
 Categoria AS National
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 10 (zece) etape peste 95 km,
 minim o etapă de viteza, viteza – demifond;
 minim o etapă de demifond, demifond – fond;
 minim o etapă de fond;
 minim o etapă de maraton;
 etapele peste 300 km se centralizează doar din clasamentele județene sau generale, sau zonal;
 la palmares se dublează cerințele în doi ani, cu respectarea condiției de minim o etapă/an.
Notă: Fiecare categorie se centralizează pentru pui, tineri (1 an) și maturi.
10. Categorii Olimpice – care se generează atât pentru Campionatul Național, cât și pentru participarea la Olimpiadă sau expozițiile internaționale pe criterii Olimpice.
- Categoria A – Viteză Palmares 2 ani
Norma categoriei se realizează din 10 (zece) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru viteza, viteza – demifond având distanta cuprinsa între 95 și 420 km – 1500 km – minim 1 etapă/an. Minim 4 etape vor fi centralizate din clasametele: General, județean sau zonal.
- Categoria B – Demifond Palmares 2 ani
Norma categoriei se realizează din 8 (opt) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru demifond, demifond - fond având distanta cuprinsa între 285 și 630 km – 2800 km – minim 1 etapă/an. Minim 4 etape vor fi centralizate din clasametele: General, județean sau zonal.
 Categoria C – Fond Palmares 2 ani
Norma categoriei se realizează din 6 (șase) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru fond având distanta peste 475 km – 3300 km – minim 1 etapă/an.
Maxim 2 etape pot fi centralizzate din clasamentul de centru.
 Categoria D - General Palmares 2 ani
Norma categoriei se realizează din 11 (unsprezece) etape la alegere, astfel:
3- 5 etape între 95 – 420 km,
2 – 6 etape între 285 – 630 km,
1 – 3 etape peste 475 km, totalizând minim 3600 km.
Minim 1 etapă/an.
 Categoria E - Maraton Palmares 2 ani
Norma categoriei se realizează din 4 (patru) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru maraton având distanta peste 760 km
minim 3200 km
minim 1 etapă/an.
 Categoria F – Pui
Norma categoriei se realizează din 3 (trei) etape, peste 100 km.
 Categoría G – Tineret
Norma categoriei se realizează din 5 (cinci) etape peste 100 km.
 Categoria H – Maturi
Norma categoriei se realizează din 6 (șase) etape peste 300 km.
 Categoria I – Maturi + Tineret
Norma categoriei se realizează din 3 (trei) etape având distanta peste 475 km cu un total de minim 1800 km.
La aceasta categorie participa in Lotul Olimpic cei mai buni 3 porumbei din urmatoarele categorii: Fond Maturi; Fond Tineret; As Maraton Maturi si As Maraton Tineret. Aceasta categorie nu se premiaza in Campionatul National, pentru ca acesti porumbei sunt deja premiati la una din cele 4 categorii.

11. Campionatul Clubului Gold
Campionatul Clubul Gold se organizeaza doar pentru porumbeii cu inelele Speciale, avand insemne specific. Regulamentul de desfasurare a acestei competitii este publicat pentru fiecare sezon pe saitul www.clubulgold.ro
Pentru campionatul Clubului Gold, se vor nominaliza in Planul de concursuri, 5 etape de peste 500 km si doar din acestea se centralizeaza punctaje pentru Clubul Gold. Fiecarui columbofil i se vor centraliza doar etapele desemnate de propria asociaţie.
Porumbeii cu inele Gold se re-clemeaza cu stikere de la etapa a doua de fond (desemnata de asociatie) si se anunta intr-o ora in week-end si doua in cursul saptamanii, primii doi porumbei dintre cei inelati cu Gold, indiferent daca sunt sau nu primii doi sositi pe crescatorie.
Anuntul contine: (felul etapei – fond sau maraton).numele etapei.serie.an.ora.minut.secunda.stiker (se razuieste stikerul si se anunta seria mare de sub razuitura). CNS poate decide masuri suplimentare de control. Porumbeii re-clemați sunt trecuți într-un tabel și la final este semnat de către comisia de re-clemare.
Asociațiile care omologează cu omologator vor trimite tabelul de re-clemare în 24 de ore către omologator care va verifica corectitudinea datelor.
La asociațiile care fac dosar virtual, Tabelul de re-clemare este păstrat la tehnicul asociației, care va organiza o comisie de 3 membrii care vor verifica corectitudinea datelor, imediat după etapă. Tehnicul va încărca tabelul scanat imediat după îmbarcare în PNC, și ulterior după verificare, va fi din nou scanat, cu seriile răzuite, și încărcat în PNC, pentru conformitate.
Art. 81 CAMPIONATUL NAȚIONAL AL COLUMBOFILILOR
Primii 5 (cinci) porumbei de pe prima fișa de îmbarcare formează echipa columbofilului. Punctele primilor 2 (doi) porumbei sosiți dintre aceștia, cumulate, generează punctajul pentru Campionatul columbofililor. Conditiile prevazute la fiecare categorie vor fi întrunite in mod cumulativ.
 Categoria Vitezã National Crescãtor
 5 (cinci) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru viteza, viteza – demifond având distanta cuprinsa între 95 și 420 km – total minim 750 km/an, din clasamente din minim 250 porumbei, 20 crescatori si 20 de ceasuri.
 se vor centraliza minim 2 etape din clasamentele județean sau general sau zonă.
 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.
 Categoria Demifond National Crescãtor
 4 (patru) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru demifond, demifond – fond, având distanta cuprinsa între 285 și 630 km – total minim 1400 km/an, din clasamente din minim 250 porumbei, 20 crescatori si 20 de ceasuri.
 se vor centraliza minim 2 etape din clasamentele județean sau general, sau zonă.
 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.
 Categoria Fond National Crescãtor
 3 (trei) etape, organizate în week-enduri desemnate pentru fond având distanta peste 475 km – total minim 1800 km, din clasamente din minim 250 porumbei, 20 crescatori si 20 de ceasuri,
 se va centraliza maxim 1 etapă pe centru;
 o etape trebuie centralizată din etapele zonale;
 minim o etapă între 475 și 800 km.
 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.
 Categoria General National Crescator
 se va lua in calcul punctajul cu penalizarea cea mai mica a primilor 2 (doi) porumbei din primii 5 (cinci) porumbei inscrisi pe fisa de cronometrare numarul 1 la fix 6 etape de concurs parcurgând minim 1800 km,
Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 1 - 3 etape intre 95 si 420 km;
 1 - 3 etape între 285 și 630 km;
 1- 3 etape peste 475 km;
 minim 2 etape din clasamentul general, județean sau zonal.
 Categoria Maraton National Crescãtor
 3 (trei) etape peste 760 km, totalizând 2400 km;
 minim 1 etapă Națională de maraton;
 toate etapele trebuie să aibă minim 100 de participanți și 100 ceasuri.
 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.
 Categoria As National Crescator
 se cumulează punctajele obținute de columbofil la categoriile: viteză, demifond, fond, general și maraton.
 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.
 Categoria Crescator National Pui
 5 etape peste 95 km (fără limită kilometri) centralizate din clasamentele concursurilor cu puii.
 Palmaresul se realizează din normele cumulate ale ultimilor doi ani.
Art 82 - TROFEE NAȚIONALE ACORDATE DE FNCPR
Trofee unice care se acordă doar la nivel national!!!
Trofeul CAROL I – SE ACORDĂ pentru Porumbelul Anului
FNCPR premiazã anual, cu acordul Casei Regale a Romaniei, porumbelul cu cel mai bun punctaj din 10 etape de concurs clasate, totalizând minim 5000 km. Vor fi respectate cumulativ următoarele condiții:
 acest premiu nu se acorda la nivel judetean sau provincial;
 se va centraliza obligatoriu o etapă Națională de maraton;
 punctajele se iau doar din clasamentele județene sau generale.
Trofeul TRAIAN NITESCU - se acorda porumbelului cu cei mai multi Km clasati in cariera incepand din 2008, minim 10.000 km.
Acest trofeu se acordă anual doar la nivel național, porumbelului cu cei mai mulți kilometri clasați în carieră. Este obligatorie minim o etapa clasată în fiecare an.
Trofeul FERDINAND I - SE ACORDĂ pentru Columbofilul anului.
FNCPR premiazã anual, cu acordul Casei Regale a Romaniei, columbofilul cu cel mai bun punctaj din 10 (zece) etape de concurs, totalizînd minim 5000 km din concursurile cu maturii. Etapele se centralizează doar din clasamente județene sau genrale.
Trofeul Mihai I – SE ACORDĂ pentru MĂIESTRIE IN COLUMBOFILIE
Distincția Suprema care poate fi castigata de un columbofil în Romania se numeste Trofeul MIHAI I și este acordat de FNCPR, cu acordul CASEI REGALE A ROMANIEI. Acesta se decerneaza o singura data in viata pentru măiestria in columbofilie.
Acest trofeu se obtine dupã îndeplinirea urmãtoarelor conditii:
 obținerea a douã titluri de campion national la porumbei (doi ani diferiti);
 obținerea a douã titluri de campion national crescãtori (doi ani diferiti);
 participarea în doi ani diferiți cu porumbei în Lotul Olimpic la categoria Sport.
 dupa indeplinirea acestor conditii, crescatorul are obligatia sa facă toate demersurile necesare în asociatia din care face parte, în vederea completării dosarului și predarii acestuia la Expozitia Nationala din anul în curs presedintelui CNS. Dupa verificarea datelor, se va acorda titlu în anul urmator în cadrul festiv organizat, odata cu expozitia nationala columbofilă.
Art. 83 Campionatul copiilor- porumbei și crescători (copii între 10 si 18 ani)
Pentru acest Campionat, Consiliul Director al asociatiilor va accepta doar copii care se ocupa efectiv de porumbei si participă la imbarcari si desigilari, în concluzie sunt columbofili activi.
 Porumbei maturi - 5 (cinci) etape de concurs din cuncursurile cu maturii + porumbeii de 1 an;
 Pui – 3 etape de concurs din clasamentele puilor;
 Crescător porumbei maturi – 5 etape de concurs din concursurile cu maturii + porumbeii de 1 an;
 Crescător pui – 3 etape de concurs din clasamentele puilor;
 Nu se aplica nici o limită de kilometri.
 Nu există condiții de centralizare.
83.1 Departajarea rezultatelor în situatia în care se vor regãsi punctaje egale, atât la porumbel, cât si la crescãtor se va efectua pentru toate categoriile competiționale, în functie de numărul de km. clasați. (cel cu numarul de km mai mare va fi considerat primul).
Art. 84 Campionatul porumbeilor Standard
 Un porumbel Standard - Sport poatea fi arbitrat la nivel de orice expozitie, cu respectarea următoarelor condiții:
 dacă a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minim 150 porumbei la etapele de peste 100 km, acumulând un palmares de minim 2500 km la masculi si minim 2000 km la femele, pe perioada a 2 ani, cu conditia ca în ultimul an să fi clasat 600 km femelele si 750 km masculii;
 norma de km se poate realiza si într- un singur an (anul in curs),iar la pui norma este de 300 km din 3 etape ,atât la masculi cat si la femele.
 In cadrul Expozitiei Nationale Columbofile vor fi premiati cu cupe sau plachete, primii 3 ( trei) masculi si 3 ( trei) femele la palmares si primii 3 pui masculi si 3 pui femele.
 Lotul Olimpic de Standard al României, prezent la evenimentele internationale va fi format din 5 ( cinci) masculi si 5 ( cinci) femele la Palmares si 2 ( doi) pui masculi si 2 (doi) pui femele.
Art. 85 Orice modificare adoptată de FCI se va aplica si la prezentul RNS.
Capitolul XII LIGA FAIR-PLAY
Pentru columbofilii care din cauza lipsei timpului, a bazei materiale sau a oricăror impedimente nu reușesc să ajungă pe podiumul Ligii Campionilor – Pigeons Champions League, FNCPR organizează Liga Fair-play.
Art.86 Clasamentele Ligii Fair-play se generează la final de sezon prin eliminarea din clasamentele Ligii Campionilor a crescătorilor și , implicit a porumbeilor acestora, care ocupă primele trei locuri la categoriile Ligii Campionilor la nivel județean. Astfel se generează clasamentele fără aceștia, exclusiv cu restul columbofililor. Din acest motiv, este indicată participarea la concursuri până la finalul sezonului, chiar cu rezultate modeste, pentru că în Liga Fair-play clasamentele se recalculează.
Art.87 Ulterior, din clasamentele Fair-play se centralizează Campionatul Fair-play, fără a exista un număr minim de crescători pe centru/club și fără cerințe speciale de etape/județ/general sau de orice alt gen.
Art. 88 Campionatul Fair-play se organizează doar la an pentru următoarele categorii porumbei și crescători:
a)Viteză – 5 clasări între 95 și 420 km;
b)Demifond – 4 clasări între 285 și 630 km;
c)Fond – 3 clasări peste 500 km (1 min. între 500 și800 km);
d)General – 2 (doua) etape intre 95 si 420 km;
- 2 (doua ) etape intre 285 si 630 km;
- 2 (doua ) etape de peste 475 km;
e)Maraton – 2 clasări peste 760 km.
Campionatul columbofili se organizează doar pentru categoriile inserate la punctele a, b, c și e.
Art. 89 FNCPR va premia în cadrul Expoziției Naționale, Campionatul Fair-play, cu trofee sau cu medalii cu însemnele Fair-play.
Art. 90 Federația va oferi diplome gratuite cu Top 3 Fair-play, asociațiilor și provinciile care își asumă să ofere trofee sau medalii pentru acest campionat.
Capitolul XIII EXPOZITIA NATIONALÃ COLUMBOFILÃ A ROMÂNIEI - ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE și GALA CAMPIONILOR
Art. 91 În urma centralizarii rezultatelor finale, FNCPR va edita anual Catalogul National FNCPR. Acesta va contine Campionatul National pentru toate categoriile de distanțã – primii 100 de porumbei si crescãtori pe fiecare categorie. Menționăm faptul că primii 10 porumbei la maturi și tineret la fiecare categorie și primii 5 la pui la fiecare categorie vor fi prezentați în expoziție, și vor intra in catalog la toate categoriile doar dacă sunt prezenți în Expoziție.
In concursurile organizate sub egida FCPR , incepand cu anul 2019 vor fi acceptate inele dupa cum urmeaza :
- Inele pana in 2018 inclusiv – toate tipurile
- Inele 2019 – doar inele FCI , romanesti , distribuite de FNCPR
La manifestarile internationale – Olimpiada/Cupa Europei – se participa doar cu inele romanesti cu sigla FCI distribuite de FNCPR
Vor mai putea fi prezentați, în funcție de spațiu:
 Top 3 pe fiecare zona la etapele Naționale,
 Campionii provinciali la categorii care nu sunt în Campionatul Național la un stand special al Provinciilor.
Art. 92 Anual FNCPR va organiza Expozitia Nationalã Columbofilã a României sub titulatura
– ZILELE COLUMBOFILIEI ROMÂNE.In cadrul expozitiei vor fi prezentati cei mai buni porumbei sport si porumbei standard.
Art. 93 Columbofilii vor opta, prin intermediul responsabilului tehnic de judet, în Programul National de Clasamente, participarea porumbeilor proprii în Expozitia Nationalã. În urma nominalizărilor, se face selectia porumbeilor participanti în expozitie. Această operațiune se efectuează electronic si lista este publicatã pe site – ul FNCPR. Dupã publicarea listei, în termen de 5 ( cinci) zile se pot formula contestații care vizează corectitudinea acestei operațiuni de nominalizare, sub raportul porumbeilor nominalizati, dar care lipsesc din orice motive, din selectia pentru expozitie. Datele limitã pentru aceste operatiuni vor apare pe site – ul FNCPR.
Art. 94 In cadrul banchetului – GALA CAMPIONILOR ROMANIEI - primii trei porumbei si primi trei crescãtori la fiecare categorie din Liga Campionilor, vor fi recompensati cu trofee de cãtre FNCPR, în calitate ca organizator al Campionatului National Columbofil al României.
Art. 95 Porumbeii vor fi prezentati la sala de expozitie de cãtre o delegație a asociatiei, având asupra lor un tabel (douã exemplare semnate de președintele asociației și stampilate cu stampila acesteia) cu porumbeii participanți (poate fi listat din lista porumbeilor pe judete care va apărea pe site – ul FNCPR) si certificatul sanitar – veterinar pentru porumbeii participanti la expozitie.
Art. 96 În situatia în care la expozitiile nationale sau în timpul transportului porumbeilor spre și de la expozițiile internaționale se sustrage un porumbel, proprietarul acestuia va fi despãgubit astfel cu suma de 1000 euro.
Pentru ori ce porumbel de la Clasa Standard prezent in lotul National, valoarea este de 100 Euro.
CAPITOLUL XIV – EXPOZIȚIILE PROVINCIALE
Art. 97 Federația Naționala a desemnat un număr total cinci provincii columbofile în România. În cadrul acestor provincii se realizează anual în lunile noimebrie-decembrie, Expoziții Provinciale și banchete pentru premierea Campionilor provinciali.
97.1 Federația asigură anual acordarea unei sume de bani pentru fiecare provincie pentru realizarea acestui eveniment.Cuantumul acestei sume este stabilit de Consiliul Director al FNCPR.

CAPITOLUL XV – SANCȚIUNI COLUMBOFILE

Art. 98 Orice membru columbofil, indiferent de functia pe care o ocupã la nivel de club columbofil, asociatie columbofilă sau federatie este obligat sã respecte întocmai prevederile prezentului regulament.

Art. 99 Contestațiile și sesizările se formulează, conform modelului stabilit de Cap.VIII, Art. 70, punctele a si b, CU RESPECTAREA CONDITIILOR DE FORMA ( SCRISĂ SI POSTATA PE PORTALUL FEDERAȚIEI), DE FOND ( PREZENTAREA EXPLICITĂ A MOTIVELOR ÎN FAPT ȘI A TEMEIULUI STATUTAR SI REGULAMENTAR AL CONTESTAȚIEI) ȘI A TERMENELOR PRECIZATE IN PREZENTUL REGULAMENT.

Sesizãrile, cu privire la nerespectarea prevederilor articolele prezentului RNS trebuie formulate, în mod obligatoriu, de orice membru columbofil, imediat dupã observarea/ constatarea acestora sau aflarea circumstanțelor de producere a faptei din alte surse, atât verbal cât si în scris. Federația va premia cu suma de 5000 lei orice reclamație ( sesizare) vizând o fraudă columbofilă, însoțită de mijloacele de probă pertinente și concludente , în cazul în care este dovedită.

Când a fost descoperitã o fraudã si s–au întocmit procese verbale în acest sens sau a apãrut un litigiu referitor la înscrisuri cu caracter tehnic, acestea trebuie pãstrate de cãtre comisia care a dispus în cauzã, deoarece hotãrârea respectivã poate fi contestatã pe linie ierarhicã în cadrul FNCPR, în conformitate cu prevederile Statutului si RNS. Comisiile nu au dreptul sã elibereze pãrtilor în litigiu documentele cauzei, decât in copie, ulterior pronunțării unei decizii cu caracter definitiv.

Art. 100 Sancțiunile columbofile aplicate în cadrul FNCPR sunt următoarele:

Anularea etapei. Această sancțiune se aplică columbofililor pentru comiterea următoarelor abateri columbofile:

neachitarea cotizațiilor în cuantumurile stabilite de Adunarile Generale ale asociațiilor, indiferent dacă concurează individual sau în tandem.

Centralizarea unei etape comună pentru mai multe asociatii sau cluburi columbofile, fără întocmirea, semnarea protocoalelor și atașarea acetora aferente în, PNC, precum și nerespectarea termenul regulamentar,

- Organizarea Naționalele de maraton, fără a ține seama de coordonarea federației și promovarea de către aceasta a respectivului concurs,

- îmbarcarea propriilor porumbei și îmbarcarea porumbeilor de către comisii formate din mai puțin de trei columbofili sau din persoane, care nu îndeplinesc calitatea de membri columbofili,

- lipsa crescătorului din Procesul verbal de îmbarcare.

- îmbarcarea porumbeilor pe o altă cursă decât prima cursă liberă la orice etapă de concurs, această operațiune fiind efectuata începând cu cursa 1 pentru fiecare week-end,

- îmbarcarea porumbeilor cu utilizarea altor sisteme de îmbarcare, decât cele aflate în proprietatea asociației columbofile, neîntocmirea documentației necesare desfășurării procedurilor

de îmbarcare și aplicarea eronată a celor două moduri de îmbarcae, respectiv fizic și electronic.
• Îmbarcarea porumbeilor fără a le fi verificată seria inelelor de comisie duce la anularea etapei pentru întreaga comisie.

întocmirea in mod eronat a dosarului etapei de concurs și nerespecatarea prevederilor regulamentare referitoare la efectuarea lansării porumbeilor ( nepostarea pe facebook si lipsa delegatului observator la locul efectuării lansarii),

Mașinile de transport nu sunt dotate cu sistem de supraveghere GPS, care să ofere posibilitea vizionării mașinii in timp real sau acest sistem este defect, abonamentul de supraveghere nu poate oferi salvarea datelor pentru minim 1 an de zile, iar asociația organizatoare ,la solicitarea responsabilului de zonă, refuză să pună la dispoziție parola de acces pentru vizibilitatea mașinii,

îmbarcarea in mașinile de transport a unor porumbei neînregistrați pentru concursul respectiv, indiferent de numarul acestora și de identitattea proprietarilor,

Nesigilarea la fiecare centru de îmbarcare, respectiv la ultimul centru, cu sigilii speciale distribuite de FNCPR a autoutilitarelor de transport porumbei, neîntocmirea proceseul verbal în conșinutul căruia se inserează seriile acestora, atașarea procesului verbal la dosarul concursului sau publicarea pe pagina de facebook a asociației în ziua îmbarcării în cazul asociațiilor care lansează fără lansator, precum și deplasarea masinii de la un club/centru la altul cu masina nesigilată corespunzător,

Distrugerea de sigilii și scăparea accidentală sau voită a porumbeilor din boxele containerului de transport, la locul îmbarcarii, pe parcursul deplasării până la locul de lansare și pe locul de lansare, înainte de efectuarea acesteia,

- Operarea descărcărcării propriului ceas și listaree fișei de desigilare aferentă,

- Constatarea porumbeilor în afara locației crescãtoriei ale cãrei coordonate apar în programul de clasamente.

Anularea etapei pentru responsabilul tehnic al asociației sau membri Consiliului Director al asociației se aplică în cazul comiterii din culpă sau cu vinovăție, a următoarelor abateri columbofile:

Transportul porumbeilor efectuat cu mașini neautorizate în acest sens de către DSVSA-urile județene, fără să fie oferite condiții foarte bune de transport, cu posibilitatea reală de hrănire și adăpare a porumbeilor, precum și expedierea masinii de transport/ mașinilor de transport la locul lansării fără ca porumbeii să fie însoțiti de o persoană, posesoare a unui atestat valabil și legal de delegat, însoțitor transporturi de păsări vii, conform legislației naționale.

Nesigilarea la fiecare centru de îmbarcare, respectiv la ultimul centru, cu sigilii speciale distribuite de FNCPR a autoutilitarelor de transport porumbei, neîntocmirea proceseul verbal în conșinutul căruia se inserează seriile acestora, atașarea procesului verbal la dosarul concursului sau publicarea pe pagina de facebook a asociației în ziua îmbarcării în cazul asociațiilor care lansează fără lansator, precum și deplasarea masinii de la un club/centru la altul cu masina nesigilată corespunzător,

Lansarea porumbeilor la etapele de fond si maratón, in conditii de cod meteo portocaliu si rosu – de vant, ploaie si caldura, pe minim 50% din traseu și nerespectarea obligației efectuării lansarile LIVE și a postării acestora pe Facebook,

Amânarea etapei pentru alte motive decât cele de natură meteorologică, prevăzute la alineatul precedent.

Neanularea fisele de îmbarcare și desigilare, în cazul în care existau motive întemeiate pentru adoptarea unei asemenea măsuri și ulterior introducerea lor în concurs si transmiterea lor la comisia de omologare,
Lipsa orei de listare de pe Tabelul Nominal al crescătorilor participanți


Suspendarea din activitate a responsabilului tehnic al asociației pe o perioadă între 1 și 5 ani. se aplică cu analizarea circumstanțelor comiterii abaterii, în cazul comiterii din culpă sau cu vinovăție, a următoarelor abateri columbofile:

Existența unor greselile sau omisiuni aparute în dosarele etapelor de concurs, sesizate de către Comisia de omologare,
Absența responsabilului tehnic de la ședința anuală de omologare și refuzul sau neasigurarea unui reprezentant al acestuia , cu condiția să fi fost măcar tehnic de club în acel sezon, la lucrările ședinței respective,

Suspendarea unui membru columbofil al unei asociații afiliate pe o perioadă între 1 și 10 ani. se aplică, cu analizarea circumstanțelor comiterii abaterii, în cazul comiterii cu vinovăție, a următoarelor abateri columbofile:

cazul în care în timpul constatãrii porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor) un columbofil participant refuză primirea sau se sustrage prin orice mijloace de la obligația admiterii în interiorul locației unde se află crescătoria sau în crescătorie a cel putin doi delegati (împuterniciti telefonic) din partea asociatiei organizatoare, a membrilor CNS sau a CD al FNCPR, care au dreptul să verifice porumbeii sositi si inelele acestora şi să întocmească un proces verbal, cu cele observate, care va fi înaintat de urgentã conducerii asociatiei, CNS sau CD al FNCPR,
Cazul in care columbofilul refuză prezentarea ceasului constatator, a porumbeilor cronometraţi , a stikerele, senzorilor sau a altor înscrisuri și materiale columbofile care concură la realizarea unei etape de concurs,

Orice tentativă de fraudă sau fraudă de natură columbofilă, în cazul în care există suficiente mijloace de probă în dovedirea comiterii acestei abateri extrem de gravă..

Pierderea calității de membru în CNS. Respectiva sancțiune se aplică pentru următoarele abateri:
supravegherea defectuoasă sau nesupravegherea desfasurarii concursurilor si a centralizarea acestora in Campionatul Judetean, Provincial, precum si in Campionatului National Columbofil,

avizarea planurilor de concursuri, fără respectarea prevederilor RNS in mod tendențios sau din neglijență,

supervizarea superficială sau incorectă a organizãrii concursurilor, în cazul în care membrul CNS are calitatea de responsabil de zonă sau nesupervizarea organizării acestora din neglijență sau în mod tendențios,

omologarea concursurilor fără analizarea corectă și minuțioasa a dosarelor concursurilor si a oricăror altor înscrisuri columbofile si propunerea aplicării unor sancțiuni sau aplicarea acestora, făra a ține cont de prevederile statutare si regulamentare,

omologarea rezultatelor finale, precum și a normelor pe diferite categorii competiționale în mod eronat, fiind dovedită reaua voință sau neglijența grava a membrului CNS,.

participarea în mod direct sau indirect la o tentativă de fraudă sau fraudă comisă în organizarea unui concurs sau in centralizarea rezultatelor unei categorii competiționale.

f) Excluderea unui membru columbofil al unei asociații afiliate se aplică în cazul în care persoana respectivă, in exercitarea activității columbofile și in cadrul oricăror manifestări de acest gen comite fapte din sfera infracțiunilor împotriva persoanei ( violențe fizice ), manifestă un comportament violent în mod repetat și persistă în săvârșirea fraudelor de natură columbofilă, având astfel, antecedente grave in activitatea sa columbofilă.

În cazul în care se constată acțiuni sau inacțiuni comise de un membru columbofil, care impiedică realizarea concursurilor și a campionatelor la nivel județean, provincial și național în mod corect și regulamentar, dar care nu sunt cuprinse și sancționate în prezentul RNS, în cadrul prevederilor de metodolgie sau a capitolului referitor la sancțiuni, CNS poate propune soluții legale și statutare în vederea rezolvării acestor aspecte, care vor fi validate de către Comitetul director.
Infracțiunile cu violență fizică sau proferarea de injurii și calomnii se soluționează de Comisiile județene de disciplină și ulterior, ca și instanță de control de căter Comisia Națională de Disciplină.
Asociatiile si membrii lor îsi interzic formal sub sanctiunea de excludere, orice actiune în justitie contra FNCPR sau asociatiilor columbofile, pentru faptul cã au compãrut în fata unei comisii de disciplinã columbofilã.( județeană sau națională). Actiunea în justitie poate fi promovatã numai dupã epuizarea tuturor căilor de atac ( contestare) înaintate către comisiile de la nivelul Asociatiei si FNCPR.
Orice columbofil cu cotizatia plãtitã la zi, si cu taxele de concurs achitate pentru anul in curs, are dreptul de a verifica în orice moment corectitudinea desfãsurãrii concursurilor.

Presedintele FNCPR
Tunduc Marius
Presedintele Comisiei Nationale Sportive a FNCPR,
Bilan Florian

 

inapoi