CIRCULARA CD

CIRCULARA
  Comitetului Director al F.N.C.P.R.
din data de 06.06.2021

 

Ședința s-a desfășurat on-line, la solicitarea domnului Președinte al F.N.C.P.R., Marius Tunduc. Au participat membrii Comitetului Director, după cum urmează : Marius Tunduc, Florin Gătejescu, Florin Bilan, Viorel Dragomir, Alexandru Huzu, Ioan Festilă, Daniel Pop, Vladi Filip, Răzvan Șipoteanu, Sonia Caragea, Zamfir Sorin  și Constantin Tănase.

Membrii Comitetului Director au luat act de faptul că la etapa de fond "HOLOVAN" din data de 06.06.2021, asociațile județene Dambovița, Giurgiu și Ilfov au lansat porumbeii fără aprobarea organizatorului. Menționăm ca organizatorul obținuse aprobarea omologatorului pentru amânarea lansării porumbeilor, iar conducerile asociațiilor județene menționate au fost informate asupra acestui fapt.

Membrii Comitetului Director au votat în unanimitate, anularea etapei de fond "HOLOVAN" pentru asociațiile județene Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

Președinte,
ing. Marius Tunduc

inapoi