COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA - HOTARARE DIN DATA DE 18.11.2018

FEDERATIA NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI
Str. Fagaras, nr. 14, Sector 1, Bucuresti

COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA
HOTARARE

din data de 18.11.2018

Badea Dorel – Presedinte; Grecu Marius – membru; Nastase Ilie – membru; Vaida Andrei – membru; Hristea Marin – membru, Burca Ioan - membru

Comisia Nationala de Disciplina a Federatiei Nationala A Crescatorilor de Porumbei s-a intrunit, cu respectarea dispozitilor art. 15 din Statutul Federatiei Nationale A Crescatorilor de Porumbei din Romania, in data de 18.11.2018, la ora 10:00, la sediul F.N.C.P.R. din Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, Sector 1, Bucuresti, pentru ca in temeiul art. 16 din Statut sa solutioneze urmatoarele:
1. Contestatiile formulate de Ciurea Andrei Alexandru membru columbofil al Asociatiei Voiajorul Iasi in calitate de Tehnic de judet, ales in Adunarea Generala pe perioada 2016/2018 si Apetri Sorin Ionut, membru columbofil al Asociatiei Voiajorul Iasi privind sanctionarea contestatorilor cu suspendarea calitatii de membru pe o perioada de 5 ani si implicit a angajarii porumbeilor acestora in concurs pe aceeasi perioada de 5 ani, avand in vedere acuzatiile Consiliului Director Iasi conform carora acestia ar fi incalcat art. 31, raportat la art. 30 din Statutul Voiajorului Iasi.
2. Sesizarea Asociatiei Columbofila Arges, impotriva membrului columbofil al acesteia Calina Razvan, referitoare la incalcarea de catre acesta a regulamentului de concurs, in urma caruia a fost sanctionat ca la urmatoarea etapa de fond a concursului sa imbarce porumbeii la centrul Bradu, toti porumbeii acestia sa fie imbarcati de o comisie aparte, filmandu-se procedura de imbarcare, si vor fi amestecati in custile de imbarcare cu ceilalti porumbei carora li se vor apica stikere, urmand ca porumbeii sa fie anuntati la sosire prin indicarea seriei stiker-ului in maxim 30 de minute de la marcarea in ceasul constatator.
3. Plangerea formulata de membri columbofili ai A. C. P. V Ialomita, Stanciu Gigel, Dinu Ionel, Ochea Valentin impotriva sanctiunii aplicata de condicerea ACPV Ialomta, privind interzicerea imbarcarii si concurarii la etapele de fond organizate in campionatul netional al FNCPR, motivat de faptul ca petentii nu au zburat la categoria 1-viteza si 2- demifond, iar pentru a participa la celelalte etape este necesar ca acestia sa plateasca zborul si pentru categoriile la care nu au participat.
4. Plangerea formulata de Caraulani Daniel, membru columbofil al Asociatiei Club Sportiv Ialomita
5. Contestatia membrului columbofil Asociatia Salaj – Mitre Ciprian
6. Sesizara formulata de catre membrul columbofil al ACPB Visan Ionel
7. Contestatia membrului columbofil al AJC Constanta Dumitrascel Marian

La sedinta din data de 18.11.2018, a participat si doamna avocat Paul Raluca Lucia, avocat in Baroul Dolj, cu respectarea dispozitiilor art. 15 teza finala din Statutul F.N.C.P.R.

In vederea respectarii dispozitiilor art. 29 din Statul F.N.C.P.R., pentru a analiza sesizarea de la punctul 1, la sediul F.N.C.P.R., au fost prezenti la sedinta Comisiei de Disciplina cei doi membri contestatori ai Asociatiei Voiajorul Iasi care prezinta acuzatiile ce li se aduc din partea conducerii Asociatiei.
Acuzatiile se refera la asa-zisele fapte deosebit de grave comise de contestatori prin care acestia ar fi desfasurat activitati contrare intereselor legitime ale Asociatiei, aducand prejudicii morale conducerii Asociatiei si afectand prestigiul Asociatiei.
Contestatorii mentioneaza ca sanctiunile sunt aplicate cu rea-vointa din cauza situatiei litigioase intre parti, respectiv de la nivelul conducerii Asociatiei Iasi si provin de la momentul alegerilor generale din data de 25.02.2018 ce au avut ca rezultat alegerea a doua componente distincte ale Consiliului Director ale Asociatiei, respectiv cea din care face parte Ciurea Andrei Alexandru si cea de-a doua - vechea conducere a Asociatiei.
Sava Dorel – fostul Presedinte al Asociatiei Voiajorul Iasi si Hanes Petru actualul Tehnic sportiv al Asociatiei, desi au fost convocati la aceasta sedinta nu s-au prezentat, nefacandu-si aparari.
De asemenea, Consiliul Director al Asociatiei Columbofila Voiajorul Iasi nu a respectat procedura impusa de dispozitiile art 30 alin 4 din Statut conform carora, inainte de hotararea sanctiunii cel in cauza va fi audiat in legatura cu fapta savarsita si doar daca, in urma convocarii scrise acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relaii privind fapta sa, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati, ori in prezenta cauza acest lucru nu s-a respectat.
Totodata Comisia Nationala de Disciplina constata ca perioada de timp pentru care a fost aplicata sanctiunea este mult prea mare, nefiind in concordanta cu gravitatea presupusei fapte savarsite de contestatori.
Mai mult, conform art. 40 din Statut, pe langa Consiliul Director al Asociatiei functioneaza o serie de comisii de lucru, cu caracter consultativ si de sprijin, dupa cum urmeaza: Comisia Tehnica Sportiva si Comisia juridica de disciplina, litigii si arbitraj.
Comisiile vor fi organizate si conduse de un responsabil, membru al Consiliului Director al Asociaiei, respectiv. Dl Mandric Mircea, ori acesta la data aplicarii sanctiunii conform procesului verbal de sedinta nu face parte din Consiliul Director. Astfel, din cauza contradictiilor la nivelul Statutului Asociatiei, se creaza confuzii asupra numarului de membrii ai Consiliului director si asupra existentei si functionarii Comisia juridica de disciplina, litigii si arbitraj.
Contestatorii invoca aspectul, conform caruia, la nivelul Asociatiei columbofile Voiajorul Iasi, Consiliul Director era format, in data desfasurarii sedintei cand au fost acestia sanctionati, 20.04.2018, dintr-un numar total de 3 membri, ceea ce este contrar dispozitiilor art. 35 din Statut conform caruia Consiliul Director este format din 7 membri.

Avand in vedere aceste aspecte, Comisia Nationala de Disciplina stabileste ca, pana la data solutionarea definitiva a litigiului ce formeaza obiectul dosarului nr. 7121/245/2018 aflat pe rolul Tribunalului Iasi, se va proroga discutarea contestatiei formulate si aplicarea unei solutii referitoare la legalitatea si temeinicia sanctiunii aplicate membrilor columbofili Ciurea Andrei Alexandru si Apetri Sorin Ionut.

In vederea respectarii dispozitiilor art. 29 din Statul F.N.C.P.R., pentru a analiza sesizarea de la punctul 2, la sediul F.N.C.P.R. s-a prezentat in fata Comisiei Nationala de Disciplina membru columbofil Arges Calina Razvan.
In apararea sa Calina Razvan invedereaza ca nu sunt adevarate acuzatiile ce i se aduc, el participand la concurs si respectand regulamentul de concurs. Invedereaza ca porumbelul cu seria 21746/2015 a particiapt efectiv la concursul – etapa de fond Mykolaiv, nefiind adevarate sustinerile contrare, acesta ocupand in mod corect lucul al II-lea.
In urma audierii acesuia, Comisia Nationala de Disciplina, avand in vedere ca se constata un conflict intern intre membri Asociatiei Columbofila Arges, imputerniceste conducerea Asociatiei Columbofile Arges sa ia masurile necesare de siguranta si corectitudine pentru respectarea intocmai a regulamentului de concurs pentru urmatoarele sezoane competitionale
Comisia Nationala de Disciplina recomanda mutarea membrului columbofil Calina Razvan in alt centru de imbarcare, respectiv Centrul Stefanesti.
Cu referire la cuvintele jignitoare adresate Presedintelui Asociatiei Draghici Daniel, pe una din retelele de socializare (Facebook), de catre Calina Razvan, se declina spre solutionare Comisiei de Disciplina de la nivelul Asociatiei Columbofile Arges.

In vederea respectarii dispozitiilor art. 29 din Statul F.N.C.P.R., pentru a analiza sesizarea de la punctul 3, la sediul F.N.C.P.R., s-au prezentat la audieri petentii Stanciu Gigel, Dinu Ionel si Ochea Valentin, membrii columbofili ACPV Ialomita care isi prezinta nemultumirile, mentioneaza ca masura aplicata nu este prevazuta in Regulamentul National Sportiv pe anul 2018 al F.N.C.P.R., astfel decizia Consiliului Director al ACPV Ialomita este abuziva.
Aceasta se refera la interzicerea imbarcarii si concurarii la etapele de fond organizate in campionatul national al F.N.C.P.R., motivat de faptul ca petentii nu au zburat la categoria 1-viteza si 2-demifond, iar pentru a participa la celelalte etape este necesar ca acestia sa plateasca zborul si pentru categoriile la care nu au participat.

Prezenti la audiere si Presedintele Asociatiei Ialomita Toader George si Tehnic – Pucheanu Constantin care prezinta situatia Asociatiei
Comisia de Disciplina dispune ca pana la urmatoarea Adunare Genearala petentii Stanciu Gigel, Dinu ionel si Ochea Valentin sunt membrii activi si trebue sa le fie permisa contributia aferenta numarului de inele comandate pentru anul 2019.
Se recomanda, de asemenea convocarea Adunarii Generale a A.C.P.V. Ialomita cu respectarea in totalitate a dispozitiilor statutare.

In vederea respectarii dispozitiilor art. 29 din Statul F.N.C.P.R., pentru a analiza sesizarea de la punctul 4, la sediul F.N.C.P.R., s-a prezentat la audieri petentul Caraulani Daniel, membru columbofil al A.C.P.V. Ialomita care solicita Comisiei Nationale de Disciplina o derogare in sensul de a permite acestuia sa imbarce porumbeii pentru participarea la concursuri la Clubul Calarasi si nu la Centrul de Imbarcare al porumbeilor Ialomita.
Comisia Nationala de Disciplina, admite solicitarea, dispune ca imbarcarea porumbeilor petentului Caraulani Daniel sa se poata efectua la Clubul Calarasi, conform Hotararii Comitetului Director din data de 27.10.2018.

In vederea respectarii dispozitiilor art. 29 din Statul F.N.C.P.R., pentru a analiza sesizarea de la punctul 5, Comisia Nationala de Disciplina decide declinarea contestatiei formulate de membrul columbofil al Asociatiei Salaj Mitre Ciprian pentru a fi solutionata de Comisia de Disciplina din cadrul Asociatiei Salaj, in vederea epuizarii tuturor cailor de atac.

In vederea respectarii dispozitiilor art. 29 din Statul F.N.C.P.R., pentru a analiza sesizarea de la punctul 6, Comisia Nationala de Disciplina indruma membrul columbofil Visan Ionel sa se adreseze comisiei de Disciplina a A.C.P. Bucuresti, in vederea solutionarii petitiei sale.

In vederea respectarii dispozitiilor art. 29 din Statul F.N.C.P.R., pentru a analiza sesizarea de la punctul 7, Comisia Nationala de Disciplina decide declinarea contestatiei formulate de membrul columbofil al Asociatiei Constanta pentru a fi solutionata de Comisia de Disciplina din cadrul Asociatiei Constanta, in vederea epuizarii tuturor cailor de atac.


Presedinte al Comisiei Nationala de Disciplina a F.N.C.P.R

Dl. Badea Dorel

inapoi