COMUNICAT 30.06.2013

În urma sesiz?rilor venite de la asocia?iile Valcea ?i Olt, precum ?i a problemelor ap?rute la etapa de fond Pervomaiske din data de 22.06.2013   când columbofilului Vochin George i-au sosit din concurs porumbei care nu fuseser? trecu?i prin sistemul de îmbarcare ?i nu ap?reau îmbarca?i, Consiliul director al FCPR dispune în conformitate cu prevederile RNS:
  1. Organizatorul va anula etapa comisiei de îmbarcare pentru aceast? neglijen?? în procedurile de îmbarcare
  2. La toate etapele de fond ?i maraton din acest an, columbofilul Vochin George va îmbarca porumbeii la centru Slatina, iar porumbeii  vor fi suspu?i procedurilor de control secundar cu stikere. Cresc?torul va anun?a atât la fond cât ?i la maraton primii 5 porumbei inclusiv stikerele.
  3. La etapele de vitez?- demifond din planul de zbor cu maturii, porumbeii dlui Vochin vor fi controla?i dublu, cu stikere, vor fi imbarca?i separat în boxe iar lansatorii vor controla boxele sub raport al sigiliilor ?i num?rului de porumbei. În teren se va trimit ?i fi?a de îmbarcare. Opera?iunile vor fi filmate la locul lans?rii. La sosirea de la concurs columbofilul va anun?a seriile stikerelor primilor 5 porumbei sosi?i în 20 minute de la sosire telefonic, persoanei desemnat? de asocia?ia Dolj.
Cu ducerea la îndeplinire a celor de mai sus sunt ins?rcinate conducerile asocia?iilor Dolj ?i Olt. 4.  În urma propriei solicit?rii, dlui Iurie?i Relu, la urm?toarele etape i se va trimite comisie la sosirea porumbeilor, ?i la îmbarcarea lor. De efectuarea acestor proceduri se va ocupa organizatorul concursurilor (Ac Suceava) ?i Comitetul Ac Boto?ani. Men?ion?m c? la prima etap? de maraton nu sa constatat nici o fraudare a concursurilor de c?tre dl Iurie?i doar o anun?are eronat? a porumbeilor de pe alt num?r de telefon. Consiliul director al FCPR
inapoi