COMUNICAT AL CND - 28.03.2015

În urma şedinţei desfasurate la data de 28.03.2015 in localitatea Bran, C.N.D alcatuita din:

• Grecu Marius – presedinte
• Pescaru Catalin – secretar
• Hristea Marin – membru
• Roman Claudiu – membru
• Donca Calin – membru
• Nastase Ilie – membru

Au luat urmatoarele hotarari:

1. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizării formulate de către membrul columbofil Belgiu Ancutza din cadrul A.C. Gorj, C.N.D. hotărăşte declinarea cauzei către Comisia de Disciplină a A.C. Gorj pentru a fi judecată în primă instanţă, conform prevederilor art. 29, alin. (3) şi alin. (6) din statutul F.N.C.P.R., C.N.D. nefiind competent material să judece prezenta cauză în primă instanţă.

2. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizării formulate de către membrul columbofil Guver Niconor din cadrul A.C. Caraş-Severin, C.N.D. hotărăşte declinarea cauzei către Comisia de Disciplină a A.C. Caraş-Severin pentru a fi judecată în primă instanţă, conform prevederilor art. 29, alin. (3) şi alin. (6) din statutul F.N.C.P.R., C.N.D. nefiind competent material să judece prezenta cauză în primă instanţă.

3. Analizand aspectele ce fac obiectul contestaţiei formulate de către membrul columbofil Ilie Adrian din cadrul A.C. Argeş, C.N.D. hotărăşte redirecţionarea contestaţiei către Consiliul Director al F.N.C.P.R., cauza respectivă fiind judecată de către Comisia Naţională Sportivă, iar instanţa de recurs fiind Consiliul Director, conf. art. 29, alin. (7) din statutul F.N.C.P.R..

4. Analizand aspectele ce fac obiectul contestaţiei formulate de către membrul columbofil Băruş Dumitru din cadrul A.C. Milcovul - Vrancea, C.N.D. hotărăşte redirecţionarea contestaţiei către Consiliul Director al F.N.C.P.R., cauza respectivă fiind judecată de către Comisia Naţională Sportivă, iar instanţa de recurs fiind Consiliul Director, conf. art. 29, alin. (7) din statutul F.N.C.P.R..


5. Analizand aspectele ce fac obiectul solicitării formulate de către Clubul Columbofil Baraolt 14/8 din cadrul A.C. Covasna, C.N.D. hotărăşte redirecţionarea cauzei către Consiliul Director al F.N.C.P.R., acesta fiind organul competent să analizeze şi să se pronunţe referitor la cele solicitate.

6. Analizand aspectele ce fac obiectul contestaţiei formulate de către membrul columbofil Ciucă Iulian din cadrul A.C. Dolj, C.N.D. hotărăşte:

a. Referitor la conflictul existent între membrii columbofili Ciucă Iulian şi Georgescu Adrian, luând act de faptul că în timpul discuţiilor purtate cu cei doi, aceştia s-au împăcat, C.N.D. a hotărât în unanimite ca membrul columbofil Georgescu Adrian să poată participa la concursurile organizate de A.C. Dolj;

b. Totodată C.N.D. constată, în cazul soluţionării cazului de către comisia de disciplină, o întârziere nejustificată a soluţionării acestei cauze, precum şi nereguli privind procedura citării şi transmiterii soluţiei dispuse de către Comisia Judeţeană, celor în cauză, fapt pentru care C.N.D. a hotărât în unanimitate sancţionarea prşedintelui Comisiei Judeţene de Disciplină a A.C. Dolj, d-l Popescu Lilian cu mustrare scrisă, conform art. 28, pct. (a) din Statutul F.N.C.P.R..

7. Analizand aspectele ce fac obiectul memoriului formulat de către d-l Nistor Constantin Bogdan – fost membrul columbofil în cadrul A.C. Prahova, C.N.D. hotărăşte, (cu 4 voturi pentru şi 2 abţineri, respectiv d-l Pescaru Cătălin şi d-l Grecu Marius), reducerea sancţiunii disciplinare, cu suspendare a calităţii de membru columbofil, prevazută de art. 28, lit. d, de la 9 la 6 ani, cu drept de a participa la competiţiile organizate de A.C. Prhova începând cu anul 2015. Menţionăm că membrii comisiei au luat această decizie, având în vedere atitudinea sinceră, faptul că sus numitul regretă fapta comisă precum şi angajamentul scris luat în faţa comisiei, că în situaţia în care va mai încălca regulamentele Asociaţiei sau ale F.N.C.P.R., să fie exclus din activitatea columbofilă, pe viaţă.


Semneaza presedinte C.N.D,
Marius Grecu
30.03.2015

[DOWLOAD COMUNICAT IN FORMAT WORD]

inapoi