COMUNICAT AL COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA A FCPR

In urma Sedintei desfasurate la data de 15.03.2014 in localitatea Bran, Comisia Nationala de Disciplina a luat urmatoarele hotarari: 1. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizarii trimise de domnul Florescu Dumitru se constata urmatoarele: -          Sanctiunea aplicata domnului Florescu Dumitru nu a fost aplicata cu respectarea Statutului  F.C.P.R., in speta nu a fost judecat in Comisia de Disciplina a Asociatiei judetene Olt cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de art. 28 si art. 29  din Statutul F.C.P.R., fapt pentru care Comisia Na?ional? de Disciplin? stabileste anularea sactiunii dispuse de catre Consiliul Director al Asociatiei Olt de excludere  pe o perioada de 10 ani. Totodata, Comisia Na?ional? de Disciplin? recomanda judecarea fondului cauzei de catre Comisia  Judeteana de Disciplina, daca aceasta mai considera necesar. 2. Analizand aspectele mentionate in sesizarea formulate de catre domnul  Szekey Miklos Comisia Na?ional? de Disciplin? hotaraste declinarea competenetei de judecata a comisie catre Consiliul Director al F.C.P.R., avand in vedere ca abaterea savarsita de acesta a mai fost judecata o data de catre Comisia Na?ional? de Disciplin?, in cursul anului 2012. Comisia Na?ional? de Disciplin? recomanda  domnului Szekey Miklos sa trimita o contestatie in termen de 15 zile catre Consiliul Director al F.C.P.R. 3. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizarilor formulate de catre membrii columbofili Dario Claudiu, Pancea Nicusor si Istodor Mihai din cadrul Asociatiei Mehedinti, Comisia Na?ional? de Disciplin? constata ca in cauza nu au fost  respectate prevederile art. 28 si art. 29 din F.C.P.R., iar sanctiunea aplicata nu este prevazuta in statutul F.C.P.R. si nici in cel al Asociatiei Judetene. Comisia Na?ional? de Disciplin? hotaraste anularea sanctiunii aplicate celor trei membri columbofili. 4. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizarii formulate de catre membrul columbofil Chirbuc Radu din cadrul Asociatiei Botosani, Comisia Na?ional? de Disciplin? hotaraste declinarea cauzei catre Comisia de Disciplina a Asociatiei Botosani pentru a fi judecata in prima instanta, conform prevederilor art. 29, alin. (3) si alin. (6) din statutul F.C.P.R., Comisia Na?ional? de Disciplin? nefiind competenta material pentru judecarea acestei cauze in prima instanta. 5. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizarii formulate de catre membrul columbofil Ciuca Iulian din cadrul Asociatiei Dolj, Comisia Na?ional? de Disciplin? hotaraste declinarea cauzei catre Comisia de  Disciplina a Asociatiei Dolj pentru a fi judecata in prima instanta conform prevederilor art. 29 alin. (3) si alin. (6) din statutul F.C.P.R. intrucat C.N.D. nu este competenta material sa judece prezenta cauza in prima instanta. Semneaza Presedinte  Comisia Na?ional? de Disciplin?, Marius Grecu
inapoi