COMUNICAT AL COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA A FNCPR - 21 IANUARIE 2017 - ORADEA

În urma şedinţei desfăşurate la data de 21.01.2017 în municipiul Oradea, C.N.D alcatuită din:
• Marius Grecu – preşedinte
• Cătălin Pescaru – secretar
• Marin Hristea – membru
• Claudiu Roman– membru
• Călin Donca – membru
• Ilie Nastase – membru

Ordinea de zi a şedinţei a fost următoare:
1. Soluţionarea sesizării nr. 66 / 12.09.2016, formulată de către d-l Ghica Paul, membru al Asociaţiei Columbofile Olt, împotriva tehnicului A.C.Olt – d-l Ungureanu Emil:
Analizând aspectele ce fac obiectul prezentei cauze, se constată că nu se poate reţine în sarcina tehnicului Ungureanu Emil vreo abatere dintre cele prevăzute de statutul şi R.N.S. al F.N.C.P.R. în ceea ce priveşte concursul Pavlohrad din data de 18.06. 2016.
În schimb, analizând conduita acestuia de-a lungul timpului, lipsa de tact în relaţiile cu ceilalţi membri columbofili precum şi conflictul de interese iscat prin desemnarea ca delegat a fratelui acestuia, Ungureanu Gabriel, comisia a hotărât: ATENŢIONAREA ASCESTUIA PRIVIND COMPORTAMENTUL DE URMAT ÎN RELAŢIILE INTERUMANE PRECUM ŞI REANALIZAREA ACTIVITĂŢII ACESTUIA ŞI A OPORTUNITĂŢII OCUPĂRII ÎN CONTINUARE A FUNCŢIEI DE RESPONSABIL TEHNIC AL A.C. OLT CU OCAZIA VIITOAREI ADUNĂRI GENERALE A ASOCIAŢIEI COLUMBOFILE OLT.

2. Soluţionarea contestaţiei nr. 1 / 05.01.2017, formulată de către d-l Cismaru Florin, membru columbofil al A.C. Olt:
Analizând aspectele ce fac obiectul prezentei cauze, referitor la incidentul petrecut cu ocazia etapei Pavlohrad II din data de 02.07.2016, comisia a hotărât, cu cinci voturi pentru şi o abţinere din partea d-lui Hristea Marian, ANULAREA SANCŢIUNII APLICATE DE CĂTRE COMISIA JUDEŢEANĂ DE DISCIPLINĂ A A.C. OLT, CA NEFIIND ACOPERITĂ DE PREVEDERILE STATUTULUI ŞI R.N.S. ALE F.N.C.P.R.

3. Soluţionarea contestaţiilor nr. 2/06.01.2017 - depusă de d-l Floroiu Constantin Ciprian - din cadrul A.C. Braşov şi nr. 3/06.01.2017 - depusă de d-l Zamfir Sorin – vicepreşedinte al F.N.C.P.R. şi preşedinte al A.C. Braşov împotriva d-lui Dinu Adrian – membru columbofil al A.C. Braşov:
Analizând aspectele ce fac obiectul prezentei cauze şi constatând, în urma audierii celor doi petenţi, faptul că numitul Dinu Adrian a avut în mod repetat un comportament violent cu ocazia unor activităţi organizate de către A.C. Braşov, comisia a supus la vot suspendarea acestuia, votându-se astfel: d-l Marius Grecu – 3 ani, d-l Cătălin Pescaru – 10 ani, d-nii Claudiu Roman, Călin Donca, Hristea Marian şi Ilie Năstase – 5 ani. Respectându-se principiul majorităţii comisia s-a pronunţat ca D-L DINU ADRIAN SĂ FIE SUSPENDAT PENTRU O PERIOADĂ DE 5 ANI, CONFORM PREVEDERILOR STATUTULUI F.N.C.P.R. PREVĂZUTE LA art. 29, alin. (10), lit g ŞI art. 28, alin. (1), lit. d.

4. Soluţionarea sesizării nr. 35 / 11.05.2016, formulată de către d-l Orha Adrian Gheorghe – responsabil ethnic la A.C. Maramureş împotriva preşedintelui Comisiei de Disciplină a A.C. Maramureş – d-l Baloga Florin Zaharia:
Analizând aspectele ce fac obiectul sesizării referitoare la adresarea de injurii şi ameninţări de către d-l Baloga Florin Zaharia cu ocazia desigilării din data de 20.04.2016, comisia constată că d-l Baloga Florin Zaharia a manifestat un comportament incompatibil cu funcţia deţinută, respectiv cea de preşedinte al comisiei de Disciplină a A.C. Maramureş.
Din aceste considerente, în baza prevederilor art. 29 alin.(10) lit. g şi cap.XXI, lit. C din R.N.S., comisia a hotărât SANCŢIONAREA ACESTUIA CU MUSTRARE SCRISĂ CU AVERTISMENT – SANCŢIUNE PREVĂZUTĂ LA art. 28, alin. (1), lit. b DIN STATUTUL F.N.C.P.R. ŞI PROPUNE CONDUCERII A.C. MARAMUREŞ SCHIMBAREA ACESTUIA DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL COMISIEI JUDEŢENE DE DISCIPLINĂ CU OCAZIA PRIMEI ADUNĂRI GENERALE A ASOCIAŢIEI.

5. Soluţionarea sesizării formulate de către d-l Pîslă Daniel – membru columbofil al A.C. Caraş Severin, împotriva d-lui Guver Nicanor – din cadrul aceleiaşi asociaţii, referitor la faptul că acesta din urmă i-a adresat jigniri, aducându-i prejudicii de imagine:
Analizând asupra aspectelor ce fac obiectul sesizării, comisia a hotărât DECLINAREA CAUZEI CĂTRE COMISIA DE DISCIPLINĂ A A.C. CARAŞ SEVERIN PENTRU A FI JUDECATĂ ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ, CONFORM PREVEDERILOR art. 29, alin. (3) şi alin. (6) din STATUTUL F.N.C.P.R., ÎNTRUCÂT C.N.D. NU ESTE COMPETENTĂ MATERIAL SĂ JUDECE PREZENTA CAUZĂ ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ.
RECOMANDĂM COMISIEI DE DISCIPLINĂ A A.C. CARAŞ SEVERIN SĂ ANALIZEZE ŞI SĂ SE PRONUNŢE CU PRIVIRE LA PREZENTA SESIZARE ÎN TERMEN DE 60 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ACESTUI COMUNICAT PE SITE-UL F.N.C.P.R., ÎN CAZ CONTRAR, MEMBRII ACESTEIA FIIND PASIBILI DE A FI SANCŢIONAŢI DE CĂTRE FORURILE SUPERIOARE.

6. Soluţionarea sesizării nr. 42 / 01.07.2016, formulate de către d-l Ficzai Andraş, membru columbofil al A.C. Maramureş împotriva membrilor columbofili Mariş Iliuţă şi Baias Gheorghe din cadrul aceleiaşi asociaţii, referitor la faptul că a fost ameninţat de către aceştia cu ocazia îmbarcării din data de 10.06. 2016 pentru concursul de fond Ribniki:
Analizând asupra aspectelor ce fac obiectul sesizării, comisia a hotărât DECLINAREA CAUZEI CĂTRE COMISIA DE DISCIPLINĂ A A.C. MARAMUREŞ PENTRU A FI JUDECATĂ ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ, CONFORM PREVEDERILOR art. 29, alin. (3) şi alin. (6) din STATUTUL F.N.C.P.R., ÎNTRUCÂT C.N.D. NU ESTE COMPETENTĂ MATERIAL SĂ JUDECE PREZENTA CAUZĂ ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ.
RECOMANDĂM COMISIEI DE DISCIPLINĂ A A.C. MARAMUREŞ SĂ ANALIZEZE ŞI SĂ SE PRONUNŢE CU PRIVIRE LA PREZENTA SESIZARE ÎN TERMEN DE 60 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ACESTUI COMUNICAT PE SITE-UL F.N.C.P.R., ÎN CAZ CONTRAR, MEMBRII ACESTEIA FIIND PASIBILI DE A FI SANCŢIONAŢI DE CĂTRE FORURILE SUPERIOARE.

7. Soluţionarea sesizării formulate de către d-l Radu Ilie, membru columbofil al A.C.M.B. referitoare la faptul că în data de 07.01.2017, cu ocazia festifităţii de premiere a Clubului Voluntari a fost agresat fizic de către membrul columbofil al aceleiaşi asociaţii, d-l Buciuc Nicuşor:
Analizând asupra aspectelor ce fac obiectul sesizării, comisia a hotărât DECLINAREA CAUZEI CĂTRE COMISIA DE DISCIPLINĂ A A.C.M.B .PENTRU A FI JUDECATĂ ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ, CONFORM PREVEDERILOR art. 29, alin. (3) şi alin. (6) din STATUTUL F.N.C.P.R., ÎNTRUCÂT C.N.D. NU ESTE COMPETENTĂ MATERIAL SĂ JUDECE PREZENTA CAUZĂ ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ.
RECOMANDĂM COMISIEI DE DISCIPLINĂ A A.C.M.B. SĂ ANALIZEZE ŞI SĂ SE PRONUNŢE CU PRIVIRE LA PREZENTA SESIZARE ÎN TERMEN DE 60 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ACESTUI COMUNICAT PE SITE-UL F.N.C.P.R., ÎN CAZ CONTRAR, MEMBRII ACESTEIA FIIND PASIBILI DE A FI SANCŢIONAŢI DE CĂTRE FORURILE SUPERIOARE.

8. Soluţionarea sesizării formulate de către d-l Ciurte Mihai, membru columbofil al A.C. Maramureş care solicită anularea tuturor hotărârilor Adunării Generale ale A.C. Maramureş din data de 18.12.2016:
Analizând asupra aspectelor semnalate, comisia constată că aceste aspect sunt de competenţa Consiliului Director al F.N.C.P.R., fapt pentru care HOTĂRĂŞTE DECLINAREA CAUZEI CĂTRE ACEST ORGAN DE CONDUCERE PENTRU A ANALIZA ŞI DISPUNE.


Semnează Preşedinte C.N.D,
MARIUS GRECU
24.01.2017

inapoi