COMUNICAT AL COMISIEI NATIONALE DE DISCIPLINA A FNCPR

În urma şedinţei desfasurate la data de 29.12.2015 la sediul F.N.C.P.R. din Bucuresti, str. Fagaras, Nr. 14, C.N.D alcatuita din:
• Grecu Marius – presedinte
• Pescaru Catalin – secretar
• Hristea Marin – membru
• Nastase Ilie – membru
Au luat urmatoarele hotarari:
1. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizării formulate de către membrul columbofil Zachiu Ionut, din cadrul A.C. Botosani, C.N.D. hotărăşte declinarea cauzei către Comisia de Disciplină a A.C. Botosani pentru a fi judecată în primă instanţă, conform prevederilor art. 29, alin. (3) şi alin. (6) din statutul F.N.C.P.R., C.N.D. nefiind competenta material să judece prezenta cauză în primă instanţă.

2. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizarii formulate de către membrul columbofil SOREA CONSTANTIN, din cadrul Asociatiei Cuza Vaslui, C.N.D. hotărăşte redirecţionarea contestaţiei către Comisia Naţională Sportivă, aceasta fiind organul competent conf. art. 29, alin. (5) din statutul F.N.C.P.R. si art. 19, pct. 2 din R.N.S.

3. Analizand aspectele ce fac obiectul solicitării formulate de către d-l CAPATANA MHAI cu domiciliul in comuna Daneti, jud. Dolj, C.N.D. recomanda Asociatiei “Gelu Ion Gatejescu” Dolj reprimirea ca membru columbofil a susnumitului, incepand cu anul 2016.

4. Analizand aspectele ce fac obiectul sesizarii formulate de către membrul columbofil DRAGUSIN IONUT din cadrul Asociatiei “Danubius” Braila, C.N.D. a constatat urmatoarele:

a. Cu toate ca, din punct de vedere procedural, sesizarea d-lui Dragusin Ionut nu indeplineste nicio conditie privind competenta materiala si a termenului, fiind adresata C.N.S. – organ care nu este competent pentru a judeca in instanta de fond speta respectiva care era de competenta Comisiei Judetene de Disciplina ce s-a intrunit in data de 14.09.2015 si a carei hotarare trebuia contestata conform statutului F.N.C.P.R. in termen de 15 zile, fapt care nu s-a intamplat, termenul de contestare expirand, insa, la solicitarea Consiliului Director al F.N.C.P.R. , C.N.D. a analizat acest caz.
b. In urma audierii persoanelor in cauza, analizarii inscrisurilor si altor probe materiale care au fost prezentate de cei doi, C.N.D. a hotarat in unanimitate sanctionarea d-lui SMEU IONUT cu “MUSTRARE SCRISA” si NESUSPENDAREA SA DIN ACTIVITATE, avand in vedere faptul ca in momrentul dobandirii inelelor si a oualelor de la D-l Dragusin Ionut, acesta a fost de buna credinta.
c. Reclamantul DRAGUSIN IONUT nu a putut demonstra in afara de posesia talonului de proprietate caracterul ilicit al detinerii porumbelului de catre numitul Smeu Ionut, precum si a expirarii termenului prevazut de catre Statutul F.N.C.P.R. la art. 28, pct.8, (un an de la savarsirea faptei), retinandu-se in sarcina acestuia o exercitare a drepturilor cuvenite de regulament cu rea credinta, mobilul acestui comportament fiind dorinta de a sicana, razbunare, etc. – fapte psihologice pe care morala si etica sociala le repugna, rea credinta insemnand intentie raufacatoare, ilicitate si cauzarea unei vatamari, toate ca rezultat al neonestitatii.
d. Comisia considerand ca in conditia in care litera regulamentului nu concorda cu spiritul legii, cand litera regulamentului devine sursa unor stari conflictuale in interpretarea si aplicarea sa, atunci intervine spiritul legii, (acel spirit conform unei juste masuri si corectitudini care sa fie caracterizate prin valorile morale) ca o misiune a celui imputernicit cu aplicarea legii, de a asigura echilibrul si de a pastra legitimitatea acesteia.

 

 

Semneaza presedinte C.N.D,
Marius Grecu
29.12.2015

inapoi