COMUNICAT ASOCIATIA JUDETEANA COLUMBOFILA CONSTANTA - DECEMBRIE 2018


COMUNICAT REFERITOR LA SOLICITAREA UNOR INSCRISURI CU CARACTER JURIDIC ASOCIATIEI JUDETENE COLUMBOFILE CONSTANTA

Mentionam faptul ca in data de 17-11-2018, Consiliul Director al FNCPR a adoptat urmatoarea decizie cu caracter definitiv:

“ Referitor la petitia transmisa catre FNCPR de un numar de membri ai Asociatiei Columbofile Constanta, CD a stabilit trimiterea urgenta de catre presedintele asociatiei la sediul FNCPR, a tuturor hotararilor judecatoresti (Sentinte Civile si Decizii Civile), pronuntate de instantele de judecata in litigiile avand ca parti asociatia respectiva si mambri ai acesteia. Respectiva obligatie revine si membrilor columbofili care au fost parti in asemenea litigii. De asemenea, se solicita domnului Oprea Gabriel sa transmita , urgent care FNCPR, convocatorul sedintei Adunarii Generale desfasurata in data de 14-10-2018 si procesul verbal de sedinta.
Se recomanda Consiliului Director al asociatiei sa efectueze demersurile legale si statutare, in vederea eliminarii din statut a dispozitiilor referitoare la membri invitati, avand in vedere faptul ca o asemenea categorie de membri columbofili nu se regaseste in statutele asociatiilor afiliate sau in statutul/ regulamentele federatiei. Ulterior, comunicarii inscrisurilor solicitate, va fi formulat un raspuns la petitia in cauza.”

Va invederam dispozitiile art. 9, litera s din Statul FNCPR, conform carora „hotărârile Consiliului Director sunt imperative si executorii pentru membri FNCPR si membri asociatiilor afiliate”.
In calitatea dumneavoastra de asociatie afiliata la FNCPR, aveti obligatia respectarii intocmai a statutului acestei federatii si hotararilor pronuntate de organele sale de conducere, in conformitate cu prevederile imperative ale art. 21, litera b din Statutul FNCPR:
- Asociaţiile columbofile afiliate au următoarele obligaţii:

b) sa respecte hotărârile organelor de conducere ale FNCPR;

Va solicitam sa transmiteti pana la data de 18-12-2018, pe adresa de email a federatiei (office@fcpr.ro) sau pe adresa de corespondenta a acesteia (Mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1), inscrisurile solicitate, care ne sunt imperios necesare in vederea formularii unui raspuns corect si intemeiat, la solicitarea unor membri columbofili activi la nivelul asociatiei dvs, in anul competional 2018.
Mentionam faptul ca rezolvarea acestui litigiu reprezinta o prioritate in activitatea noastra curenta, avand in vedere respectul conducerii federatiei, fata de toti membri columbofili romani.

 

Data: 16-12-2018

Presedinte FNCPR
Marius Florin Tunduc

inapoi