COMUNICAT CNA AL FCPR

Prin prezentul comunicat, asociaţiile columbofile afiliate la FCPR sunt informate asupra următoarelor aspecte referitoare la participarea loturilor judeţene standard, la expoziţia naţională de la Alba-Iulia:

1. Pot participa cu loturi complete (cinci masculi şi cinci femele, cu normă olimpică + trei masculi şi trei femele cu normă pe un an), doar asociaţiile care aduc dovada că porumbeii au fost arbitraţi de minim doi arbitri (de club, judeţeni sau naţionali). În acest sens, porumbeii care vor fi prezentaţi vor fi însoţiţi de un tabel care va conţine punctajul obţinut şi semnăturile arbitrilor;

2. Asociaţiile care nu vor arbitra porumbeii înaintea expoziţiei naţionale nu pot participa decât cu trei masculi şi trei femele cu normă olimpică, respectiv doi masculi şi două femele cu normă pe un an;

3. Asociaţiile care doresc să participe cu loturi standard la expoziţia naţională sunt obligaţi ca până la data de 5 noiembrie să comunice numărul de porumbei cu care participă (exemplu: Alba – lot complet, 10 porumbei cu normă olimpică, 6 porumbei cu normă pe un an; Bihor – lot incomplet, 3 porumbei cu normă olimpică, 3 porumbei cu normă pe un an; Sălaj – lot incomplete, 2 porumbei cu normă olimpică, etc.);

4. Este necesară comunicarea numărului de porumbei participanţi, pentru stabilirea necesarului de boxe şi optimizarea repariţiei acestora în sala de expoziţiei. Comunicarea se va face pe următoarea adresă de e-mail: pop_van_daniel@yahoo.com;

5. Până la data de 23 noiembrie, la aceeaşi adresă de e-mail, se vor comunica loturile cu seriile şi sexul porumbeilor. Loturile judeţene nu vor putea conţine un număr mai mic sau mai mare decât numărul comunicat anterior de către asociaţii.

*ATENŢIE! Porumbeii de la categoria STANDARD nu vor putea fi înscrişi la o altă categorie SPORT. Nu vor fi arbitraţi decât cei de la categoria standard anunţaţi conform termenelor comunicate.

 

Data,
2 noiembrie 2014-11-02
Preşedinte CNA,
Pop Vasile Daniel
inapoi