COMUNICAT CNS - AS NATIONAL

S-a trecurat o greseala de redactare in actualul RNS la categoria AS - national.

Categoria As National se va centraliza astfel:

j. Categoria AS National

• se considerã punctajul obtinut la 10 etape de concurs din tipurile vitezã, demifond, vitezã – demifond, demifond – fond, mare fond si maraton; Punctajul se calculeazã prin însumarea punctajelor din urmatoarele etape:
• 6 (sase) etape 100 – 500 km
• 4 (patru) etape peste 500 km
• Obligatoriu se va centraliza cate minim o etapa dupa cum urmeaza:
o Minim 1 (una) de viteza
o Minim 1 (una) de viteza-demifond sau demifond
o Minim 1 (una) de fond sau demifond-fond
o Minim 1 (una) de mare fond sau maraton
• pentru palmaresul pe 2 si 3 ani este necesarã realizarea normei în fiecare an, palmaresul realizãndu-se prin însumarea normelor.

Presedinte CNS
Badea Dorel

inapoi