COMUNICAT - COMISIA DE VALIDARE A CANDIDATURILOR FCPR

[DESCARCA DOCUMENT]

FEDERATIA CRESCATORILOR DE PORUMBEI  DIN ROMANIA

NR. 28 /22.11.2013

PROCES  VERBAL

INCHEIAT AZI  20.11.2013

Prezentul proces verbal s-a incheiat azi, 20.11.2013 cu ocazia intrunirii Comisiei de Validare a Candidaturilor,  formata din domnii Radu V. Ion – Presedinte, Gatejescu  Alexandru Florin si Sipoteanu Razvan - membrii , la sediul F.C.P.R. situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras nr. 14, sector 1. Ordinea de zi este urmatoarea: -          Analizarea listei delegatilor desemnati de Asociatiile Columbofile afiliate in vederea postarii pe site-ul F.C.P.R. in data de 22.11.2013 -         Analizarea, verificarea si validarea tuturor cererilor de candidatura depuse pana la data de 14.11.2013, -         Stabilirea termenului de contestatie a prezentului proces verbal Avand in vedere hotararea Consiliului Director, pronuntata in data de 02.11.2013 prin care s-a stabilit nominalizarea delegatilor prin intermediul activarii in programul National de clasamente, membrii Comisiei au constatat ca pana la data de 20.11.2013 au fost nominalizati un numar total de 150 delegati , fiind respectat intocmai algoritmul de desemnare a delegatilor stabilit prin Statutul F.C.P.R. (art. 6). Astfel se constata ca in desemnarea delegatilor nu au intervenit erori sau nerespectari ale Statutului F.C.P.R. Comisia de validare a candidaturilor constata ca pana la data prezenta la art. 31 din Regulamentul de Organizare si desfasurare a Adunarii Generale a F.C.P.R. respectiv 14.11.2013  au fost depuse urmatoarele cereri de candidatura: 1.Balan Madalin Micu  -   C.N.S.   -  membru 2.Milcu Ion                     -    C.N.S.   – secretar 3.Festila  Ioan -  Consiliul Director   - Responsabil cu organizarea expozitiilor 4.Dobre  Cosmin            -    C.N.S.   -  membru 5.Ormenisan Catalin Razvan – Consiliui Director – Resp. Financiar 6.Turcanu Mihai   - Consiliul Director  - Resp. cu probleme sanitar-veterinare 7.Radu Cornel    - Comisia de cenzori  - Membru 8.Huzu Alexandru – Consiliul Director – Vicepresedinte marketing 9.Dragomir Viorel Marian- C. Director- Resp.cu promovarea columbofiliei 10.Sipoteanu Razvan – C. Director- Resp. cu relatia FCPR cu Asociatiile afiliate 11.Donca Calin Ioan – C.Disciplina – membru 12.Guta Marian Eugen – Consiliul Director – Resp. cu activitatea Columbodroamelor participante in Campionatul FCPR 13.Chiper Catalin Florin – Consiliul Director – secretar 14.Gatejescu Alexandru Florian – C. Director – Resp. cu probleme de Statut 15.Fejes Iosif Robert – C.N.S. – Resp. cu programul de clasamente 16.Raileanu P. Vasile – Consiliul Director – Vicepresedinte Tehnic 17.Filip Vladi  - Consiliul Director – Resp. cu organizarea bazei materiale 18.Tanasa Bogdan Ionut  - C.N.S. – membru 19.Roman Claudiu  - Comisia de Disciplina  -  membru 20.Pop Vasile Daniel  - C.Director  - Resp. cu Corpul National de Arbitrii 21.Marchis Liviu Lucian  - C.N.S.  –  Resp. cu omologatorii 22.Hristea Marin  -  Comisia de Disciplina  -  membru 23.Grecu  Marius Valentin – Comisia de Disciplina – Presedinte 24.Pescaru Catalin  -  Comisia de Disciplina   -  membru 25.Constantin Gheorghe  -  C.N.S.  – membru 26.Bilan  Florian  -  Consiliul Director  - Vicepresedinte organizatoric 27.Olteanu Cosmin Dumitriade – C.Director  - Resp. cu problem administrative 28.Sabau Doru  - Comisia de Cenzori  -  Presedinte 29.Badea Dorel Tilica – Consiliul Director – Vicepresedinte Tehnic 30.Tunduc Marius Florin – Consiliul Director – Presedinte 31.Florea Sorin   -  Consiliul Director  - Presedinte 32.Mandric Mircea  - C.N.S.  -  membru 33.Andronache Claudiu – C.N.S.  –  Resp. cu ceasurile electronice 34.Cure Jean Francois   - Consiliul Director  - Resp. cu promovarea tinerilor columbofili 35.Gogoase Marian  -  C.N.S.  – membru 36.Zamfir Ovidiu Sorin  -  Consiliul Director – Vicepresedinte cu probleme internationale 37.Macovschi  Mihail  -   C.N.S.   -    Resp. cu ceasurile mecanice 38.Antonescu  Gyany Spanu  - Consiliul Director – Responsabil cu promovarea tinerilor columbofili 39.Nastase  Ilie    -  Comisia de Disciplina -  membru Comisia constata urmatoarele : -         Pentru Consiliul Director si-au depus candidatura un numar de douazeci de persoane pentru un numar de saptisprezece functii -         Pentru Comisia National Sportiva si-au depus candidatura un numar de unsprezece persoane pentru un numar de unsprezece functii -         Pentru Comisia de Disciplina si-au depus candidatura un numar de sase persoane pentru un numar de sapte functii -         Pentru Comisia de Cenzori si-au depus candidatura un numar de doua persoane pentru un numar de trei functii. -         Comisia constata ca depunerea candidaturilor urmatorilor : Dinca Valeriu –Consiliul Director -  Vicepresedinte organizatoric , Sandu Catalin – Consiliul Director - Resp. cu organizarea bazei material, Serban Gheorghe -  C. Disciplina – membru, Racovita      Adrian – C. Disciplina – membru, nu sunt in concordanta cu prevederile statutare din urmatoarele motive :
  1. Asociatia AS a Municipiului Bucuresti a emis doua imputerniciri pentru domnii Dinca Valeriu si Sandu Catalin , in programul de clasamente fiind ca delegat doar domnul Sandu Catalin.Asociatia AS a Municipiului Bucuresti are dreptul conform nr. de membrii participant in Campionatul F.C.P.R. la un singur delegat.
Comisia solicita imperativ Asociatiei AS a municipiului Bucuresti, prin reprezentantul legal Presedinte Petrescu Romeo sa depuna o copie certificata cu originalul a Adunarii Generale a Asociatiei prin care a fost desemnat delegatul acesteia la sedinta Adunarii Generale din data de 29.11. 2013 a F.C.P.R. Copia respectivei hotarari va fi depusa pana pe data de 26.11.2013(la sediul F.C.P.R.) de la momentul postarii prezentului proces verbal pe site-ul F.C.P.R.
  1. Avand in vedere neintrunirea cvorumului necesar desfasurarii sedintelor Adunarii Generale precum si nerespectarea prevederilor statutelor Asociatiilor afilate si al FCPR comisia de validare a candidaturilor solicita Asociatiei Columbofile Cuza Vaslui si Asociatiei Columbofile Bacovia Bacau convocarea de urgenta a sedintelor generale extraordinare avand ca principal scop stabilirea nominala  a delegatilor desemnati sa participe la sedinta Adunarii Generale a FCPR desfasurata in data de 29.11.2013 in mun Targu Mures .
Nominalizarea delegatilor desemnati de Adunarile Generale sus mentionate va fi efectuata pana in data de 26.11.2013. In urma procedurilor mentionate mai sus pentru  Asociatiile: AS a municipiului Bucuresti,    Asociatia Columbofila Bacovia Bacau si Asociatia Columbofila Cuza a judetului Vaslui , comisia va lua act de cele solicitate si se va pronunta asupra candidaturilor celor patru persoane  in data de 28.11.2013 Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
  1. Radu   V.  Ion                 -   Presedinte
  2. Gatejescu Alex. Florian  -   Membru
  3. Sipoteanu Razvan            -   Membru
inapoi