COMUNICAT FNCPR

Prin prezentul comunicat va invederam faptul ca toate cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta organelor de conducere , executie si control din cadrul federatiei ( Consiliului Director, Comisia Nationala Sportiva, Comisia Nationala de Disciplina, Comisia de Cenzori) vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017- orele 16.00, prin urmatoarele modalitati:

- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898,

- prin Fax – 0213101375

- pe adresa de email- office@fcpr.ro

Fiecare cerere de depunere a candidaturii pentru functiile din componenta Consiliului Director va fi insotita, in conformitate cu dispozitiile art. 7, litera d din Statutul FNCPR, de mentionarea in continutul acesteia acesteia a unui numar de minim 10 asociatii afiliate, care sustin respectiva candidatura, in vederea verificarii proceselor verbale de sedinta ale adunarilor generale ale acestora ,care certifica veridicitatea sustinerilor respectivului candidat.

Toate inscrisurile care trebuie anexate la cererea de depunere a candidaturilor sunt mentionate in modelul de cerere atasat la acest comunicat.

CERERILE DEPUSE PESTE TERMENUL SUS MENTIONAT NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE.

Presedinte FNCPR
ING. MARIUS FLORIN TUNDUC

Responsabil probleme juridice
AV. GATEJESCU ALEXANDRU FLORIAN

 

  CERERE DEPUNERE CANDIDATURA CONFERINTA NATIONALA COLUMBOFILA 2017
inapoi