COMUNICAT REFERITOR LA ASOCIATIA JUDETEANA COLUMBOFILA CONSTANTA

IN ATENTIA CD AL ACJ CONSTANTA,

Prin prezentul comunicat, avand in vedere hotararile instantelor de fond si apel, care au validat in mod definitiv hotararile adoptate de Adunarea Generala a ACJ Constanta in sedintele desfasurate in datele de 21-04-2017 si 13-06-2017 prin care s-au adoptat modificari de statut si act constitutiv, respectiv:
 DOSAR NR. 11728/212/2017 – DECIZIA NR. 1050/26-09-2017, PRONUNTATA DE TRIBUNALUL CONSTANTA- DECIZIE CIVILA DEFINITIVA,
- DOSAR NR. 16612/212/2017- DECIZIA CIVILA NR. 663/26-04- 2018, PRONUNTATA DE TRIBUNALUL CONSTANTA - DECIZIE CIVILA DEFINITIVA
va solicitam sa ne comunicati de indata, raspunsuri concrete , referitoare la urmatoarele petite:

1. data in care ati convocat sedinta Adunarii Generale a asociatiei si convocatorul acestei sedinte (inclusiv ordinea de zi), precum si data , ora si locul desfasurarii acesteia, avand in vedere dispozitiile art 3 din Decizia Adunarii Generale nr. 1/13-06-2017, validata de instantele competente, respectiv: “ Se aproba ca in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii instantei judecatoresti, prin care s-a luat act de modificarile aduse prin prezenta hotarare, sa se organizeze alegeri PENTRU PRESEDINTE, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE STATUTARE.”
In conformitate cu data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, respectiv 26-04-2018, pana la aceasta data aveati obligatia convocarii sedintei Adunarii Generale, avand in vedere necesitatea imperativa a respectarii termenului de 15 zile, cuprins intre data convocarii si data desfasurarii sedintei Adunarii Generale , prevazut in Statutul asociatiei si data limita pana la care trebuie sa se desfasoare aceasta sedinta, respectiv data de 27-05-2018. MENTIONAM FAPTUL CA , IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE STATUTARE, CD AL FNCPR A LUAT DECIZIA DESEMNARII UNUI REPREZENTANT LA SEDINTA ADUNARII GENERALE A AJC CONSTANTA.
2. modalitatea prin care toti membri activi care participa in Campionatul ACJ Constanta, pot solicita dobandirea calitatii legale de membri columbofili ai asociatiei, prin validarea nominala de catre instanta competenta, respectiv Judecatoria Constanta/ Tribunalul Constanta,
3. posibilitatea includerii pe ordinea de zi a adoptarii unor modificari la statutul asociatiei, avand in vedere ca hotararile adoptate de ACJ Constanta in sedinta desfasurata in data de 21-04-2017 si validate definitiv de instantele competente, referitoare la adaugarea la art. 1 a termenului de MEMBRU INVITAT- reprezentand un membru ce poate participa la toate activitatile columbofile, dar fara drept de vot sau de a putea fi ales in structurile asociatiei, CONTRAVIN TUTUROR REGLEMENTARILOR EXISTENTE LA NIVELUL FNCPR.
4. identitatea persoanelor desemnate de Consiliul Director al asociatiei care urmeaza, pana la data organizarii Adunarii Generale, sa indeplineasca atributiunile de presedinte, responsabil centru, responsabil tehnic sportiv centru pentru Centrele de imbarcare Constanta 2, Eforie si Cobadin. Avand in vedere ca a inceput campionatul columbofi, intr-o data imediat ulterioara, ramanerii definitive a Hotararii Adunarii Generale din data de 13-06-2017 (26-04-2018) si in cadrul asociatiei erau activati la acea data ca membri columbofili activi, persoane care fac parte din cluburile columbofile Constanta 2, Eforie si Cobadin, se impune comunicarea urgenta a celor desemnati sa se ocupe de desfasurarea corecta a competitiei columbofile in cadrul cluburilor columbofile sus mentionate si de respectarea intocmai a dispozitiilor RNS.

Data: 18-05-2018

Presedinte FNCPR 

Marius Florin Tunduc 

PrimVicepresedinte

Alexandru Florian Gatejescu

COMUNICAT REFERITOR LA ASOCIATIA JUDETEANA COLUMBOFILA CONSTANTA [.doc]

inapoi