CONVOCARE

A Adunarii Generale a asociatiei Columbofile “COZIA RM. VALCEA ”,
cu sediul in Rm Valcea , str. Calea Bucuresti, nr. 158, jud. Valcea

 

Dl. Sipoteanu Razvan , Presedinte al Consiliului Director al Asociatiei Columbofile “ COZIA RM VALCEA ”, in temeiul art. 13, alin. 5) din Statut convoaca ADUNAREA GENERALA a Asociatiei Columbofile COZIA Rm. Valcea ” pentru data de 13.11.2016, ora 13.00, la locatia HOROSCOP situata in Rm Valcea , cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.Constatarea intrunirii cvorumului si desemnarea persoanelor care sa intocmeasca procesul verbal .

2.Aprobarea ordinii de zi.

3.Prezentarea situatiei financiare pentru anul competitional 2016 , prezentarea bilantului contabil si aprobarea prin vot a acestuia.

4. Modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei Columbofile prin afilierea cluburilor columbofile infiintate AS PAUSESTI, AS RAURENI, HOREZU , OLTETU –BALCESTI , PALOMA DRAGASANI.

5.Alegerea si numirea noilor membri ai Consiliului Director pentru posturile vacante respectiv : responsabil financiar, secretar, responsabil tehnic sportiv in cadrul asociatiei.

6. Alegerea si numirea Presedintilor la cluburile afiliate si a responsabililor tehnici sportivi la acestea .

7.Stabilirea planului de zbor pentru anul 2017 la etapele de viteza si demifond precum si modalitatea de plata a acestora inclusiv la etapele de fond si maraton.

8. Desemnarea persoanei care sa reprezinte Asociatia Columbofila la sedinta Adunarii Generale a F.N.C.P.R. de la Alba Iulia din 27.11.2016

9. Diverse

 

Presedinte A.C.COZIA RM. VALCEA

Sipoteanu Razvan

inapoi