CONVOCATOR AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI COLUMBOFILE A JUDETULUI DOLJ "IOAN GELU GATEJESCU"

Consiliul Director al Asociatiei Columbofile a Judetului Dolj „IGG” , intrunit in data de 05-02-2018, in baza prevederilor art. 13, alin. 5 din Statutul FNCPR, convoaca in mod legal si statutar Adunarea Generala a asociatiei pentru data de 25-02-2018 (duminica)- orele 09.30- 12.00, la sedinta acestui organ de conducere al asociatiei.

Sedinta Adunarii Generale a fost convocata cu respectarea termenului legal (art. 13, alin. 6), prevazut in Statut, respectiv 15 zile inainte de data desfasurarii, urmand sa aiba loc la Hotelul Flormang, situat in mun. Craiova, str. Calea Severinului, nr. 7B .

-Norma de reprezentare este de un delegat la fiecare diviziune de 10 membri columbofili (1-10 membri—1 delegat, 15-20 membri---2 delegati, 25-30 membri -3 delegati, etc) , avand in vedere faptul ca asociatia columbofila are un numar cuprins intre de 151- 400 membri columbofili. Astfel, fiecare club columbofil, respectiv Clubul Columbofil Elite Craiova, Clubul columbofil Bailesti, Clubul Columbofil Amarasti, Clubul Columbofil Segarcea, Clubul Columbofil Filiasi si Clubul Columbofil Teslui vor desemna delegatii ,aferent proportiei stabilite de prevederile statutare mentionate anterior.

Participa la sedinta, in calitate de membri de drept ai Adunarii Generale,urmatorii:
- Gust Florentin- membru de onoare al FNCPR,
- Chirita Mircea- membru de onoare al FNCPR,
- Lungu Ion- Maestru al sportului columbofil,
- Vochin George- Maestru- Trofeul Mihai I,
- Carciumaru Adrian- Maestru- Trofeul Mihai I.

Ordinea de zi a sedintei, stabilita de Consiliul Director, cu respectarea art. 14 din Statutul asociatiei, este urmatoarea:
 constatarea intrunirii cvorumului,
 aprobarea ordinii de zi,
 alocutiunea presedintelui asociatiei columbofile,
 desemnarea unei comisii formate dintr-un numar de trei persoane pentru intocmirea procesului- verbal si a unei comisii de validare a procedurii de alegeri, denumita Comisie de Validare,
 prezentarea si dezbaterea raportului Consiliului Director privind activitatea pe perioada parcursa de la ultima sedinta a Adunarii generale,
 prezentarea bilantului contabil pe anul precedent si aprobarea prin vot a acestuia,
 prezentarea si aprobarea prin vot a raportului Comisiei de Cenzori,
 asocierea membrilor columbofili, infiintarea si afilierea cluburilor columbofile,
 aprobarea planului de concursuri aferent anului competitional 2018- maturi si pui,
 prezentarea si aprobarea planului anual de activitate si bugetului anual de venituri si cheltuieli ( stabilirea cuantumului taxelor de participare aferente anului competitional 2018),
 alegerea organelor de conducere, executie si control ale asociatiei, respectiv Presedintele, Consiliul Director, Comisia Judeteana Tehnic Sportiva, Comisia Judeteana de Disciplina si Comisia de Cenzori.
 Diverse


PREZENTUL CONVOCATOR ESTE INTEMEIAT PE PREVEDERILE ART. 13, 14, 15, 16 si 17 DIN STATUTUL ASOCIATIEI.

 

PRESEDINTE ACJD “IGG”
ALEXANDRU FLORIAN GATEJESCU

 

inapoi