CONVOCATOR - COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA

PreÈ™edintele Comisiei NaÈ›ionale de Disciplină a FNCPR, domnul Badea Dorel Tilică, în baza prevederilor art. 15, alin. 2 din Statutul FNCPR, convoacă în mod legal membrii comisiei vineri în data de 17-01-2020 orele 16:00 la È™edinÈ›a acestui organ de execuÈ›ie al federaÈ›iei.
ȘedinÈ›a urmând să ai-bă loc la BraÈ™ov Hotel Kronwell în sala de È™edință.
Comisia Națională de Disciplină s-a autosesizat referitor la PETITIILE (SESIZARILE) formulate, semnate si transmise catre presedintele CND, de catre urmatorii membri columbofili, care vor fi citati:

1. Radu V. Ion-Membru ACPB, Radu Florin – Membru ACPB, Degeanu Florin – Membru ACPB, Calinovici Mugurel – Membru ACPB, Cana Stefan Gabriel - Presedintele CD ACPB;
-CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII LUATE DE COMISIA DE DISCIPLINA A ACPB DIN DATA DE 11.11.2019.

2. Ionescu Sorin – Presedintele Asociatia Columbofilă Calarasi, Petcu Nicolae – Tehnic - Asociatia Columbofilă Calarasi, Cainaru Vasile – Membru Asociatia Columbofilă Calarasi, Marin Auras – Membru Asociatia Columbofilă Calarasi.
- CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII LUATE DE COMISIA DE DISCIPLINA A ASOCIATIEI COLUMBOFILE CALARASI DIN DATA DE 29.10.2019.

3. Bojan Horea - Presedinte Asociatia Columbofila Voiajorul Salaj, Culda Mircea – Vicepresedinte Asociatia Columbofila Voiajorul Salaj, Fekete Robert – responsabil centru de imbarcare Asociatia Columbofila Voiajorul Salaj, Nemes Zsolt – Membru Asociatia Columbofila Voiajorul Salaj.
- CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII LUATE DE COMISIA DE DISCIPLINA A Asociatia Columbofila Voiajorul Salaj DIN DATA DE 04.12.2019

Avand in vedere dispozitiile Art. 29 din Statut, respectiv administrarea probatoriilor in cazul analizarii,dezbaterii si judecarii unor posibile abateri de natura columbofila, invederam partilor implicate , respectiv RECLAMANTII, CONDUCEREA ASOCIATIEI SI MEMBRI COLUMBOFILI ACUZATI DE SAVARSIREA UNOR ABATERI ca sunt avute in vedere, respectiv acestia vor putea uza, de urmatoarele mijloace de proba:

- Proba testimoniala- fiecare parte se poate folosi de audierea unui martor care poate sa ateste in mod intemeiat situatia de fapt, respectiv circumstantele in care s-au produs ipoteticele abateri columbofile,
- Inscrisurile- fiecare parte se poate folosi de inscrisuri in dovedirea celor sustinute. De asemenea, vor fi solicitate oficial inscrisuri din dosarele concursurilor organizate sau unde a participat aceasta asociatie afiliata,
- Interogatoriul- vor fi adresate de membri comisiei intrebari partilor, de asemenea pot fi transmise comisiei de catre parti intrebari pertinente si utile cauzei, prin care partile inteleg sa obtina raspunsuri pertinente in dezlegarea corecta a cauzei,
- Inregistrarile audio si video- pot fi prezentate comisiei in cazul in care exista asupra vreunei parti;

ÎN CONCLUZIE, ASIGURÂNDU-VÄ‚ DE RESPECTAREA ÎNTOCMAI A PREZUMÈšIEI DE NEVINOVÄ‚ÈšIE, PRECUM ȘI A DREPTULUI LA APÄ‚RARE,

VÄ‚ SOLICITÄ‚M ÎN VEDEREA DESFĂȘURÄ‚RII ÎN MOD LEGAL ȘI STATUTAR A ȘEDINÈšEI URMÄ‚TOARELE:

1. PREZENÈšA OBLIGATORIE LA LUCRÄ‚RILE COMISIEI, ÎN VEDEREA AUDIERII A DOMNILOR CITAÈšI MAI SUS.
2. ÎN TERMEN DE CINCI ZILE SÄ‚ SE TRANSMITÄ‚ PE ADRESA DE E-MAIL A FNCPR, IDENTITATEA PERSOANELOR (RECLAMANÈšI) CARE VOR PARTICIPA LA LUCRARILE COMISIEI NAÈšIONALE DE DISCIPLINÄ‚, DEOARECE AUDIEREA UNUI NUMÄ‚R DE 15 PERSOANE AR CONDUCE LA ÎNGREUNAREA INUTILÄ‚ A SOLUÈšIONÄ‚RII ACESTEI SESIZÄ‚RI.
3. TRANSMITEREA CATRE FNCPR A ORICAROR MIJLOACE DE PROBÄ‚, UTILE ÎN SOLUÈšIONAREA CAUZEI.
4. PRIN PREZENTUL CONVOCATOR SUNT CITAÈšI LA LUCRÄ‚RILE COMISIEI NAÈšIONALE DE DISCIPLINÄ‚, MEMBRI COLUMBOFILI MENÈšIONAÈšI.

PREZENTUL CONVOCATOR ESTE ÎNTEMEIAT PE PREVEDERILE ART. 15, 16, 28 ȘI 29 DIN STATUTUL FNCPR.

PREȘEDINTE CND FNCPR

BADEA DOREL TILICÄ‚

 

inapoi