CONVOCATORUL CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR 2017

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DESFASURATE IN DATA DE 14-10-2017

Consiliul Director al FNCPR , intrunit in mod legal si statutar in sedinta ordinara in data de 26-02-2017, in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 6, alin. 1-11, coroborate cu prevederile art. 9, lit. a si b din Statutul FNCPR convoaca sedinta CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR pentru data de 14-10-2017.
Sedinta se va desfasura, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Adunarii Generale a FNCPR 2017, document validat de catre Consiliul Director si postat pe siteul oficial al federatiei pana in data de 11-09-2017.
Lucrarile Conferintei Nationale Columbofile se desfasoara in mun. BRASOV, Bulevardul Eroilor, nr. 27-29,jud. Brasov- Sala de Conferinte a Hotelului Aro Palace, incepand cu ora 12.00.
Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membrii Consiliului Director, ca fiind urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor desemnati in sedintele Adunarilor Generale ale asociatiilor afiliate ( verificarea legalitatii sedintelor Adunarilor Generale ale asociatiilor afiliate) si al raportului Comisiei de validare a candidaturilor inregistrate pentru functiile din cadrul organelor de conducere, executie si control ale FNCPR.
2. Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR,
3. Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui FNCPR pentru perioada cuprinsa intre data alegerii si data prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR,
4. Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( COMISIA NATIONALA SPORTIVA, COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA SI CORPUL NATIONAL DE ARBITRI)
5. Prezentarea Raportului anual financiar al FNCPR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
6. Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a FNCPR . Dezbateri asupra continutului.
7. Prezentarea succinta a proiectelor candidatilor la functiile cuprinse in organigrama Consiliului Director. Alegerea Consiliului Director al FNCPR.

Consiliul director este alcatuit din 15 membri, alesi prin vot secret pe baza candidaturilor depuse in scris, indeplinind urmatoarele atributiuni:

Presedinte
Prim-Vicepresedinte – responsabil cu probleme administrative si organizatorice,
Vicepresedinte tehnic- responsabil al Comisiei National Sportive,
Vicepresedinte cu probleme de promovare columbofila si marketing,
Vicepresedinte cu probleme internationale
Vicepresedinte cu probleme juridice si responsabil Comisia Nationala de Disciplina
Vicepresedinte-responsabil al Corpului National de Arbitri,
Membru-responsabil cu probleme veterinare si de protectia porumbeilor voiajori,
Membru-responsabil cu probleme financiare,
Membru-responsabil cu organizarea expozitiilor nationale,
Membru-responsabil cu promovarea tinerilor columbofili,
Membru-responsabil cu administrarea bazei materiale,
Membru-responsabil cu probleme de antidoping,
Membru- responsabil cu probleme de comunicare si relatii publice,
Membru - responsabil cu activitatea columbodroamelor si a Clubului GOLD.
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta Consiliului Director, vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017- orele 16.00, prin urmatoarele modalitati:
- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898,
- prin Fax – 0213101375
- pe adresa de email- office@fcpr.ro

Fiecare cerere de depunere a candidaturii pentru functiile din componenta Consiliului Director va fi insotita, in conformitate cu dispozitiile art. 7, litera d din Statutul FNCPR, de urmatoarele inscrisuri si mentiuni:
- un proiect cadru pentru urmatorul mandat care va cuprinde, in functie de atributiunile functiei pentru care candideaza, referiri la proiectele federatiei si viziunea sa referitoare la urmatoarele coordonate: dezvoltarea interna si promovarea nationala si internationala a columbofiliei, organizarea si locatiile expozitiilor provinciale si nationale, organizarea de evenimente internationale, problematica antidoping- ului, probleme sanitar veterinare si de protectia porumbeilor voiajori, probleme specifice tinerilor columbofili, organizarea juridica si administrarea federatiei, problematica de ordin tehnic sportiv, probleme referitoare la activitatea columbodroamelor si a Clubului Gold si orice alte aspecte care vizeaza activitatea federatiei,
- mentionarea in continutul cererii de candidatura a unui numar de minim 10 asociatii afiliate, care sustin respectiva candidatura, in vederea verificarii proceselor verbale de sedinta ale adunarilor generale ale acestora ,care certifica veridicitatea sustinerilor respectivului candidat.

8. Alegerea Comisiei National Sportive a FNCPR
Comisia National Sportiva este alcatuita dintr-un numar de noua membri care exercita urmatoarele functii si atributiuni
Presedinte
Secretar,
Responsabil cu omologatorii
Responsabil cu ceasurile electronice,
responsabil cu ceasurile mecanice,
Rsponsabil cu programul de clasamente,
Membru
Membru
Membru
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta Comisiei Nationale Sportive, vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017 – orele 16.00, prin urmatoarele modalitati:
- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898
- prin Fax – 0213101375
- pe adresa de email- office@fcpr.ro

9. Alegerea Comisiei Nationale de Disciplina a FNCPR
Comisia Nationala de Disciplina a FNCPR este alcatuita dintr-un numar de cinci membri:
Presedinte
Secretar
Membru
Membru
Membru
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta Comisiei Nationale de Disciplina, vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017- orele 16.00 prin urmatoarele modalitati:
- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898
- prin Fax – 0213101375
- pe adresa de email- office@fcpr.ro.

10. Alegerea Comisiei de Cenzori a FNCPR
Comisia de Cenzori a FNCPR este alcatuita dintr-un numar de trei membri:
Presedinte
Membru
Membru
Cererile de depunere a candidaturilor pentru functiile din componenta Comisiei de Cenzori, vor fi transmise la sediul FNCPR PANA LA DATA DE 30-09-2017- Orele 16.00, prin urmatoarele modalitati:
- postal sau printr-o societate prestatoare de servicii de curierat la sediul FNCPR situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, Cod Postal 010898
- prin Fax – 0213101375
- pe adresa de email- office@fcpr.ro.

Mentionam ca ultimul organ de executie al federatiei, Corpul National de Arbitri este alcătuit dintr-un preşedinte, secretar si toti arbitrii naţionali si internaţionali care sunt membri ai FNCPR, fiind ales prin vot doar presedintele acestui corp, membru al Consiliului Director.
Candidaţii pentru organele de conducere, execuţie si control ale Federaţiei Nationale a Crescătorilor de Porumbei din Romania trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ, următoarele condiţii:
- sa fie cetăţean roman cu domiciliul sau residenta in România;
- sa fie membru si delegat pentru Conferinta Nationala a FNCPR desemnat de catre o asociatie afiliata;
- sa formuleze o cerere de candidatura scrisa cu cincisprezece zile inainte de data desfasurarii sedintei Conferintei Nationale de alegeri,
- sa nu fi primit sancţiuni de suspendare din activitatea columbofila ultimii cinci ani;
- nu poate indeplini o functie de conducere in cadrul federatiei o persoana care a incheiat pe perioada mandatului un contract individual de munca cu aceasta (salariat al FNCPR).
- sa nu posede antecedente penale , respectiv condamnari pentru infracţiuni prevăzute de Tilurile I – IV, respectiv VII- XII din NOUL COD PENAL

Candidaţii pentru organele de conducere, execuţie si control ale Federaţiei Nationale a Crescătorilor de Porumbei din Romania vor transmite anexate cererii de depunere a candidaturii urmatoarele:
- cazier judiciar,
- imputernicirea prin care a fost mandatat de asociatia afiliata, unde a fost membru activ in cursul anului 2017, sa o reprezinte la aceasta sedinta,
- copie CI/BI al candidatului.
Pentru fiecare funcţie este declarat ales,conform prevederilor art. 7, lit. d din Statutul FNCPR, cel care a obţinut majoritate simpla din voturile valabil exprimate. VOTUL SE EXPRIMA IN MOD SECRET.
In cazul neobtinerii majorităţii simple la primul tur de scrutin, pentru primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi se va apela la al doilea tur de scrutin.
In al doilea tur de scrutin care se va desfasura in aceiasi data cu primul este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.

11. Validarea rezultatelor procedurii de alegeri la nivelul Consiliului Director Comisiei National Sportive, Comisiei Nationale de Disciplina ale FCPR.
12. Diverse.

Data 10.09.2017

PRESEDINTE FNCPR
Ing. MARIUS FLORIN TUNDUC


INTOCMIT
Av. Gatejescu Alexandru Florian- Membru CD al FNCPR

inapoi