CONVOCATORUL CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR 2020

UPDATE 13.08.2020 - Conferinta Nationala Columbofila

Termenul limita pentru introducerea delegatilor in PNC  este 16.08.2020 (Duminica) ora 22:00. 

 


 

UPDATE 11.08.2020 - Conferinta Nationala Columbofila

Data: 23 August 2020; 

Locatia: Bdul Mărăști nr. 65-67 Sector 1 Pavilion B1, Bucuresti

Lista cu numarul de delegati pe judete: [CLICK AICI]


 

 

 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DESFASURATE IN DATA DE 23-08-2020

Consiliul Director al FNCPR , intrunit in mod legal si statutar in sedinta ordinara in data de 14-09-2019, in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 6, alin. 1-11, coroborate cu prevederile art. 9, lit. a si b din Statutul FNCPR, reprezentat de Presedinte Marius Florin Tundus convoaca sedinta CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR pentru data de 23-08-2020, in intervalul orar 10:00 - 14:00. Sedinta va avea loc in pavilionul B1 din cadrul Centrului Expozitional ROMEXPO situat in mun. Buucuresti, Blv. Marasti Nr. 65-67, Sector 1.

Sedinta se va desfasura, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Adunarii Generale a FNCPR, document validat de catre Consiliul Director si postat pe siteul oficial al federatiei pana in data de 08-04-2020. Ordinea de zi a fost discutata si completata in sedinta CD, desfasurata in data de 13.06.2020.

Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membrii Consiliului Director, ca fiind urmatoarea:

1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor, desemnati de asociatiile afiliate la FNCPR.
2. Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR,
3. Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui FNCPR pentru perioada cuprinsa intre data Conferintei Nationale Columbofile anterioare (14-04-2019) si data prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR,
4. Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( COMISIA NATIONALA SPORTIVA, COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA SI CORPUL NATIONAL DE ARBITRI)
5. Prezentarea Raportului anual financiar al FNCPR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
6. Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a FNCPR . Dezbateri asupra continutului.
7. Prezentarea situatiei organizatorice a OLIMPIADEI COLUMBOFILE- BUCURESTI - prezentarea aspectelor legate de amanarea acestui eveniment.
8. Validarea hotararii Consiliului Director de alegere a unui membru in CNS,

9. Validarea hotararii CD de alegere (cooptarea) a unui membru in cadrul acestui organ de conducere

10. Prezentarea situatiei organizatorice a UFCR si a proiectului de modificare a actelor constitutive ale acestei asociatii.

11. Diverse.

DATE ORGANIZATORICE ALE CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE

1. La sedinta vor participa delegatii desemnati de asociatiilor afiliate, in conformitate cu dispozitiile statutare in vigoare,
2. Identitatea delegatilor desemnati legal si statutar de catre asociatiile afiliate va fi facuta publica pana in data de 16-08-2020 pe siteul oficial al FNCPR,(numele si prenumele delegatilor vor fi introdusee in PNC, de catre un reprezentant al asociatiei afiliate),
3. Delegatii vor prezenta la intrarea in sala de sedinta cartea de identitate si imputernicirea data de asociatia unde a activat ca membru columbofil in anul competitional 2019.
4. Imputernicirile date de Adunarile Generale ale asociatiilor si semnate de presedintele acestora, vor fi introduse de o persoana desemnata special de catre asociatie in Programul national de clasamente.
5. Orice propunere referitoare la modificarea structurii ordinii de zi a sedintei, aprobata de Consiliul Director al FNCPR, pe care un membru afiliat ( asociatie) doreste sa o inscrie pe ordinea de zi detaliata a CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE va fi transmisa in scris, in termenul prevazut de statut, pe adresa FNCPR, respectiv mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector I sau pe adresa de email ( office@fcpr.ro) sau prin fax ( 021 3101375), impreuna cu motivarea temeinica a acesteia din punct de vedere legal si statutar, pentru a fi anuntata in continutul ordinii de zi.

In conformitate cu prevederile art. 7 litera e) din Statutul FNCPR

Conferinta Nationala adopta hotarari cu privire la problemele stabilite in ordinea de zi si in conformitate cu prevederile statutare. In cadrul sedintelor cu caracter ordinar si extraordinar ale Conferintei Nationale propuneri pentru problemele care vor fi inserate in continutul ordinii de zi pot fi facute de Consiliul Director, organele de executie si control ale FNCPR si de asociatiile afiliate.Propunerile asociatiilor afiliate vor fi inaintate cu minim cincisprezece zile inaintea organizarii Conferintei Nationale.
Propunerile de modificare sau suplimentare a ordinii de zi prezentate in cadrul Conferintei Nationale vor fi puse pe ordinea de zi in cazul intrunirii votului unei majoritati de doua treimi din numarul delegatilor prezenti la sedinta.

Prezentul convocator, impreuna cu ordinea de zi a sedintei Conferintei Nationale Columbofile va fi postat pe siteul oficial al FNCPR, afisat la sediul federatiei si publicat intr-un ziar de larga difuzare la nivel national.

Data 11.08.2020

 

PRESEDINTE FNCPR
Ing. MARIUS FLORIN TUNDUC

inapoi