CONVOCATORUL SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR 2016

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DESFASURATE IN DATA DE 27-11-2016


Consiliul Director al FNCPR , intrunit in mod legal si statutar in sedinta ordinara in data de 14-10-2016, in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 6, alin. 4 coroborate cu prevederile art. 9, lit. a din Statutul FNCPR convoaca sedinta Conferintei Nationale si stabileste desfasurarea acesteia pentru data de 27-11-2016, ORA 10.00.
Sedinta se va desfasura in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Conferintei Nationale a FNCPR 2016, document validat de catre Consiliul Director in sedinta sus mentionata care va fi postat pe siteul oficial al federatiei pana in data de 12-11-2016.
Lucrarile CONFERINTEI NATIONALE se desfasoara in SALA DE CONFERINTE A COMPLEXULUI MERCUR situat in mun. Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr. 68, jud. Alba, incepand cu ora 10.00.
Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita si adoptata, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membri Consiliului Director in sedinta din data de 14-10-2016, ca fiind urmatoarea

1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor desemnati de asociatiile afiliate.
Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE, Adoptarea ordinii de zi si stabilirea modului de desfasurare a lucrarilor Conferintei Nationale, conform Regulamentului de Organizare si Desfasurare a acesteia,
2. Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui FNCPR pentru perioada cuprinsa intre data desfasurarii Conferintei Nationale , respectiv 06-12-2015 si data prezentei sedinte a Conferintei Nationale 2016,
3. Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( COMISIA NATIONAL SPORTIVA, COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA SI CORPUL NATIONAL DE ARBITRI)
4. Prezentarea Raportului anual financiar al FNCPR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
5. Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a FNCPR . Dezbateri asupra continutului.
6. Dezbaterea si adoptarea modificarilor la Statutul FNCPR propuse de Consiliul Director in data de 14-10-2016 in baza dispozitiilor art. 9, lit.e coroborate cu art. 7, litera a din Statutul FNCPR
7. Dezbaterea si aprobarea modificarilor la Regulamentul National Sportiv al FNCPR propuse de Comisia National Sportiva si avizate de Consiliul Director (sedinta din data de 14-10-2016) in perioada cuprinsa intre sedintele Conferintelor Nationale in baza dispozitiilor art. 12, lit.a coroborate cu art. 7, litera j din Statutul FNCPR,
8. Validarea cererilor de dezafiliere formulate de asociatiile afiliate in perioada cuprinsa intre sedinta a Conferintei Nationale 2015 si Conferinta Nationala 2016,
9. Prezentare cererilor de afiliere si validarea/ invalidarea acestora, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. 4 din Statutul FNCPR,
10. Diverse.

Prezentul convocator, impreuna cu ordinea de zi a sedintei Conferintei Nationale va fi postat pe siteul oficial al FNCPR, afisat la sediul federatiei si publicat intr-un ziar de larga difuzare la nivel national.

Data: 11-11-2016


PRESEDINTE FNCPR
Ing. MARIUS FLORIN TUNDUC

 


INTOCMIT
Responsabil Statut
Av. Gatejescu Alexandru Florian

inapoi