CONVOCATORUL SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE EXTRAORDINARE A FNCPR 2017

Update 13.02.2017: locatia Conferintei Nationale Columbofile: Sala de conferinte - Hotel Aro Palace Brasov ( Bld. Eroilor, nr. 27, Brasov – Romania).

Lista cu propunerile de modificare a RNS si Procesele verbale de la AG judetene, pentru stabilirea delegatilor la AG nationala: [CLICK AICI]

Lista cu numarul de delegati: [CLICK AICI]

Lista nominala a delegatilor: [CLICK AICI]

 


 

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI DESFASURATE IN DATA DE 25-02-2017


Consiliul Director al FNCPR , avand in vedere decizia adoptata in sedinta Conferintei Nationale Ordinare, desfasurata in data de 27-11-2016, in baza atributiunilor conferite de prevederile art. 6, alin. 4 coroborate cu prevederile art. 9, lit. a din Statutul FNCPR convoaca sedinta Conferintei Nationale Extraordinare si stabileste desfasurarea acesteia pentru data de 25-02-2017, ORA 13.00.
Sedinta se va desfasura in conformitate cu dispozitiile Regulamentului de Organizare si Desfasurare a Conferintei Nationale Columbofile Extraordinare a FNCPR 2017.
Lucrarile CONFERINTEI NATIONALE EXTRAORDINARE se vor desfasura la Brasov, jud. Brasov, incepand cu ora 13.00.

Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita si adoptata, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membri Consiliului Director, ca fiind urmatoarea

1. Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor desemnati de asociatiile afiliate.
Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE, Adoptarea ordinii de zi si stabilirea modului de desfasurare a lucrarilor Conferintei Nationale, conform Regulamentului de Organizare si Desfasurare a acesteia,

2. Dezbaterea si aprobarea modificarilor la Regulamentul National Sportiv al FNCPR propuse de asociatiile afiliate , analizate de Comisia National Sportiva si avizate de Consiliul Director in baza dispozitiilor art. 12, lit.a coroborate cu art. 7, litera j din Statutul FNCPR,
MODIFICARILE PROPUSE DE MEMBRII AFILIATI VOR FI POSTATE PE SITEUL FEDERATIEI PANA LA DATA DE 05-02-2017.

DATE ORGANIZATORICE ALE CONFERINTEI NATIONALE EXTRAORDINARE

1. Asociatiile afiliate au obligatia convocarii sedintelor Adunarii generale in vederea stabilirii in mod statutar si conform numarului de membrii activati pentru sezonul 2016, a delegatilor pentru Conferinta Nationala si adoptarea propunerilor pentru modificari RNS.
2. La Conferinta Nationala Columbofila vor participa delegatii desemnati de Adunarile Generale ale asociatiilor afiliate, sedintele acestor organe de conducere fiind convocate si organizate in conformitate cu dispozitiile statutare in vigoare si raportat la membrii activati in program pentru sezonul 2016. Validitatea adunarilor generale ale membrilor afiliati va fi analizata de catre o comisie formata din:
Avocat Gatejescu Florin
Avocat Sipoteanu Razvan
Avocat Voicu Gabriela
3. Identitatea delegatilor desemnati legal si statutar de catre asociatiile afiliate va fi facuta publica pana in data de 05-02-2017 pe siteul oficial al FNCPR
4. Delegatii vor prezenta la intrarea in sala de sedinta cartea de identitate si imputernicirea data de asociatia unde a activat ca membru in anul competitional 2016.
5. Procesele verbale de sedinta ale Adunarilor generale ale asociatiilor afiliate care vor contine atat numele delegatilor cat si prounerile pentru RNS vor fi introduse de o persoana desemnata special de catre asociatie in programul national de clasamente pana in data in data de 5-02-17 atat scanat cat si scris la partea de propuneri RNS pentru exactitatea datelor. CNS va centraliza si grupa pe categorii propunerile asociatiilor afiliate (La fiecare propunere va fi mentionata si asociatia sustinatoare). Procesele verbale scanate cat si transcrierea propunerilor vor fi vizibile on-line pe site-ul federatiei: www.federatianationalacolumbofila.ro
6. Comisia va valida modalitatea de desemnare a delegatilor desemnati de adunarile generale ale membrilor afiliati pana in data de 10.02.2017, iar contestatiile la aceasta decizie se primesc pana in data de 14.02.2017 pe adresa office@fcpr.ro

In conformitate cu prevederile art. 7 litera e) din Statutul FNCPR

Conferinta Nationala adopta hotarari cu privire la problemele stabilite in ordinea de zi si in conformitate cu prevederile statutare. In cadrul sedintelor cu caracter ordinar si extraordinar ale Conferintei Nationale propuneri pentru problemele care vor fi inserate in continutul ordinii de zi pot fi facute de Consiliul Director, organele de executie si control ale FNCPR si de asociatiile afiliate.Propunerile asociatiilor afiliate vor fi inaintate cu minim cincisprezece zile inaintea organizarii Conferintei Nationale.
Propunerile de modificare sau suplimentare a ordinii de zi prezentate in cadrul Conferintei Nationale vor fi puse pe ordinea de zi in cazul intrunirii votului unei majoritati de doua treimi din numarul delegatilor prezenti la sedinta.

Prezentul convocator, impreuna cu ordinea de zi a sedintei Conferintei Nationale Extraordinare va fi postat pe siteul oficial al FNCPR, afisat la sediul federatiei si publicat intr-un ziar de larga difuzare la nivel national.

Data: 09-12-2016


PRESEDINTE FNCPR
Ing. MARIUS FLORIN TUNDUC

 INTOCMIT
Responsabil Statut
Av. Gatejescu Alexandru Florian

inapoi