HOTARAREA NR. 1 DIN 14.10.2017 A CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR

Conferinta Nationala Columbofila a FEDERATIEI NATIONALE A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA, desfasurata cu respectarea prevederilor art. 6, alin.4, coroborat cu art. 9, lit.a din Statutul federatiei, intrunita in data de 14-10-2017 in mun. BRASOV, Bulevardul Eroilor, nr. 27-29,jud. Brasov- Sala de Conferinte a Hotelului Aro Palace in baza atributiunilor conferite de art. 7 din Statut a adoptat urmatoarele decizii:

1. Validarea continutului rapoartelor de activitate ale presedintelui FNCPR, presedintilor de comisii cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( Comisia National Sportiva, Comisia Nationala de Disciplina si Corpul National de Arbitri), responsabilului financiar si Comisiei de Cenzori a FNCPR,

2. Aprobarea modificarilor Regulamentului National Sportiv al FEDERATIEI NATIONALE A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA (anexat la prezenta hotarare),in conformitate cu prevederile art. 7, lit. f si t din Statutul FNCPR, in baza modificarilor propuse prin proiectul candidatului la functia de Vicepresedinte tehnic- responsabil al Comisiei National Sportive- Bilan Florian si cele formulate si adoptate in plen de delegatii prezenti la sedinta, conform prevederilor procesului verbal de sedinta,

3. Alegerea componentei organelor de conducere, executie si control ale FNCPR, astfel:

CONSILIUL DIRECTOR
Presedinte- Marius Florin Tunduc
Prim-Vicepresedinte – responsabil cu probleme administrative si organizatorice- Gatejescu Alexandru Florian,
Vicepresedinte tehnic- responsabil al Comisiei National Sportive- Bilan Florian,
Vicepresedinte cu probleme de promovare columbofila si marketing- Dragomir Viorel Marian,
Vicepresedinte cu probleme internationale- Zamfir Sorin Ovidiu,
Vicepresedinte cu probleme juridice si responsabil Comisia Nationala de Disciplina- Badea Dorel Tilica,
Vicepresedinte-responsabil al Corpului National de Arbitri- Pop Daniel Vasile,
Vicepresedinte - responsabil cu activitatea columbodroamelor si a Clubului GOLD- Huzu Alexandru
Membru-responsabil cu probleme veterinare si de protectia porumbeilor voiajori- Turcanu Mihai,
Membru-responsabil cu probleme financiare- Sipoteanu Razvan,
Membru-responsabil cu organizarea expozitiilor nationale- Festila Ioan,
Membru-responsabil cu promovarea tinerilor columbofili- Olteanu Cosmin Dumitriade,
Membru-responsabil cu administrarea bazei materiale- Filip Vladi,
Membru-responsabil cu probleme de antidoping- Ormenisan Catalin Razvan,

Comisia Nationala Sportiva
Presedinte- Bilan Florian,
Membri- Milcu Ioan
Marta Daniel
Marculescu Adrian Octavian
Macovschi Mihail
Iancu Bogdan Ioan
Marchis Lucian Liviu
Gogoase Marian Gheorghe
Constantin Gheorghe

Comisia Nationala de Disciplina
Presedinte- Badea Dorel Tilica
Membrii- Burca Ioan
Hristea Marian
Pescaru Catalin
Grecu Marius Valentin
Nastase Ilie
Vaida Andrei

Comisia de Cenzori
Sabau Doru Stefan
Radu Cornel
Muntean Vasile

4. Dezafilierea Asociatiei Crescatorilor de Porumbei Voiajori Galati, in baza dispozitiilor art. 7, litera u din Statutul FNCPR,

5. Dezafilierea Asociatia Columbofila Porumbelul Calator Dambovita, in baza dispozitiilor art. 7, litera u din Statutul FNCPR,

6. Avizarea afilierii Asociatia Columbofila „PORUMBEI MARATON” Galati, in baza cererii de afiliere aprobata de Consiliul Director, conform dispozitiilor art. 2 , alin. 4 din Statutul FNCPR,

7. S-a stabilit acordarea unor despagubiri crescatorilor in cazul pierderii (moarte , furt, eliberare accidentala din cusca de transport, alte cazuri neexoneratoare de raspundere ) unor porumbei prezenti in Lotul olimpic al Romaniei cu suma de 1000 Euro , in cazul unui porumbel prezent la Clasa Sport si 300 Euro, in cazul unui porumbel prezent la Clasa Standard,

8. S-a stabilit, avand in vedere situtia juridica litigioasa existenta la nivelul Asociatiei Judetene Columbofile Constanta, sa fie inaintata catre Consiliul Director al asociatiei propunerea convocarii urgente a unei sedinte a Adunarii Generale, in vederea rezolvarii problemelor constatate, ca urmare a sesizarilor formulate de membri ai asociatiei. Se recomanda organizarea sedintei in termen de 30 de zile de la data publicarii acestei hotarari, precum si asigurarea prezentei a doi membri ai Consiliului Diretor al FNCPR la aceasta sedinta.

9. Imputernicirea Presedintelui FNCPR Marius Florin Tunduc in semnarea Actului Constitutiv al FNCPR, modificat si actualizat prin Actul aditional nr. 4/2017, Regulamentului National Sportiv si prezentei hotarari,

10. Mandatarea Av. Gatejescu Alexandru Florian, identificat prin CI Seria DX, nr. 769222, eliberat de SPCLEP Craiova in data de 15-04-2011, avand CNP 1770403163254 sa reprezinte interesele FEDERATIEI NATIONALA A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA in fata Tribunalului Bucuresti in scopul inregistrarii si validarii modificarilor actelor constitutive si statutului FNCPR, ca urmare a hotararii adoptate de Conferinta Nationala Columbofila in sedinta desfasurata in data de 14-10-2017.

PREZENTA HOTARARE ESTE INSOTITA DE COPIA PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA INCHEIAT SI SEMNAT DE CATRE DELEGATII PREZENTI LA SEDINTA CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE A FNCPR DIN DATA DE 14-10-2017.

Presedinte FNCPR

MARIUS FLORIN TUNDUC

 

 

inapoi