IN ATENTIA PRESEDINTILOR DE ASOCIATII

In adunarea generala a asociatiei, cand se discuta modificarea statutului sa  solicitati si modificarea actului constitutiv  in sensul completarii  actului  constitutiv cu persoanele care sunt delegate sa reprezinte asociatia  in adunarea generala.
Aceste  dispozitii sunt prevazute  de art. 21 din O.G.26/2000 si art. 13 din noul statut.
Este important sa faceti si aceste modificari pentru a merge la judecatorie o singura data pentru modificarea statutului si a actului constitutiv unde ESTE NECESAR sa se regaseasca toti membri reprezentanti ai asociatiei.
Av. Sipoteanu Razvan
inapoi