PROCES VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI DIRECTOR AL F.N.C.P.R.

 DESFASURATA IN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2019


Prezentul proces verbal a fost încheiat azi, 14.09.2019, cu ocazia È™edinÈ›ei Consiliului Director al FNCPR. Sedinta s-a desfasurat in Mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1, la sediul FNCPR.

La sedinta au fost prezenti urmatorii membri: Tunduc Marius - Florin, Gatejescu Florian - Alexandru, Bilan Florian, Dragomir Viorel - Marian, Badea Dorel - Tilica, Zamfir Sorin, Huzu Alexandru, Sipoteanu Razvan, Filip Vladi si Festila Ioan.

Presedintele FNCPR a propus urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului CNS si omologarea rezultatelor la concursurile cu porumbeii maturi - prezinta dl. Bilan Florin;
2. Prezentarea raportului CND - prezinta dl. Badea Dorel;
3. Prezentarea rezultatelor obtinute la Campionatul European de la Mira - Portugalia - prezinta dl. Huzu Alexandru - vicepresedinte FNCPR- Responsabil activitate columbodroame si Clubul "Gold";
4. Prezentarea situatiei litigioase, referitoare la Asociatia Crescatorilor de Porumbei Brasov- litigiu Judecatoria Fagaras- prezinta Gatejescu Alexandru Florian - Prim vicepresedinte FNCPR;
5. Expozitia Nationala Columbofila - prezentarea situatiei actuale, incheiere contracte, date organizatorice - prezinta dl. Sorin Zamfir - Vicepresedinte cu probleme internationale al FNCPR;
6. Organizarea Olimpiadei 2021 - masuri administrative si organizatorice, prezentarea situatiei actuale - prezinta dl. Marius Tunduc - Presedinte FNCPR;
7. Analizarea contractului de promovare incheiat de FNCPR cu SC INDISCRET MEDIA SRL, in vederea administrarii portalului columbofil "racingpigeons.ro"
8. Diverse

S-a constatat indeplinirea cvorumului prevazut de dispozitiile art. 8, alin. 4 din Statutul FNCPR. Membrii CD au votat in unanimitate ordinea de zi propusa.

Dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:

1. Domnul Bilan Florin, Presedinte al CNS, a prezentat rapoartele intocmite de responsabilii de zona. Consiliul Director a supus dezbaterii continutul acestora si a validat rapoartele prezentate, prorogandu-se discutarea raportului intocmit de dl Marchis Lucian, intrucat nu s-au verificat si omologat, pana la aceasta data toate concursurile cu porumbeii maturi, care au ca organizator Asociatia Columbofila a Judetului Suceava

Se constata existenta urmatoarelor contestatii referitoare la rezultatele obtinute in Campionatul National Columbofil – Editia Maturi 2019 si se adopta urmatoarele decizii:

- Contestatia formulata de domnul Vanani Sergiu, referitoare la masura adoptata de CNS, respectiv modificarea in clasament a locului ocupat la "Nationalul Berlin" de porumbelul sau, cu seria 0603738-2016 si introducerea acestuia in clasament, luand in considerare ora sosirii ca fiind ora anuntului transmis in PNC, se aproba de catre CD, ca fiind intemeiata, porumbelul in cauza ramanand pe locul ocupat initial in clasament.

- Contestatia formulata de domnul Mihut Alin, referitoare la rezulatatele obtinute de porumbelul cu seria 0077098-2018, concurat de dl. Gainaru Nita Cristian se respinge. Se are in vedere faptul ca la concursul National Tokmak, unde se invoca neanuntarea acestui porumbel, din cauza problemelor tehnice ale serverului din data sosirii porumbeilor - 13-07-2019, a fost suspendata anuntarea obligatorie a porumbeilor sositi la acest concurs printr-un comunicat al CNS, iar la concursul Apostolove, neanuntatea porumbelului in timpul regulamentar de 30 minute (control suplimentar) nu poate conduce la adoptarea masurilor prevazute de art. 20.2 din RNC, deoarece acesta a inregistrat un punctaj de penalizare mai mare de 15 puncte.

- Contestatia formulata de dl. Cazanciuc Alin se aproba, avand in vedere ca din probatoriile administrate rezulta ca stikerul porumbelului cu seria 0076809-2016, s-a deteriorat pe parcursul intervalului cuprins intre momentul imbarcarii si data (ora) sosirii, fiind ilizibil la momentul transmiterii anuntului, astfel incat anuntarea seriei a devenit imposibila, fara a exista o culpa sau vinovatie ale crescatorului contestator.

Domnul Bilan Florin prezinta raportul partial al domnului Marchis Lucian, membru CNS, responsabil de zona pentru ACJ Suceava. Acesta invedereaza faptul ca responsabilul tehnic al asociatiei ( persoana mentionata cu aceste atributiuni in acest sezon in PNC) nu a introdus in PNC, inscrisurile din dosarul virtual, conform art. 70 din RNC, pana la finalul sezonului de maturi 2019 si, mai mult a predat fizic toate dosarele concursurilor organizate de asociatie responsabilului de zona, in data de 07-09-2019, nefiind posibila finalizarea procedurii de omologare, pana la data de 14-09-2019. Astfel, Consiliul Director constata cu nu poate fi analizat si validat sau invalidat raportul incomplet al domnului Marchis Lucian, prorogand adoptarea unei decizii referitoare la validarea rezultatelor columbofile obtinute in concursurile organizate de aceasta asociatie, la o data ulterioara.

CONSILIUL DIRECTOR, AVAND IN VEDERE ABATERILE GRAVE DE LA PREVEDERILE RNC SI STATUTULUI FEDERATIEI, SAVARSITE DE REPREZENTANTII ACJ SUCEVA A ADOPTAT URMATOARELE HOTARARI:

- SE RIDICA DREPTUL DE ORGANIZARE pentru concursurile din categoriile fond si maraton, acestei asociatii pentru sezoanele competitionale columbofile 2020 si 2021;

- Avand in vedere faptul ca este necesara intrunirea membrilor CD al FNCPR, in vederea analizarii raportului responsabilului de zona Marchis Lucian si a validarii rezultatelor columbofile obtinute in concursurile organizate de AC Suceava, Consiliul Director al FNCPR solicita asociatiei respective achitarea integrala a tuturor costurilor generate de aceasta sedinta, in cazul in care se doreste folosirea acestor rezultate in Campionatul National Columbofil 2019;

- Pana la data de 23-09-2019, reprezentantii ACJ Suceava au obligatia transmiterii, prin orice modalitate legala la sediul FNCPR ( email, fax, posta, curierat rapid), in format scris ( copie conforma cu originalul) a ultimei variante de statut al asociatiei, validata de instanta judecatoreasca competenta si copiile Incheierilor ( Sentintelor Civile), pronuntate de instanta de judecata, in dosarele avand ca obiect "modificare acte constitutive" ( validarea organelor de conducere si orice modificari ale actului constitutiv).

2. Domnul Badea Dorel - Tilica a prezentat raportul Comisiei Nationale de Disciplina, acesta fiind validat in integralitatea sa.

Domnul Huzu Alexandru, vicepresedinte al FNCPR- responsabil al activitatii columbodroamelor si al Clubului "Gold" a prezentat CD, rezultatele exceptionale obtinute in Campionatul FCI si Campionatul European Individual, organizat pe trei sectiuni (porumbei, crescatori si tari participante) in cadrul Columbodromului Mira- Portugalia.
Astfel, domnul Carmazan Ioan, membru al ACP Bucuresti, a obtinut locul I individual si locul III Porumbel AS, precum si locul I in Liga Natiunilor- Sectiunea individual porumbei. De asemenea, un loc meritoriu a obtinut si domnul Coldea Claudiu- Asoc Cluj (loc 10 individual).

Domnul Marius Tunduc, in calitate de Presedinte al FNCPR, l-a invitat pe domnul Ioan Carmazan, in vederea decernarii intr-un cadru festiv a trofeelor obtinute, felicitandu-l in numele CD, pentru obtinerea acestor rezultate remarcabile.
Domnul Huzu Alexandru a propus organizarea in cadrul FNCPR a unui Campionat National al columbodroamelor. Astfel, in vederea stabilirii unor reguli organizatorice clare si a identificarii problemelor constatate in aceasta activitate columbofila si remedierii lor pe viitor, dl. Huzu a propus organizarea intr-una din zilelele de desfasurare a Expozitiei Nationale Columbofile, a unei intalniri cu proprietarii de columbodroame si cu columbofilii participanti la aceste competitii de tip columbodrom, care doresc participarea intr-un asemenea campionat.

Intrarea columbodroamelor in acest circuit (campionat) organizat de FNCPR, se va putea face in baza unei acreditari exprese, acordata la nivel national de catre FNCPR si achitarii unei taxe pecuniare, cu respectarea, in principal a unui set de reguli si a unor masuri de siguranta, care sa preintampine problemele grave, ivite in ultima perioada in Romania in aceasta activitate columbofila.

CD este de acord in unanimitate cu propunerile dlui Huzu si il mandateaza sa intocmeasca un proiect de reguli de organizare, desfasurare si premiere ale acestui campionat, in vederea prezentarii la intalnirea anuala organizata cu presedintii asociatiilor afiliate la FNCPR in luna noiembrie 2019.

Domnul Florin Gatejescu a prezentat detalii juridice, referitoare la dosarul aflat pe rolul Judecatoriei Fagaras, avand ca obiect dizolvarea ACP Brasov, solicitata de Asociatia Judeteana de Sport Columbofil Brasov, afiliata la FRSC. CD il mandateaza pe dl Gatejescu sa inteprinda demersurile juridice necesare, in numele FNCPR (INTERVENIENTA) si ACP BRASOV (INTIMATA), in vederea obtinerii unei solutii favorabile in dosarul sus mentionat.

Referitor la organizarea Expozitiei Nationale Columbofile - editia Brasov 2020, domnul Sorin Zamfir, vicepresedinte al FNCPR, prezinta detalii referitoare la locatia acestui eveniment, respectiv stabilirea locatiei expozitiei la Centrul de afaceri "International Trade Center", situat in mun. Brasov, Bld Alexandru Vlahuta, nr 10, precum si detalii referitoare la organizarea banchetului columbofil care va avea loc la Sala Hotelului Kronwell, din mun. Brasov. CD il mandateaza pe domnul Sorin Zamfir in identificarea, negocierea si stabilirea tuturor aspectelor organizatorice, cu mentiunea prezentarii acestora membrilor CD.

DOMNUL TUNDUC MARIUS propune membrilor CD, organizarea in data de 17-01-2020, a BANCHETULUI NATIONALELOR, unde urmeaza sa fie acordate trofeele si premiile pecuniare tuturor castigatorilor concursurilor nationale organizate la nivelul FNCPR, in sezonul 2019.
De asemenea, propune ca fiecare asociatie organizatoare de concurs national sa participe cu suma de 1000 lei, in vederea asigurarii si platii serviciilor de inchiriere si montare a scenei, necesara decernarii premiilor, precum si a serviciilor de sonorizare si asigurarea ambientului muzical al evenimentului.

CD aproba, in unanimite aceasta propunere, urmand a fi stabilite si comunicate ulterior, intr-un termen rezonabil, detaliile organizatorice ale acestui eveniment.

6. Domnul Marius Tunduc prezinta CD, un proiect de buget de venituri si cheltuieli, aferent organizarii Olimpiadei Columbofile Bucuresti 2021. De asemenea, s-a stabilit urgentarea promovarii unor demersuri legale catre ANSVSA si DSVSA BUCURESTI, in vederea stabilirii tuturor aspectelor de natura sanitar veterinara, pe care le implica un asemenea eveniment international. ( responsabili - domnii Marius Tunduc, Florin Gatejescu si Mihai Turcanu). Toate aspectele care vor aparea pe parcursul derularii acestor demersuri, vor fi urgent comunicate CD al FNCPR.

Domnul Marius Tunduc a prezentat un memoriu de activitate, intocmit si transmis de SC "INDISCRET MEDIA" SRL, societate care se ocupa de activitatile de promovare a sportului columbofil in cadrul FNCPR. Domnul Gatejescu Florin propune intocmirea unui caiet de sarcini, care sa cuprinda coordonatele principale ale activitatii de promovare si obligatiile partenerului FNCPR. In continuare, aceasta activitate de promovare columbofila va fi suprevizata de dl Viorel Dragomir, in calitatea sa de vicepresedinte al FNCPR, acesta urmand sa informeze lunar CD, referitor la modul de desfasurare al acestei activitati, precum si sa verifice respectarea intocmai a prevederilor contractuale.

DIVERSE

- Asociatiile afiliate vor vira pana la data de 30-10-2019, cuantumul taxei de participare la bugetul federatieI. FNCPR va pune la dispozitia asociatiilor cate 100 de inele matricole pentru fiecare unitate de 150 de lei virata in contul acesteia. Achizitia de inele de catre persoane fizice sau juridice, altele decat asociatile afiliate, se va putea face la un pret de 2 lei per inel matricol, inclusiv TVA.

- Avand in vedere problemele aparute in premierea porumbeilor si crescatorilor in cadrul expozitiilor provinciale, s-a propus si votat in unanimitate, ca fiecare membru columbofil sa achite, prin intermediul asociatiei afiliate, in cadrul careia isi desfaosara activitatea, o taxa in cuantum de 10 lei, cuantumul total al acestor taxe fiind folosit exclusiv in vederea achizitionarii trofeelor, care se decerneaza anual la aceste manifestari provinciale, impunandu-se adoptarea unei modaliati unitare de premiere. ( achizitionarea unui model de trofee destinat premierii tuturor expozitiilor /campionatelor provinciale). TAXA IN CUANTUM DE 10 LEI/ MEMBRU COLUMBOFIL ACTIV, DESTINATA PENTRU PREMIEREA LA NIVEL PROVINCIAL, AFERENTA SEZONULUI COMPETITIONAL 2020, VA FI ACHITATA PANA LA DATA DE 30-06-2020. De asemenea, se propune ca la fiecare expozitie provinciala, oficierea festivitatii de premiere sa fie indeplinita de un membru al CD al FNCPR. Se aproba in unanimitate.

- Dl Marius Tunduc propune cooptarea in cadrul FNCPR a unui SECRETAR ADMINISTRATIV care urmeaza sa indeplineasca atributiunile prevazute in continutul art. 10, pct 5 din Statutul FNCPR. Se propune ca aceasta functie sa fie ocupata de domnul Tanase Constantin ( Timisoara). Se aproba in unanimitate.

- Se propune traducerea in limba engleza (eventual daca se impune in limba chineza), pentru inceput, a unor articole de promovare columbofila, in vederea publicarii lor in jurnalele columbofile si pe portalurile columbofile din Europa si Asia

DREPT PENTRU CARE AM INCHEIAT PREZENTUL PROCES VERBAL.

 


PRESEDINTE FNCPR
MARIUS - FLORIN TUNDUC

inapoi