PROCES VERBAL - CONFERINTA NATIONALA COLUMBOFILA - 27 NOIEMBRIE 2016 - ALBA IULIA

CONFERINŢA NAŢIONALĂ COLUMBOFILĂ – 27 NOIEMBRIE 2016 – ALBA IULIA

Duminică 27 noiembrie 2016, s-a desfaşurat la Alba Iulia Conferinţa Naţională anuală columbofilă a Federaţiei Naţionale Columbofile (FNCPR).
Ordinea de zi a început cu rapoartele preşedintelui FNCPR, dl Marius Tunduc, a preşedintelui CNS dl Badea Dorel, a preşedintelui CNA, dl Pop Daniel, şi a preşedintelui CDL dl Grecu Marius. Toate cele 4 rapoarte au fost votate favorabil.
Au urmat apoi rapoartele responsabilului financiar, Dl Ormenişan Catalin şi a preşedintelui comisiei de cenzori, dl Sabau Doru. Acestea au reliefat situatia veniturilor şi cheltuielilor federaţiei. Ambele rapoarte au fost votate favorabil.
Următorul punct pe ordinea de zi s-a referit la proiectul de modificare de statut aşa cum a fost el prezentat pe siteul FNCPR:

Se modifica art. 4, astfel:

se elimina lit. e) cu urmatorul continut – asigurarea si pregatirea loturilor reprezentative ale Romaniei pentru participarea la olimpiadele columbofile si expozitii columbofile internationale.
se elimina lit. f) cu urmatorul continut – asigurarea organizarii concursurilor columbofile nationale si internationale, cat si a expozitiei nationale columbofile a Romaniei si a oricarei expozitii internationale
se elimina lit. k) cu urmatorul continut – imbunatatirea bazei tehnico-materiale
se inlocuieste continutul literelor e) si f), astfel:
e) coordonarea tuturor competitiilor columbofile cu porumbei voiajori pe teritoriul Romaniei prin asociatiile afiliate;
f) organizarea Campionatului National Columbofil al Romaniei, Expozitiei Nationale Columbofile a Romaniei, Campionatelor provinciale judetene si de club in urma competitiilor omologate ale porumbeilor voiajori;
Se completeaza art. 7, litera d prin adaugarea urmatoarelor aliniate:
sa genereze si sa prezinte in plenul Conferintei Nationale un proiect cadru pentru urmatorul mandat care va cuprinde, in functie de atributiunile functiei pentru care candideaza, referiri la proiectele federatiei si viziunea sa referitoare la urmatoarele coordonate: dezvoltarea interna si promovarea nationala si internationala a columbofiliei, organizarea si locatiile expozitiilor provinciale si nationale, organizarea de evenimente internationale, problematica antidoping- ului, probleme sanitar veterinare si de protectia porumbeilor voiajori, probleme specifice tinerilor columbofili, organizarea juridica si administrarea federatiei, problematica de ordin tehnic sportiv, probleme referitoare la activitatea columbodroamelor si a Clubului Gold si orice alte aspecte care vizeaza activitatea federatiei.

sa faca dovada prin inscrisuri semnate de reprezentantii legali ai asociatiilor afiliate a sustinerii proiectului sau promovat in calitate de candidat la oricare dintre functiile existente in componenta Consiliului Director de catre un numar de minim zece membri legal afiliati la FNCPR. Nu pot fi sustinuti de catre un membru afiliat ( asociatie afiliata) doi sau mai multi candidati la aceiasi functie existenta in Consiliul Director.
Se modifica art. 8 alin. (1) astfel:
Consiliul Director conduce activitatea FNCPR in intervalul dintre Conferintele Nationale Columbofile.
Consiliul director este alcatuit din 15 membri, alesi prin vot secret pe baza candidaturilor depuse in scris, indeplinind urmatoarele atributiuni:

Presedinte
Prim-Vicepresedinte – responsabil cu probleme administrative si organizatorice,
Vicepresedinte tehnic- responsabil al Comisiei National Sportive,
Vicepresedinte cu probleme de promovare columbofila si marketing,
Vicepresedinte cu probleme internationale
Vicepresedinte cu probleme juridice si responsabil Comisia Nationala de Disciplina
Vicepresedinte-responsabil al Corpului National de Arbitri,
Membru-responsabil cu probleme veterinare si de protectia porumbeilor voiajori,
Membru-responsabil cu probleme financiare,
Membru-responsabil cu organizarea expozitiilor nationale,
Membru-responsabil cu promovarea tinerilor columbofili,
Membru-responsabil cu administrarea bazei materiale,
Membru-responsabil cu probleme de antidoping,
Membru- responsabil cu probleme de comunicare si relatii publice,
Membru - responsabil cu activitatea columbodroamelor si a Clubului GOLD.
Art. 9 se modifica litera c) astfel:
- valideaza deciziile Comisiei Nationale Sportive si urmareste indeplinirea hotararilor Conferintei Natioanle Columbofile a FNCPR,

se modifica litera l) astfel:
- presedintele, primvicepresedintele sau un vicepresedinte desemnat reprezinta FNCPR in relatia cu organele statului roman din sfera puterii legislative , executive si judecatoresti si asigura stabilirea si mentinerea relatiilor externe ale federatiei de orice fel,
Se modifica art. 10, astfel
Art. 10, alin. 2 se modifica astfel

PRESEDINTELE FNCPR INTRA IN ATRIBUTII DUPA ALEGEREA SA IN FUNCTIE DE CATRE CONFERINTA NATIONALA a FNCPR SI REPEZINTA FEDERATIA IN TOATE TOATE ACTIVITATILE SI DEMERSURILE DE NATURA COLUMBOFILA PROMOVATE LA NIVEL INTERN SI INTERNATIONAL SI IN RELATIA ACESTEIA CU AUTORITATILE NATIONALE ALE STATUTULUI ROMAN SI ORGANIZATIILE INTERNE SI INTERNATIONALE DE PROFIL.
Art. 10, alin. (3) va avea urmatorul continut - Prim-vicepresedintele FNCPR are urmatoarele atributii: …
Se modifica continutul lit. c) a alin. (3) astfel
- indeplineste rolul de inlocuitor al presedintelui in toate situatiile in care acesta nu isi poate exercita in mod temporar atributiunile specifice functiei sale,

Se modifica in tot continutul Art. 10, alin. (5)
Se adauga urmatorul continut al art. 10, alineatul 5 :
In cadrul FNCPR isi desfasoara activitatea un SECRETAR ADMINISTRATIV care indeplineste urmatoarele atributiuni:
a) transmite membrilor Consiliului Director convocarea la sedintele acestui organ de conducere si ordinea de zi a sedintelor, stabilite de catre Presedintele federatiei sau un inlocuitor desemnat de catre acesta,
b) transmite cu minim cinci zile inainte de data desfasurarii sedintei membrilor Consiliului Director, copiile inscrisurilor ( cereri transmise de membri afiliati si de membri columbofili, alte inscrisuri) care vor fi analizate in cadrul sedintelor respective,
c) participa la toate sedintele Consiliului Director fara a beneficia de dreptul formularii unor propuneri , sustinerii acestora, participarii si implicarii efective in dezbateri si de dreptul de vot,
d) redacteaza procesul verbal de sedinta, pentru toate sedintele de Consiliu Director,
d) transmite la solicitarea acestora, membrilor Consiliului Director si asociatiilor afiliate copii ale proceselor verbale de sedinta,
e) participa la redactarea proceselor verbale de sedinta la Conferintele Nationale ale FNCPR, impreuna cu membrii comisiei de redactare validata cu ocazia desfasurarii acestor sedinte,
f) arhiveaza toate inscrisurile inregistrate, redactate si comunicate cu ocazia sedintelor Consiliului Director si Conferintelor Nationale, precum si inregistrarile audio si video efectuate in timpul dezbaterilor,
g) inregistreaza toate inscrisurile transmise Consiliului Director de catre asociatiile afiliate si membrii acestora, intocmeste si prezinta mapa de sedinta membrilor Consiliului Director,

Se modifica art. 11 alin. (1) astfel – Comisia National Sportiva este alcatuita dintr-un numar de 9 membri care exercita urmatoarele functii si atributiuni:
Presedinte
Secretar
Responsabil cu omologatorii
Responsabil cu ceasurile electronice
Responsabil cu ceasurile mecanice
Responsabil cu programul de clasamente
Responsabil cu Clubul Gold
2 membri
Se modifica art. 15 alin. (1) astfel – Comisia Nationala de Disciplina a FNCPR este alcatuita dintr-un numar de cinci membri: presedinte, secretar si trei membri.
S-a eliminat prevederea ca orice columbofil sa fie obligat sa se inscrie in asociatia de pe raza judetului unde are crescatoria.

La acest punct au luat cuvantul dl. Constantin Gheorghe care a întrebat dacă scăderea nr. de membri este benefică pentru celeritatea votului, a reprezentării şi ce se întâmplă când comisia se reuneşte cu nr. minim de membrii?
Tot aici a luat cuvantul dl Hristea Marin, care a solicitat la fel o părere despre scăderea nr. de membrii din Comisia de disciplină.
Preşedintele FNCPR a luat cuvantul şi a spus faptul că, creşterea nr. de membrii in Comitetul Director şi comisii, în urmă cu 3 ani nu a avut efectul dorit în ideea implicării mai multor persoane în munca efectivă spre bunul mers al federaţiei. Totodată a subliniat necesitatea existenţei unui Secretar administrativ fără drept de vot în cadrul Comitetului director care la şedinţe să se ocupe efectiv doar de partea de proces verbal, pentru faptul că în actuala formula de statut, secretarul trebuie atât să scrie procesul verbal, cât şi să participle la dezbateri şi să voteze şi astfel scrierea procesului verbal are de multe ori de suferit. Acesta a dat exemplul FCI, unde secretarul administrativ al Federaţiei Belgiene, se ocupă la şedinţele FCI doar de scrierea procesului verbal, şi a exemplificat că în cazul nostru acest lucru poate fi foarte uşor făcut de d.na Radu Petruţa care este angajată a Federaţiei.
Propunerile de mai sus au fost votate în unanimitate la finalul dezbaterilor.

La punctul de pe ordinea de zi cu modificările la RNS, au fost prezentate propunerile avizate de Comitetul director şi s-au înscris pe la cuvânt o serie de delegati.
Primul a fost dl Fratu, de la Asociaţia Constanţa care a venit cu o serie de propuneri care, fiind trimse de clubul dumnealui au fost pentru moment trimise către CNS.
Al doilea pe lista a fost dl Claudiu Roman care a propus scaderea kilometrilor la maraton la 800 km şi scoaterea categoriei Mare Fond.

Propunerea dumnealui a fost votată de majoritatea celor prezenţi în sala dar a şi produs o stare conflictuală majoră între susţinătorii etapelor de 900 km şi a celor de 800 km.
Pentru detensionarea conflictului şi pentru găsirea celor mai bune soluţii pentru RNS, preşedintele federaţiei a propus convocarea unei noi Conferinţe extraordinare la începutul anului 2017. Pentru această conferinţă, toate asociaţiile vor organiza adunări generale statutare, unde vor stabili delegaţii la Conferinţa Naţională şi unde vor face propuneri pentru RNS, care vor fi introduse în Programul Naţional de Clasamente. Doar aceste propuneri, transmise prin programul de clasamente şi care vor trebui menţionate şi în procesele verbale de adunare generala judeţeana vor fi puse în dezbatere şi votate.
Propunerea pentru organizarea unei noi Conferinţe a fost votată de majoritatea delegaţilor.

S-a trecut mai departe şi s-au supus la vot propunerile Comitetului pentru noul RNS:

1. S-a decis ca începând cu anul 2017, asociațiile care doresc, pot lansa fără delegat lansator, toate etapele de concurs în următoarele condiții:
- postarea pe Facebook a tabelului nominal cu crescătorii participanți la concurs din ziua îmbarcării.
- postarea pe Facebook a procesului verbal cu sigiliile mașini.
- prezentarea live pe Facebook a sigiliilor mașinilor de concurs înainte de lansare.
- prezentarea live pe Facebook a momentului lansării porumbeilor.
Excepție fac etapele de fond si mare fond, unde participa porumbeii cu inele GOLD. Aceste etape vor fi lansate doar cu delegat observator.
S-a aprobat cu majoritate de voturi.

2. Începând cu anul 2017, puii vor putea fi concurați împreuna cu maturii in același clasament comun, puii vor putea fi concurati cu maturii in perioada: primul weekend din iunie - ultimul weekend din august, iar concursurile vor începe din ultimul weekend al lunii aprilie si se vor finaliza in primul weekend al lunii octombrie.
Nu s-a aprobat prin vot.

3. Începând cu anul 2017, columbofilii peste 70 de ani nu vor mai fi nevoiți sa anunțe sosirile porumbeilor la Fond, Mare Fond si Maraton. Dl Badea Dorel si CNS vor asigura implementarea masurilor de mai sus in RNS.
S-a votat ca începând cu varsta de 65 de ani să se aplice această măsură, CNS urmând să o implementeze.

S-a mai propus si votat favorabil ca la concursurile de viteza, viteza-demifond si demifond sa se introduca numarul total de porumbei participanti la concurs in cazul celor care participa cu ceasuri electronice. La ceasuri mecanice a ramas la fel si se scot din numarul total de porumbei cei care nu vin la desigilare sau nu au porumbei constatati in ceas.

La capitolul diverse, columbofilul Ciucă Iulian a solicitat anularea deciziei CNS, care prevedea anularea etapei dumnealui din sezonul cu maturii 2016. Dl Badea Dorel a prezentat motivele anulării. Membrii Conferinţei au votat împotriva propunerii dlui Ciucă, validând decizia CNS.

La propunerea presedintelui federatiei, Conferinta a imputernicit Comitetul Director al federatiei sa analizeze posibilitatea ca asociatiile afiliate sa poata participa in concursui comune cu cluburile UCP si sa stabileasca conditiile in care numarul total de porumbei din concurs poate fi folosit in Campionatul National Columbofil al Romaniei, cu respectarea RNS al FNCPR.

 

inapoi