PROCES VERBAL - CONSILIUL DIRECTOR AL FNCPR - 25.03.2018

PROCES VERBAL
CONSILIUL DIRECTOR AL FNCPR – 25.03.2018

Prezentul proces verbal a fost încheiat azi 25.03.2018, cu ocazia È™edinÈ›ei Consiliului Director al FNCPR. Sedinta s-a desfasurat la BraÈ™ov , fiind prezenti urmatorii membri: Tunduc Marius Florin , Gatejescu Florian Alexandru , Bilan Florian , Dragomir Viorel Marian, Huzu Alexandru, Pop Daniel, Sipoteanu Razvan , Ormenisan Catalin, Zamfir Sorin, Filip Vladi , Festila Ioan .
Presedintele FNCPR a propus urmatoarea ordine de zi:
• 1. Raport sedinte FCI – martie 2018 ;
• 2. Conferinta Internationala Euro Balcanica -Organizator Romania – locatie Oradea;
• 3. Expozitia Nationala Columbofila – Brasov 2018;
• 4. Raport Financiar 01.11.2017 – 25.03.2018;
• 5. Raport sedinta CNS;
• 6. Aprobare RNS 2018 – 2021;
• 7. Prezentarea situatiei asociatiilor afiliate- analizarea hotararilor adoptate de Adunarile Generale ale asociatiilor afiliate;
• 8. Olimpiada 2021 – organizare Oradea;
• 9. Diverse
S-a constatat indeplinirea cvorumului de 2/3 , prevazut de dispozitiile art. 8, alin. 4 din Statutul FNCPR. Membri CD au votat in unanimitate ordinea de zi propusa.
Dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi:
1 & 2. Raport sedinte FCI – martie 2018. Conferinta Internationala Euro Balcanica -Organizator Romania – locatie desfasurare Oradea
Presedintele Tunduc Marius prezinta darea de seama referitoare la sedintelor FCI, desfasurate in intervalul 05 – 06 .03.2018 si hotararile adoptate la nivelul organizatiei internationale. Mentioneaza faptul ca am fost solicitati pentru organizarea unei Confederatii Euro- Balcanice in care vor activa urmatoarele tari: Croatia, Muntenegru,Ucraina, Republica Moldova, Albania, Turcia,Serbia, Bosnia Hertegovina, Romania.
Conferinta si expozitia Confederatiei Euro Blacanica se vor organiza la Oradea in anul 2018
Consiliul Director a adoptat in unanimitate deciziile sus mentionate.
3. Expozitia Nationala Columbofila – Brasov 2018
Domnul Zamfir Sorin prezinta ofertele de la Complexul Lux Divina pentru Expozitia Nationala .Consiliul Director a luat act de aceste oferte si a decis organizarea Expozitiei Nationale Columbofile in mun. Brasov, in locatia sus mentionata in intervalul 19-20-01-2019.
4. Raport Financiar 01.11.2017 – 25.03.2018
A fost prezentata si aprobata situatia financiara pentru perioada 01.11.2017 -25.03.2018. Analizand situatia financiara mentionata, CD a adoptat urmatoarele hotarari, avand in vedere necesitatea de eficientizare a activitatii financiar contabile a FNCPR:
- S-a hotarat pentru anul 2019 sa nu se mai incaseze cotizatie ( conform Art. 32.- (l) Cota de participare a asociaÅ£iilor columbofile afiliate la bugetul de venituri si cheltuieli al FNCPR reprezintă produsul cuantumului cotei de participare aprobata de Conferinta Nationala Columbofila a FNCPR pe fiecare membru si numărul total de membrii columbofili înscriÅŸi in asociatia columbofila afiliata) , iar pretul unui inel va fi de 1,5 lei/buc,
- S-a stabilit cooptarea in Comisia de Cenzori a doamnei Mioara Popescu, persoana care detine calitatea de expert contabil si a domnului Vancea Flavius. Astfel Comisia de Cenzori va fi formata din 5 membrii. Alegerea acestora urmeaza a fi validata de urmatoarea Conferinta Nationala Columbofila.

5. Raport CNS
Dl. Bilan Florian a prezentat raportul sedintei CNS. Acest inscris a fost anexat la prezentul pv. Mentionam ca unele aspecte legate de masurile adoptate de CNS referitoare la aprobarea planurilor de concurs, nu au fost validate, avand in vedere ca s-a constatat nerespectarea deciziilor adoptate de CD, in sedinta anterioara din data de 15-10-2017. Toate aspectele referitoare la nerespectarea deciziile de CD din data de 15-10-2017, sunt relatate pe larg la punctul 7 din procesul verbal.

6. Aprobare RNS 2018-2022

Privind Regulamentul National Sportiv au fost aprobate adnotările propuse de CNS, pentru o mai bună interpretare și aplicare.

• Consiliului Director a stabilit ca pentru sezonul competitional 2018 sa fie aplicat RNS , in forma adoptata de Conferinta Nationala Columbofila din data de 14-10-2017, cu amendamentele propuse de CNS si aprobate de CD, in perioada 15-10-2017-25-03-2018.
• Mentionam ca, in conformitate cu mandatul special acordat de Conferinta Nationala Columbofila desfasurata in data de 14-10-2017, CNS a efectuat modificarile metodologice, necesare pentru implementarea votului acestui organ de conducere, cu privire la RNS, dar si cele referitoare la proiectele membrilor CD, privind directia de dezvoltare a federatiei in urmatorii 4 ani, si care au legatura stransa si directa cu RNS-ul. Ulterior, aceste modificari au fost validate de CD, dar pentru o mai corecta percepere si acceptare a aplicarii acestora pentru urmatorii patru ani, precum si pentru a putea tiparii RNS valabil pentru intervalul 2018-2022, s-a stabilit demararea unei proceduri consultative, descrisa mai jos.
• Consiliul Director a stabilit demararea unei proceduri de consultare a asociatiilor afiliate, prin intermediul Programului National de Clasamente. Astfel, in cursul lunii august 2018 (data exacta fiind comunicata ulterior), fiecare asociatie isi poate exprima punctul de vedere, asupra continutului amendamentelor la RNS, propuse , dezbatute si aprobate de CNS si CD , ulterior datei de 14-10-2017, data la care Conferinta Nationala Columbofila a validat continutul Regulamentului National Sportiv. Asociatiile columbofile afiliate au posibilitatea, prin aceasta procedura consultativa, sa isi exprime punctul de vedere si sa propuna validarea sau invalidarea acestor amendamente de catre organele de conducere ale FNCPR. Procedura consultativa are in vedere, exclusiv modificarile adoptate in perioada 15-10-2017-25-03-2018, ulterior finalizarii acestei proceduri, urmand a se edita forma tiparita a RNS, valabila pentru perioada septembrie 2018- septembrie 2022.
• Procedura consultativa se va efectua prin intermediul exprimarii votului intr-o pagina speciala a Programului National de Clasamente. Regulile acestei proceduri vor fi expuse in mod explicit pe site-ul federatiei, cu minim 30 de zile, anterior demararii acesteia,
• Asociatiile afiliate au posibilitatea sa transmita catre FNCPR , adeziuni, in baza carora se angajeaza in sustinerea actualei forme a RNS pentru perioada 2018-2022.
• Regulamentul National va fi tiparit si distribuit columbofililor contra sumei de 3 lei / buc cu specificatia ca acest regulament nu va mai suporta alte modificari pe perioada 2018- 2021 .RNS va avea atasata la final o pagina speciala in care vor fi inserate numele si semnaturile olografe membrilor CNS si CD, precum si mentiuni referitoare la asociatiile afiliate care sustin prin adeziuni scrise si semnate, aplicarea respectivului regulament si nemodificarea sa pentru intervalul septembrie 2018- septembrie 2022.
7. Prezentarea situatiei asociatiilor afiliate- analizarea hotararilor adoptate de Adunarile Generale ale asociatiilor afiliate
In sedinta CD, desfasurata in daat de 15-10-2017 a fost adoptata urmatoarea hotarare:
Se vor organiza alegeri in mod obligatoriu, atat la nivel de cluburi columbofile, cat si la nivel de asociatie. Nu vor putea introduce planul de concursuri in Programul national de clasamente in primul trimestru al anului 2018 asociatiile columbofile, care nu organizeaza alegeri, exceptie facand asociatiile care au organizat Adunari Generale de alegeri in ultimele 30 de zile.( 15-09-2017-15-10-2017). Atentie: fara sedinte de club de alegeri nu vor putea fi create cluburi.
Avand in vedere aceasta decizie, mentionam ca asociatiile afiliate au procedat astfel :

1. Asociaţia Sportiv Columbofilă a Judeţului Cluj- la data desfasurarii sedintei nu erau postate pv ale sedintelor la nivel de cluburi columbofile, ulterior fiind complinite aceste lipsuri. Astfel, au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
2. AsociaÅ£ia „Porumbelul Călător Giurgiu”- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
3. Asociaţia Crescătorilor de Porumbei Bucureşti - s-a constatat faptul ca, in conformitate cu dispozitiile Statutului ACPB, nu apar stipulate ( nominalizate) in continutul acestuia, cluburi columbofile, care activeaza ca sucursale ale asociatiei mentionate.
4. Asociatia Columbofila Danubius Braila - nu sunt postate procesele verbale ale sedintelor desfasurate la nivelul celor doua cluburi ( Braila si Galati) si procesul verbal al Adunarii Generale a asociatiei; Nu se validează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.
5. Asociaţia Columbofilă HAROMSZEK Covasna- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
6. AsociaÅ£ia Columbofilă „Voiajorul” a JudeÅ£ului Sălaj- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
7. Asociaţia Crescătorilor de Porumbei Voiajori Bistriţa Năsăud- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
8. AsociaÅ£ia Columbofilă „Voiajorul” Arad- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
9. AsociaÅ£ia JudeÅ£eană Sportiv-Columbofilă Buzău- Din continutul inscrisurilor postate nu rezulta faptul ca s-au desfasurat alegeri la nivelul asociatiei si sedinte la nivelul cluburilor afiliate; Nu se avizează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.
11. Asociatia Judeteana Columbofila „Voiajorul” Vrancea - au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
12. AsociaÅ£ia Columbofilă JudeÅ£eană „Voiajorul” Satu Mare- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
13. Asociatia Columbofila „Voiajorul” Timis- nu a fost postat procesul verbal al Adunarii Generale a asociatiei respective, insotit de semnaturile delegatilor prezenti. Nu se validează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.
14. Asociatia Columbofila Maramures - au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
15. Asociatia Judeteana Columbofila Constanta- in asociatia respectiva se deruleaza in instantele de judecata mai multe litigii referitoare la modificarea actelor constitutive si statutului, respectiv mai multe cereri de anulare a Adunarilor Generale , convocate la nivelul asociatiei in anii 2017 si 2018. Astfel, situatia asociatiei ( validarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala si Consiliul Director) urmeaza a fi analizata si rezolvata prin pronuntarea unor solutii definitive de catre instantele de judecata competente. ( Judecatoria Constanta si Tribunalul Constanta),
16. AsociaÅ£ia Columbofilă a JudeÅ£ului Olt - nu au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR, nefiind postat pv al Adunarii Generale a ACJ Olt. Nu a fost incheiat pana la data sedintei CD , protocolul la nivelul Gruparii de fond Olt- Dolj. Nu se validează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.
17. Asociaţia Crescatorilor de Porumbei Voiajori Ialomita - au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
18. AsociaÅ£ia Columbofilă „Voiajorul” Bihor- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
19. AsociaÅ£ia Crescatorilor de Porumbei BraÅŸov- nu s-a desfasurat sedinta a Adunarii Generale in baza prevederilor statutare, nefiind convocati delegatii cluburilor columbofile afiliate. Sedinta s-a desfasurat cu convocarea unui numar de sapte membri ai asociatiei, proportia nefiind cea reala, aferenta numarului de membri columbofili si cluburilor afiliate; Nu se validează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.

20. Asociaţia Columbofilă Argeş- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
21. Asociaţia Crescătorilor de Porumbei Gorj- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
22. Asociatia Crescatorilor de Porumbei Voiajori Mures - nu s-a desfasurat sedinta a Adunarii Generale in cursul anului 2017 sau in perioada 01-01-2018-25-03-2018; Nu se validează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.
23. Asociatia Columbofila a Judetului Alba 2009- la data desfasurarii sedintei nu erau postate procesele verbale ale sedintelor desfasurate la nivelul cluburilor columbofile afiliate si pv al sedintei Adunarii Generale a asociatiei, ulterior fiind complinite lipsurile in cauza. Astfel, se constata ca au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
24. Asociatia Crescatorilor de Porumbei Voiajori Caras Severin- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
25. Asociația Columbofila "Porumbei Maraton" Galati- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
26. Asociatia Columbofila „ Voiajorul Hunedorean”-au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
27.Asociatia Columbofila „Voiajorul” Iasi- in data de 25-02-2018 a fost convocata sedinta Adunarii Generale a asociatiei. In fapt, au avut loc doua sedinte separate, una organizata cu delegatii Cluburilor columbofile Pascani si Targu Frumos/Harlau si cealalta desfasurata in prezenta membrilor Clubului Columbofil Iasi. In data de 14-03-2018, reprezentantii celor doua grupari au solicitat validarea ambelor sedinte ale Adunarii Generale la Judecatoria Iasi, urmand ca instantele de judecata competente ( Judecatoria Iasi si Tribunalul Iasi) sa se pronunte asupra cererilor respective; Nu se validează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.
28.Asociatia Crescatorilor de Porumbei Prahova- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR. Mentionam ca la nivelul unora dintre cluburile afiliate s-au depus inscrisuri care atesta doar componenta conducerii, fara postarea pv de sedinta;
29.Asociatia Sportiv Columbofila Sibiu- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
30.Asociatia Cozia Ramnicu Valcea- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
31.Asociatia Judeteana Columbofila „Bacovia” Bacau- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,;
32.Asociatia Columbofila Delta Tulcea- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR;
33. Asociatia Crescatorilor de Porumbei a Judetului Botosani- la data desfasurarii sedintei nu era postat procesul verbal complet al sedintei Adunarii Generale a asociatiei ( lipsa lista semnaturi delegati), ulterior fiind complinite lipsurile in cauza. Astfel,se constata ca au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
34. Asociatia Columbofila Cuza Vaslui - au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
35. Asociatia Columbofila a Judetului Suceava- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
36. Asociatia Columbofila a Judetului Dolj "Ioan Gelu Gatejescu"- nu au fost postate procesele verbale la nivel de asociatie ( Adunare Generala) si de cluburi pana la data desfasurarii sedintei CD al FNCPR , fiind ulterior postate procesul verbal al Adunarii Generale a ACJD IGG si pv de sedinta al Clubului columbofil Elite Craiova . Lipsesc pv ale celorlalte cinci cluburi afiliate. Nu a fost incheiat pana la data sedintei CD , protocolul la nivelul Gruparii de fond Olt- Dolj. Nu se validează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.
37. Asociatia Columbofila "Voiajorul" Calarasi- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
38. Asociatia Columbofila Drobeta- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
39. Asociatia Columbofila a Judetului Dambovita- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,
40.Asociatia Crescatorilor de Porumbei din Judetul Harghita- au fost postate procese verbale de Adunare Generala si la nivelul cluburilor afiliate, nefiind efectuate alegeri la nivelul asociatiei. Nu se validează planul de concursuri până la finalizarea procedurilor.
41.Asociatia Columbofila a Judetului Teleorman- au fost respectate intocmai dispozitiile CD al FNCPR,

La nivelul judetului Ilfov, nu exista asociatie columbofila afiliata, membri cu locatiile crescatoriilor in acest judet, desfasurandu-si activitatea in campionatul mun. Bucuresti.

AVAND IN VEDERE CELE PREZENTATE CD, LA DATA DE 25-03-2018 SI , ULTERIOR PANA LA DATA PUBLICARII PROCESULUI VERBAL, A CONSTATAT NERESPECTAREA DISPOZITIILOR HOTARARII CD , DIN DATA DE 15-10-2017 , IN CAZUL URMATOARELOR NOUA ASOCIATII AFILIATE:

- Asociatia Crescatorilor de Porumbei din Judetul Harghita,
- Asociatia Columbofila „Voiajorul” Iasi,
- Asociatia Judeteana Columbofila Constanta
- Asociaţia Crescătorilor de Porumbei Bucureşti,
- Asociatia Columbofila a Judetului Dolj "Ioan Gelu Gatejescu"
- Asociatia Columbofila Danubius Braila,
- Asociaţia Crescatorilor de Porumbei Braşov,
- Asociatia Crescatorilor de Porumbei Voiajori Mures,
- Asociaţia Judeţeană Sportiv-Columbofilă Buzău,
- Asociaţia Columbofilă a Judeţului Olt

Avand in vedere aceste aspecte È™i data la care a fost postata ciculara in care sunt inserate toate aspectele cuprinse in procesul verbal, Consiliul director a hotărât ca până la data de 15 mai- 2018 vor fi soluÈ›ionate toate aspectele sesizate mai sus, în caz contrar accesul la PNC va fi suspendat È™i asociaÈ›iile în cauză nu vor mai intra în Campionatul National Columbofil al anului 2018.

8. Olimpiada 2021 – organizare Oradea
Se proroga discutarea aspectelor legate de organizarea acestui eveniment la urmatoarea sedinta de CD al FNCPR.
9. Diverse
• Referitor la solicitarea Asociatiei Columbofile Olt inregistrata cu nr.167/12.03.2018, Consiliul Director si CNS , recomanda o întâlnire între cele două asociaÈ›ii. DelegaÈ›iile vor fi formate din preÈ™edinte, responsabil tehnic, preÈ™edinÈ›ii si responsabilii tehnic sportivi ai cluburilor afiliate la cele două asociaÈ›ii. Întâlnirea a fost agreată de către reprezentanÈ›ii celor două asociaÈ›ii. În măsura în care va fi posibil, CNS va delega un reprezentant la întâlnire.Intalnirea va avea loc in termen de sapte zile de la data publicarii prezentei circulare.
• Referitor la solicitarea inaintata de Asociatia Columbofila Judeteana Constanta ,Presedintele Tunduc Marius propune membrilor CD sa proroge adoptarea unei hotarari , ulterior pronuntarii Deciziei Civile definitive de catre Tribunalul Bucuresti in Dosarul nr. 16612/212/2017 (pronuntarea a fost amanata la data de 29.03.2018/ 12-04-2018);
• Referitor la sesizarea nr.165/07.03.2018, formulata de ACPV Mures, prin care se aduce la cunostinta CD, hotararea Adunarii Generale a asociatiei prin care s-a respins cererea de transfer a unor membri la o alta asociatie afiliata, in vederea participarii in Campionatul judetean al acesteia ( jud. Harghita), CD hotareste confirmarea deciziei ACPV Mures È™i interzicerea participării columbofililor respectivi la concursuri cu altă asociaÈ›ie.
• A fost analizata situatia de la ASC Voiajorul Salaj, CD declinand competenta solutionarii petitiei catre Comisia Judeteana de Disciplina si Consiliul Director ale ASC Voiajorul Salaj.Rezolvarea aspectelor sesizate este de competenta organelor de conducere ale asociatiei, comisiile din cadrul federatiei si CD fiind in drept sa solutioneze eventualele cai de atac formulate impotriva deciziilor adoptate la nivelul asociatiei in cauza;
• Referitor la contestatia formulata de domnul Irimia Costica, presedinte al Asociatiei Judetene Columbofile Bacovia Bacau, inregistrata sub nr. 174/19.03.2018 , prin care se solicita schimbarea deciziei Comisiei Nationale de Disciplina adoptata in data de 26-02-2018, CD a hotarat mentinerea dispozitiilor deciziei Comisiei Nationale de Disciplina;
• Solicitarea nr. 173/19.03.2018,se respinge. Consiliul Director recomanda AJC Bacovia Bacau, respectarea intocmai a prevederilor RNS, interzicerea si sanctionarea drastica a comportamentului jignitor si a proferarii injuriilor si afirmatiilor calomnioase in desfasurarea activitatilor columbofile la centrul de imbarcare ( clubul columbofil) MoineÈ™ti, dar È™i în celelalte centre de imbarcare.
Din cauza problemelor semnalate la nivelul As.Columbofile Bacovia Bacău, Consiliul director a stabilit ca în sezonul 2018, după prima etapă de fond, toÈ›i columbofilii, cu excepÈ›ia Centrului BuhuÈ™i, vor îmbarca pe centrul Bacău (cu păstrarea clasamentelor de centru ale centrelor iniÈ›iale) Atît la prima etapă, cât È™i la etapele îmbarcate pe un singur centru de imbarcare, se vor trimite controlori ( membri ai altor asociatii/ comisii de control) ai procedurilor regulamentare respective. La etapele de maraton, asociaÈ›ia organizatoare va stabilii măsurile care se impun pentru siguranÈ›a concursurilor.
• Referitor la solicitarea unor membri columbofili, cu locatiile crescatoriilor situate in judetul Calarasi, inregistrata cu nr. 180/20.03.2018, prin care solicita transferul la Asociatia Crescatorilor de Porumbei Ialomita, CD a luat act de aprobarea cererii de catre reprezentantul legal al Asoc. Col. Calarasi, astfel ca federatia nu mai este competenta sa adopte vreo decizie in acest caz,fiind respectata hotararea CD adoptata in data de 15-10-2017,
• Referitor la solicitarea inregistrata cu nr.185/21.03.2018 , privind activitatea AC Voiajorul Salaj, respectiv refuzul acesteia de a infiinta un club columbofil, Consiliul Director constată că infiintarea si functionarea cluburilor columbofile se efectuează, conform dispozitiilor Statutului asociatiei si Statului FCPR. Aceste documente oficiale precizeaza conditiile necesare pentru infiintarea si afilierea cluburilor columbofile.
• Se aproba afilierea Asociatiei Columbofile "Voiajorul" Calarasi, conform prerogativelor prevazute de art. 9, lit. w din Statutul FNCPR,
• Se aproba afilierea AsociaÈ›iei Columbofile a Judetului DâmboviÈ›a , conform prerogativelor prevazute de art. 9, lit. w, din Statutul FNCPR,.
• Se aproba afilierea AsociaÈ›iei Columbofile "Porumbei Maraton" Galati, conform prerogativelor prevazute de art. 9, lit. w din Statutul FNCPR,.
MENTIONAM FAPTUL CA ACEST PROCES VERBAL A FOST REDACTAT IN BAZA CELOR MENTIONATE IN CADRUL SEDINTEI DE CD, DE CATRE DNA RADU PETRUTA, SECRETAR ADMINISTARTIV AL FEDERATIEI, ULTERIOR FIIND COMPLETAT IN BAZA ANALIZARII CONTINUTULUI MATERIALELOR PREZENTATA, DEZBATUTE SI VALIDATE DE MEMBRI CD.
Presedinte
MARIUS FLORIN TUNDUC

 

inapoi