PROCES VERBAL

PROCES VERBAL

INCHEIAT AZI 28-11-2013

Prezentul proces verbal s-a incheiat azi 28-11-2013 cu ocazia intrunirii Comisiei de Validare a Candidaturilor, formata din domnii Radu V Ion, Gatejescu Alexandru Florian si Sipoteanu Razvan au adoptat urmatoarele hotarari referitoare la aspectele invederate in procesul verbal incheiat in data de 20-11-2013.
  1. 1. Asociatia Columbofila AS Bucuresti a fost notificata in mod legal prin intermediul Cabinetului Executorilor  Judecatoresti Talpa Neacsu si Tepovici fiindu-i solicitata depunerea pana in data de 26-11-2013 a  procesului verbal al sedintei Adunarii Generale prin care a fost desemnat delegatul asociatiei care va participa la Adunarea Generala a FCPR desfasurata la Targu Mures in data de 29-11-2013
Notificarea a fost postata si pe siteul FCPR. In conformitate cu numarul de membri activi in sezonul 2013 asociatia avea dreptul conform prevederilor art. 6, pct. 2 si 3 la un delegat desemnat pentru sedinta Adunarii Generale a FCPR. Mentionam faptul ca in lista delegatilor a  fost  activat IN TERMENUL LEGAL dl. Sandu Catalin, s-au depus doua cereri de candidatura, respectiv din partea domnilor Sandu Catalin si Dinca Valeriu, fara a fi transmis inscrisul solicitat prin notificare din continutul caruia ar fi reiesit identitatea delegatului desemnat legal de asociatie. Pana la data intocmirii prezentului proces verbal la sediul FCPR nu s-a comunicat o copie a inscrisului solicitat, astfel ca se invalideaza candidaturile domnilor Dinca Valeriu si Sandu Catalin pentru nerespectarea prevederilor Statutului FCPR, respectiv art. 6, pct. 1 si 2 si art. 7.
  1. 2. Referitor la Asociatia Columbofila CUZA Vaslui mentionam faptul ca avand in vedere neintrunirea cvorumului de sedinta la Adunarea Generala prin care s-au desemnat delegatii la sedinta Ad. Generale a FCPR a fost convocata o sedinta extraordinara a Adunarii Generale a asociatiei in data de 24-11-2013 prin care s-au stabilit cei doi delegati in persoana domnilor Racovita Adrian si Pana Ionel.
Astfel constatandu-se legalitatea desfasurarii sedintei Adunarii Generale a asociatiei sus mentionata se valideaza candidatura domnului Racovita Adrian, delegat oficial al asociatiei la sedinta Adunarii Generale a FCPR, pentru functia de  membru al Comisiei Nationale de Disciplina si se invalideaza candidatura domnului Serban Gheorghe deoarece nu indeplineste calitatea de delegat al asociatiei la sedinta Adunarii Generale a FCPR ( conform prevederilor art. 7 Statutul FCPR).
  1. 3. Referitor la Asociatia Judeteana Columbofila BACOVIA  Bacau mentionam faptul ca avand in vedere neintrunirea cvorumului de sedinta la Adunarea Generala a asociatiei prin care s-au desemnat delegatii la  Ad. Generale a FCPR nu s-au validat cei doi delegati desemnati la respectiva sedinta. In consecinta  a fost convocata o sedinta extraordinara a Adunarii Generale a asociatiei in data de 26-11-2013 prin care s-au stabilit cei doi delegati in persoana domnilor Solot Marcelin si Gradinaru Cristi.
Astfel constatandu-se legalitatea desfasurarii sedintei Adunarii Generale a asociatiei sus mentionata se  valideaza ca fiind legal desemnati sa participe la sedinta Adunarii Generale a FCPR desfasurata in data de 29-11-2013 domnii Gradinaru Cristi si Solot Marcelin. RADU V ION GATEJESCU ALEXANDRU FLORIAN SIPOTEANU RAZVAN
inapoi