PROPUNERI DE MODIFICARE A STATUTULUUI F.N.C.P.R.

In conformitate cu prevederiile statutare, Comitetul director al FNCPR, propune spre validare Conferintei Nationale din 27.11.2016 urmatoarele modificari la statutul federatiei.
Acestea vor fi supuse la vot in plenul sedintei.


MODIFICARI LA STATUTUL FEDERATIEI NATIONALE A CRESCATORILOR DE PORUMBEI DIN ROMANIA PROPUSE SPRE ADOPTARE CONFERINTEI NATIONALE COLUMBOFILE DIN DATA DE 27.11.2016 (AVIZATE DE CONSILIUL DIRECTOR IN DATA DE 14.10.2016)

Se modifica art. 4, astfel:

se elimina lit. e) cu urmatorul continut – asigurarea si pregatirea loturilor reprezentative ale Romaniei pentru participarea la olimpiadele columbofile si expozitii columbofile internationale.
se elimina lit. f) cu urmatorul continut – asigurarea organizarii concursurilor columbofile nationale si internationale, cat si a expozitiei nationale columbofile a Romaniei si a oricarei expozitii internationale
se elimina lit. k) cu urmatorul continut – imbunatatirea bazei tehnico-materiale
se inlocuieste continutul literelor e) si f), astfel:
e) coordonarea tuturor competitiilor columbofile cu porumbei voiajori pe teritoriul Romaniei prin asociatiile afiliate;
f) organizarea Campionatului National Columbofil al Romaniei, Expozitiei Nationale Columbofile a Romaniei, Campionatelor provinciale judetene si de club in urma competitiilor omologate ale porumbeilor voiajori;

Se completeaza art. 7, litera d prin adaugarea urmatoarelor alineate

sa genereze si sa prezinte in plenul Conferintei Nationale un proiect cadru pentru urmatorul mandat care va cuprinde, in functie de atributiunile functiei pentru care candideaza, referiri la proiectele federatiei si viziunea sa referitoare la urmatoarele coordonate: dezvoltarea interna si promovarea nationala si internationala a columbofiliei, organizarea si locatiile expozitiilor provinciale si nationale, organizarea de evenimente internationale, problematica antidoping- ului, probleme sanitar veterinare si de protectia porumbeilor voiajori, probleme specifice tinerilor columbofili, organizarea juridica si administrarea federatiei, problematica de ordin tehnic sportiv, probleme referitoare la activitatea columbodroamelor si a Clubului Gold si orice alte aspecte care vizeaza activitatea federatiei.
sa faca dovada prin inscrisuri semnate de reprezentantii legali ai asociatiilor afiliate a sustinerii proiectului sau promovat in calitate de candidat la oricare dintre functiile existente in componenta Consiliului Director de catre un numar de minim zece membri legal afiliati la FNCPR. Nu pot fi sustinuti de catre un membru afiliat ( asociatie afiliata) doi sau mai multi candidati la aceiasi functie existenta in Consiliul Director.

Se modifica art. 8 alin. (1) astfel:

Consiliul Director conduce activitatea FNCPR in intervalul dintre Conferintele Nationale Columbofile.
Consiliul director este alcatuit din 15 membri, alesi prin vot secret pe baza candidaturilor depuse in scris, indeplinind urmatoarele atributiuni:


Presedinte
Prim-Vicepresedinte – responsabil cu probleme administrative si organizatorice,
Vicepresedinte tehnic- responsabil al Comisiei National Sportive,
Vicepresedinte cu probleme de promovare columbofila si marketing,
Vicepresedinte cu probleme internationale
Vicepresedinte cu probleme juridice si responsabil Comisia Nationala de Disciplina
Vicepresedinte-responsabil al Corpului National de Arbitri,
Membru-responsabil cu probleme veterinare si de protectia porumbeilor voiajori,
Membru-responsabil cu probleme financiare,
Membru-responsabil cu organizarea expozitiilor nationale,
Membru-responsabil cu promovarea tinerilor columbofili,
Membru-responsabil cu administrarea bazei materiale,
Membru-responsabil cu probleme de antidoping,
Membru- responsabil cu probleme de comunicare si relatii publice,
Membru - responsabil cu activitatea columbodroamelor si a Clubului GOLD.

Art. 9 se modifica litera c) astfel:

- valideaza deciziile Comisiei Nationale Sportive si urmareste indeplinirea hotararilor Conferintei Natioanle Columbofile a FNCPR,

se modifica litera l) astfel:

- presedintele, primvicepresedintele sau un vicepresedinte desemnat reprezinta FNCPR in relatia cu organele statului roman din sfera puterii legislative , executive si judecatoresti si asigura stabilirea si mentinerea relatiilor externe ale federatiei de orice fel,

Se modifica art. 10, astfel

 


Art. 10, alin. 2 se modifica astfel

PRESEDINTELE FNCPR INTRA IN ATRIBUTII DUPA ALEGEREA SA IN FUNCTIE DE CATRE CONFERINTA NATIONALA a FNCPR SI REPEZINTA FEDERATIA IN TOATE TOATE ACTIVITATILE SI DEMERSURILE DE NATURA COLUMBOFILA PROMOVATE LA NIVEL INTERN SI INTERNATIONAL SI IN RELATIA ACESTEIA CU AUTORITATILE NATIONALE ALE STATUTULUI ROMAN SI ORGANIZATIILE INTERNE SI INTERNATIONALE DE PROFIL.

Art. 10, alin. (3) va avea urmatorul continut - Prim-vicepresedintele FNCPR are urmatoarele atributii: …
Se modifica continutul lit. c) a alin. (3) astfel
- indeplineste rolul de inlocuitor al presedintelui in toate situatiile in care acesta nu isi poate exercita in mod temporar atributiunile specifice functiei sale,

Se modifica in tot continutul Art. 10, alin. (5)

Se adauga urmatorul continut al art. 10, alineatul 5 :

In cadrul FNCPR isi desfasoara activitatea un SECRETAR ADMINISTRATIV care indeplineste urmatoarele atributiuni:

a) transmite membrilor Consiliului Director convocarea la sedintele acestui organ de conducere si ordinea de zi a sedintelor, stabilite de catre Presedintele federatiei sau un inlocuitor desemnat de catre acesta,
b) transmite cu minim cinci zile inainte de data desfasurarii sedintei membrilor Consiliului Director, copiile inscrisurilor ( cereri transmise de membri afiliati si de membri columbofili, alte inscrisuri) care vor fi analizate in cadrul sedintelor respective,
c) participa la toate sedintele Consiliului Director fara a beneficia de dreptul formularii unor propuneri , sustinerii acestora, participarii si implicarii efective in dezbateri si de dreptul de vot,
d) redacteaza procesul verbal de sedinta, pentru toate sedintele de Consiliu Director,
d) transmite la solicitarea acestora, membrilor Consiliului Director si asociatiilor afiliate copii ale proceselor verbale de sedinta,
e) participa la redactarea proceselor verbale de sedinta la Conferintele Nationale ale FNCPR, impreuna cu membrii comisiei de redactare validata cu ocazia desfasurarii acestor sedinte,
f) arhiveaza toate inscrisurile inregistrate, redactate si comunicate cu ocazia sedintelor Consiliului Director si Conferintelor Nationale, precum si inregistrarile audio si video efectuate in timpul dezbaterilor,
g) inregistreaza toate inscrisurile transmise Consiliului Director de catre asociatiile afiliate si membrii acestora, intocmeste si prezinta mapa de sedinta membrilor Consiliului Director,


Se modifica art. 11 alin. (1) astfel – Comisia National Sportiva este alcatuita dintr-un numar de 7 membri care exercita urmatoarele functii si atributiuni:

Presedinte
Secretar
Responsabil cu omologatorii
Responsabil cu ceasurile electronice
Responsabil cu ceasurile mecanice
Responsabil cu programul de clasamente
Responsabil cu Clubul Gold


Se modifica art. 15 alin. (1) astfel – Comisia Nationala de Disciplina a FNCPR este alcatuita dintr-un numar de cinci membri: presedinte, secretar si trei membri.

 

 


Presedinte
Ing. Marius Florin Tunduc

 

Intocmit
Responsabil Statut CD
Av. Alexandru Florian Gatejescu

inapoi