RASPUNS REFERITOR LA SOLICITARILE UNOR MEMBRI DIN ASOCIATIA IASI

In atentia
ASOCIATIEI COLUMBOFILE VOIAJORUL IASI

 

Referitor la sesizarile transmise catre FNCPR de catre domnii Apetrei Sorin si Spanu Florin, in calitate de membri ai acestei asociatii si in urma analizarii continutului inscrisurilor inregistrate la federatie, intelegem sa va invederam ca am constatat urmatoarele aspecte:

 In cadrul asociatiei au activat in sezonul 2017 trei cluburi columbofile, respectiv Iasi, Pascani si Targu Frumos,

 Nu exista transmis catre FNCPR , un convocator al sedintei Adunarii Generale din data de 25-02-2107, intocmit si semnat, in conformitate cu prevederile statutare, noi avand cunostinta doar de comunicatul succcint al asociatiei, postat pe siteul federatiei in data de 18-02-2018,

 In data de 09-02-2018, a avut loc sedinta Clubului columbofil Iasi, fiind adoptate hotarari referitoare la alegerea conducerii acestui club , respectiv alegerea unor persoane care vor indeplini functiile de presedinte, vicepresedinte, responsabil tehnic sportiv si casier. Nu sunt efectuate mentiuni in procesul verbal, referitoare la desemnarea delegatilor care vor reprezenta clubul columbofil la sedinta Adunarii Generale a asociatiei din data de 25-02-2018,

 In data de 10-01-2018, a avut loc sedinta Clubului columbofil Targu Frumos/Harlau, fiind adoptate hotarari referitoare la schimbarea denumirii clubului, alegerea conducerii acestui club , respectiv alegerea unor persoane care vor indeplini functiile de presedinte, responsabil tehnic sportiv si casier. In continutul procesului verbal sunt efectuate mentiuni, referitoare la desemnarea unui numar de sapte delegati, care vor reprezenta clubul columbofil la sedinta Adunarii Generale a asociatiei din data de 25-02-2018,
- In data de 03-01-2018, a avut loc sedinta Clubului columbofil Pascani, fiind adoptate hotarari referitoare la alegerea conducerii acestui club , respectiv alegerea unor persoane care vor indeplini functiile de responsabil organizatoric si responsabil tehnic sportiv. In continutul procesului verbal sunt efectuate mentiuni, referitoare la desemnarea unui numar de noua delegati, care vor reprezenta clubul columbofil la sedinta Adunarii Generale a asociatiei din data de 25-02-2018.
 ULTERIOR DATEI DE 25-02-2018, am constatat din inscrisurile transmise de catre dumneavoastra, faptul ca au avut loc doua sedinte distincte ale Adunarii generale care au adoptat decizii diferite si contrare, astfel incat intr-o atare situatie, devin aplicabile dispozitiile legale, referitoare la dreptul membrilor Adunarii Generale a unei asociatii in formularea , depunerea si sustinerea unor cereri de modificare acte constitutive, respectiv de anulare a hotararilor Adunarii Generale. (OG 26/2000).
 FNCPR, prin organele sale de conducere, nu are atributiuni statutare, in sensul dezlegarii unor chestiuni de drept, si in consecinta nu are dreptul sa se pronunte asupra unor cereri care intra in competenta solutionarii instantelor de judecata, in cazul dumneavoastra Judecatoria Iasi si Tribunalul Iasi.
In concluzie, va invederam faptul ca vom respecta intocmai dispozitiile oricarei hotarari judecatoresti cu caracter definitiv, care vizeaza solutionarea cererilor la care ne-am referit anterior in prezentul raspuns.Data: 09-03-2018

PRIMVICEPRESEDINTE

Av. GATEJESCU ALEXANDRU FLORIAN

inapoi