RASPUNS SOLICITARE ACJ SUCEAVA SEPTEMBRIE 2019


Catre
Asociatia Columbofila a Judetului Suceava

Referitor la solicitarea dumneavoastra, inregistrata la FNCPR cu nr. 77 in data de 25-09-2019, coroborata cu continutul procesului verbal al sedintei Consiliului Director al FNCPR, desfasurata in data de 14-09-2019, va comunicam urmatoarele aspecte:

1. In conformitate cu prevederile actului dvs constitutiv , autentificat sub nr. 5245/11-12-2006 de Notarul Public Ovidiu Busuioc, functia de presedinte al asociatiei petente este indeplinita de dl. Filip Vladi. Domnul Filip Vladi a fost validat in functia de presedinte al asociatiei , in conformitate cu dispozitiile Incheierii nr. 26/13-12-2006, pronuntata de Judecatoria Suceava in Dosarul nr. 4983/314/2006.

2. In decursul perioadei 2006-2019, nu au fost depuse sau transmise catre FCPR (FNCPR) inscrisuri care sa ateste modificarea actului dvs constitutiv (alegerea si validarea organelor de conducere, executie si control ale asociatiei), respectiv o Incheiere pronuntata de instanta de judecata competenta, Judecatoria Suceava.

3. In sedinta CD al FNCPR din data de 14-09-2019 s-a adoptat urmatoarea hotarare : “Pana la data de 23-09-2019, reprezentantii AC J Suceava au obligatia transmiterii, prin orice modalitate legala la sediul FNCPR ( email, fax, posta , curierat rapid), in format scris ( copie conforma cu originalul) a ultimei variante de statut al asociatiei, validata de instanta judecatoreasca competenta si copiile Incheierilor ( Sentintelo Civile), pronuntate de instanta de judecata, in dosarele avand ca obiect modificare acte constitutive ( validarea organelor de conducere si orice modificari ale actului constitutiv)”. Pana la data formularii prezentului raspuns, nu au fost transmise catre FNCPR, inscrisurile solicitate si , mai mult, nu am primit vreun raspuns referitor la solicitarile invederate in continutul procesului verbal al sedintei CD.

FNCPR, prin intermediul organelor de conducere si executie, are obligatia de a aplica prevederile legale, statutare si regulamentare in mod unitar, fara a tine seama de particularitatile existente la nivel judetean, astfel incat ii solicitam domnului Filip Vladi, reperezentant legal al asociatiei, conform actului constitutiv si hotararii judecatoresti sus mentionate, sa intreprinda urgent in perioada 27-09-2019- 01-11-2019, demersurile necesare , in vederea convocarii in mod legal si statutar a unei sedinte de Adunare Generala , avand pe ordinea de zi, in principal, alegerea componentei organelor de conducere, executie si control ale asociatiei si, ulterior sa promoveze demersurile legale necesare , in vederea modificarii actului constituiv actual la Judecatoria Suceava.

In acest moment, asociatia dumneavoastra se afla intr-o situatie juridica incerta, avand in vedere faptul ca intr-un interval de circa 13 ani, nu au putut fi validate hotararile Adunarilor Generala la instanta judecatoreasca competenta, si mai mult o parte din membri organelor de conducere legale nu mai activeaza in cadrul acestei asociatii si, in consecinta nu mai pot raspunde legal pentru eventualele abateri inregistrate in activitatea acesteia.

Referitor la motivele de fond invocate prin contestatie, va invederam faptul ca vom raspunde punctual la toate petitele acesteia, in masura in care aceasta va fi semnata si insusita in tot de catre reprezentantii legali ai asociatiei.
Mentionam ca respectiva contestatie este semnata de un membru activ al asociatiei, conform evidentelor federatiei, (conform PNC) care nu indeplineste in mod legal, cerintele reprezentarii legale a ACJ Suceava in relatia cu terte persoane juridice.

DATA 26-09-2019

Presedinte
Marius Florin Tunduc

IN ATENTIA DOMNULUI PRESEDINTE AL ACJ SUCEAVA

 

inapoi