RASPUNS SOLICITARE ACPB FEBRUARIE 2019

Catre
Asociatia Crescatorilor de Porumbei a Mun. Bucuresti

Referitor la solicitarea dumneavoastra, inregistrata la FNCPR cu nr. 13 din data de 05-02-2018, coroborata cu continutul comunicatului postat pe pagina asociatiei dumneavoastra, va comunicam urmatoarele aspecte:

1. Programul National de clasamente (denumit in continuare PNC) este proprietatea exclusiva a FNCPR, toate postarile sau modificarile, fiind efectuate cu acordul organelor de conducere si executie ale federatiei, de persoane abilitate in acest sens, avand ca scop respectarea intocmai a dispozitiilor RNS in vigoare la data respectiva,
2. Autorizarea oricarei interventii in PNC este apanajul federatiei, nefiind necesar vreun acord in acest sens,
3. Interventia persoanelor abilitate in PNC, este rezultatul aplicarii prevederilor RNS, conform carora incepand cu sezonul competitional 2019, membri columbofili pot activa in campionatul oricarei asociatii columbofile afiliate, iar asociatiile afiliate nu isi pot infiinta cluburi columbofile pe teritoriul unui alt judet, decat in judetul/ unitatea administrativ teritoriala in care isi au sediul. (asociatia afiliata va avea cluburi columbofile si centre de imbarcare, exclusiv in judetul/unitatea administrativ, unde functioneaza sediul acestei asociatii columbofile),
4. In sedinta Consiliului Director al FNCPR , in data de 27-10-2018 (pct. 3 – Ordinea de zi), au fost validate propunerile de modificare a RNS, fiind efectuata si o consultare on line a asociatiilor afiliate, astfel incat mentionam faptul ca problema posibilitatii infiintarii sau existentei cluburilor /centrelor de imbarcare ale unei asociatii, doar pe teritoriul judetului unde asociatia isi are sediul, a fost supusa consultarii nationale, in acest sens majoritatea covarsitoare a asociatiilor afiliate fiind de acord cu hotararea adoptata la nivelul federatiei.
5. FNCPR, prin intermediul organelor de conducere si executie, are obligatia de a aplica prevederile legale, statutare si regulamentare in mod unitar, fara a tine seama de particularitatile existente la nivel judetean sau provincial.
In vederea lamuririi unor sustineri, in opinia noastra incorecte si neprincipiale, promovate de reprezentantii asociatiei dvs, prin intermediul unor portaluri columbofile , va invederam pe larg, urmatoarele aspecte de ordin legal, juridic si administrativ:
1. Asociatia Columbofila este afiliata la FNCPR si activeaza in Campionatul National Columbofil. Conform dispozitiilor art. 7 si 8 din statutul asociatiei:
 Art. 7- Asociatia este organizata la nivelul Mun. Bucuresti, prin constituirea de sucursale, entitati columbofile care se constituie in dezmembraminte fara personalitate juridica si reprezinta in mod exclusiv ca entitate afiliata, FCPR, LA NIVELUL UNITATII ADMINISTARTIV TERITORIALE MENTIONATA. (in acest caz Mun. Bucuresti)
 Art. 8- Sucursalele sunt denumite cluburi columbofile, fiind constituite prin hotararea Adunarii Generale a asociatiei.
ASTFEL, conform statutului dvs, ACPB reprezinta in mod exclusiv interesele membrilor columbofili, la nivelul Mun. Bucuresti, neavand nici un fel de legatura de natura juridica, faptica si legala cu cluburile columbofile situate in judetul Ilfov si, mai mult neavand atributiuni de coordonare a activitatii columbofile in acest judet.
2. Consiliul Director, intrunit in sedinta desfasurata in data de 27-10-2018, a hotarat , ca incepand cu sezonul competitional 2019, membri columbofili sa poata activa in campionatul oricarei asociatii columbofile afiliate, iar asociatiile afiliate nu isi pot infiinta cluburi columbofile pe teritoriul unui alt judet, decat in judetul/ unitatea administrativ teritoriala in care isi au sediul. (asociatia afiliata va avea cluburi columbofile si centre de imbarcare, exclusiv in judetul/unitatea administrativ, unde functioneaza sediul acestei asociatii). Incepand cu data adoptarii deciziei CD al FNCPR (27-10-2018), ACPB NU VA PUTEA SA ISI DESFASOARE ACTIVITATEA PRIN SUCURSALE (CLUBURI COLUMBOFILE) CU SEDIILE SITUATE IN JUDETUL ILFOV SAU IN ALT JUDET DIN ROMANIA SI NU VA PUTEA INFIINTA, IN VEDEREA PARTICIPARII IN CAMPIONATUL FNCPR, CLUBURI COLUMBOFILE PE TERITORIUL ACESTUI JUDET SAU AL ALTUI JUDET IN ROMANIA,
Conform dispozitiile art. 2 din RNS, membri columbofili , cu crescatoriile situate pe teritoriul altui judet, decat Mun Bucuresti, pot activa in cadrul centrelor de imbarcare deja existente si functionale in cadrul ACPB, la nivelul anului 2018. Mentionam faptul , ca in mod legal, in continutul statutului ACPB, nu se regasesc mentionate aceste cluburi , respectiv denumirea si adresa sediului, unde isi desfasoara activitatea. Functionarea lor si mentionarea denumirii in PNC, a fost efectuata , strict, ca si centre de imbarcare in anul 2018, ulterior nefiind posibila mentionarea acestora pentru anul 2019, in baza noilor prevederi ale RNS.
3. In sedinta CD al FNCPR, desfasurata in data de 17-11-2018, s-a stabilit afilierea ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE PORUMBEI A JUDETULUI ILFOV,entitate columbofila care a dobandit personalitate juridica prin Incheierea pronuntata in data de 08-03- 2012, in Dosarul nr. 2429/94/2012, cu sediul in Comuna Mogosoaia , Soseaua Bucuresti Targoviste , nr.4B, jud. ILFOV . Aceasta decizie a fost adoptata ca urmare a faptului ca s-a constatat faptul ca sunt indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 23 din Statutul FNCPR. Mai mult, avand in vedere ca nu exista la aceasta data afiliata definitiv la FNCPR, vreo asociatie columbofila ,cu sediul in jud. Ilfov, consideram ca nu este necesar vreun acord prealabil afilierii la federatia nationala. ( conform dispozitiilor art. 23, lit h) in cazul judetelor unde exista o asociatie afiliata la FNCPR este obligatorie depunerea unui protocol de colaborare columbofila cu asociatia afiliata anterior) . S-a mentionat faptul ca Asociatia Crescatorilor de Porumbei Gyosport a comunicat ca nu isi mai sustine cererea de afiliere, pusa in discutie la precedenta sedinta a CD al FNCPR. Consiliul Director, in baza prerogativelor prevazute de art. 2, alin. 4 si art. 9, lit. w din Statutul federatiei, a fost de acord cu afilierea asociatiei sus mentionata.
 Conform dispozitiilor Art. 2 din RNS, pentru a putea participa la concursuri, columbofilii se înscriu în cluburi columbofile ( denumite in continuare cluburi), care activeaza ca sucursale ale asociaÈ›iilor afiliate la FederaÈ›ia Nationala a Crescătorilor de Porumbei din România, unde achită toate taxele aferente. Consiliul director al asociaÈ›iei, stabileÈ™te clubul în care urmează să se înscrie fiecare columbofil. Columbofilii au obligatia sa achite cotizatiile pentru a dobandi calitatea de membri,cu drepturi depline indiferent daca concureaza individual sau in tandem. AsociaÈ›iile au obligaÈ›ia să primească ca È™i membrii, toÈ›i columbofilii care au crescătoria pe raza judeÈ›ului (Mun BucureÈ™ti) unde îÈ™i desfăsoară activitatea asociaÈ›ia, cu excepÈ›ia celor care au suferit sancÈ›iuni disciplinare de excludere (pe perioada excluderii), sub sancÈ›iunea dezafilierii.
Referitor la sustinerile dvs, va invederam faptul ca va aflati intr-o grava eroare, datele furnizate de FNCPR la cererea asociatiilor afiliate, neavand nici o legatura juridica si faptica cu informatiile/datele de interes public, prin insasi statutul organizatiei noastre, care nu a reprezentat vreodata si nu reprezinta o autoritate sau institutie publica.
Lamurirea acestor aspecte de natura juridica se poate indeplini, intr-un mod facil si rapid, prin prezenta presedintelui ACPB sau a altei persoane desemnata de asociatie, la urmatoarea intalnire organizata de FNCPR , cu reprezentantii asociatiilor afiliate, unde vor fi lamurite aceste neintelegeri sau confuzii. In continuare, mentionam temeiul de drept al celor invederate (Legea 544/2001):
Art. 1.
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Art. 2.
In sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.
In spiritul corectitudinii si curajului , solicitate de presedintele ACPB, va asiguram de aceiasi apreciere, de care ne-am bucurat in ultimul deceniu, din partea reprezentantilor asociatiei dumneavoastra, va solicitam respectuos sa luati act de acest raspuns explicit si va dorim mult succes in rezolvarea tuturor aspectelor interne de natura administrativa, tehnic sportiva si organizatorica. Mai mult, intelegem sa ne manifestam satisfactia, ca in componenta Consiliului Director al asociatiei dvs, ulterior Adunarii Generale din luna decembrie 2018, au fost alese persoane, cu pregatire si expertiza juridica deosebite, care vor putea contribui in mod hotarator, la intelegerea si implementarea corecta a prevederilor RNS al FNCPR si la armonizarea propriului statut, cu realitatile juridice actuale. Mentionam aceste aspecte, avand in vedere ca de-a lungul anilor , unii dintre actualii reprezentanti ai dvs au indeplinit si calitatea de membri ai organelor de conducere , executie si control din cadrul FCPR (FNCPR), acumuland, prin apartenenta si, chiar prezenta la lucrarile acestor comisii, respectiv Comitetul Director, cunostintele si experienta necesara reglementarii corecte a activitatii columbofile romanesti.

DATA 10-02-2019

Presedinte
Marius Florin Tunduc

IN ATENTIA DOMNULUI DOBRE COSMIN - PRESEDINTE ACPB

[VARIANTA - PDF]

 

inapoi