RASPUNS SOLICITARE ACPB-FNCPR

Nr.63/29.11.2018

Catre
Reprezentanții centrelor de imbarcare (cluburilor)- Giulescu Ștefan , Parvulescu Liviu, Cazacu Alexandru

Referitor la solicitarea unor reprezentanti al centrelor de imbarcare/cluburilor din cadrul asociatiei dumneavoastra, inregistrata la FNCPR in data de 23-11-2018 cu nr.247 respectiv 248/23.11.2018, va comunicam urmatoarele:
 CHESTIUNI PREALABILE:
1. Asociatia Columbofila este afiliata la FNCPR si activeaza in Campionatul National Columbofil. Conform dispozitiilor art. 7 si 8 din statutul asociatiei:
 Art. 7- Asociatia este organizata la nivelul Mun. Bucuresti, prin constituirea de sucursale, entitati columbofile care se constituie in dezmembraminte fara personalitate juridica si reprezinta in mod exclusiv ca entitate afiliata, FCPR, LA NIVELUL UNITATII ADMINISTARTIV TERITORIALE MENTIONATA. (in acest caz Mun. Bucuresti)
 Art. 8- Sucursalele sunt denumite cluburi columbofile, fiind constituite prin hotararea Adunarii Generale a asociatiei.
2. In sedinta CD al FNCPR, desfasurata in data de 17-11-2018, s-a stabilit afilierea ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE PORUMBEI A JUDETULUI ILFOV,entitate columbofila care a dobandit personalitate juridica prin Incheierea pronuntata in data de 08-03- 2012, in Dosarul nr. 2429/94/2012, cu sediul in Comuna Mogosoaia , Soseaua Bucuresti Targoviste , nr.4B, jud. ILFOV . Aceasta decizie a fost adoptata ca urmare a faptului ca s-a constatat faptul ca sunt indeplinite conditiile prevazute de dispozitiile art. 23 din Statutul FNCPR. Mai mult, avand in vedere ca nu exista la aceasta data afiliata definitiv la FNCPR, vreo asociatie columbofila ,cu sediul in jud. Ilfov, consideram ca nu este necesar vreun acord prealabil afilierii la federatia nationala. ( conform dispozitiilor art. 23, lit h) in cazul judetelor unde exista o asociatie afiliata la FNCPR este obligatorie depunerea unui protocol de colaborare columbofila cu asociatia afiliata anterior) . S-a mentionat faptul ca Asociatia Crescatorilor de Porumbei Gyosport a comunicat ca nu isi mai sustine cererea de afiliere, pusa in discutie la precedenta sedinta a CD al FNCPR. Consiliul Director, in baza prerogativelor prevazute de art. 2, alin. 4 si art. 9, lit. w din Statutul federatiei, a fost de acord cu afilierea asociatiei sus mentionata.
 Conform dispozitiilor Art. 2 din RNS, pentru a putea participa la concursuri, columbofilii se înscriu în cluburi columbofile ( denumite in continuare cluburi), care activeaza ca sucursale ale asociațiilor afiliate la Federația Nationala a Crescătorilor de Porumbei din România, unde achită toate taxele aferente. Consiliul director al asociației, stabilește clubul în care urmează să se înscrie fiecare columbofil. Columbofilii au obligatia sa achite cotizatiile pentru a dobandi calitatea de membri,cu drepturi depline indiferent daca concureaza individual sau in tandem. Asociațiile au obligația să primească ca și membrii, toți columbofilii care au crescătoria pe raza județului (Mun București) unde își desfăsoară activitatea asociația, cu excepția celor care au suferit sancțiuni disciplinare de excludere (pe perioada excluderii), sub sancțiunea dezafilierii.
 Consiliul Director, intrunit in sedinta desfasurata in data de 27-10-2018, a hotarat , ca incepand cu sezonul competitional 2019, membri columbofili sa poata activa in campionatul oricarei asociatii columbofile afiliate, iar asociatiile afiliate nu isi pot infiinta cluburi columbofile pe teritoriul unui alt judet, decat in judetul/ unitatea administrativ teritoriala in care isi au sediul. (asociatia afiliata va avea cluburi columbofile si centre de imbarcare, exclusiv in judetul/unitatea administrativ teritoriala, unde functioneaza sediul acestei asociatii).
AVAND IN VEDERE CHESTIUNILE PREALABILE INVEDERATE, VA COMUNICAM URMATOARELE:
- Incepand cu data adoptarii deciziei CD al FNCPR (27-10-2018), ACPB NU VA PUTEA SA ISI DESFASOARE ACTIVITATEA PRIN SUCURSALE (CLUBURI COLUMBOFILE) CU SEDIILE SITUATE IN JUDETUL ILFOV SI NU VA PUTEA INFIINTA, IN VEDEREA PARTICIPARII IN CAMPIONATUL FNCPR, CLUBURI COLUMBOFILE PE TERITORIUL ACESTUI JUDET SAU AL ALTUI JUDET IN ROMANIA,
- Conform dispozitiile art. 2 din RNS, membri columbofili , cu crescatoriile situate pe teritoriul altui judet, decat Mun Bucuresti, pot activa in cadrul centrelor de imbarcare deja existente si functionale in cadrul ACPB, la nivelul anului 2018. Mentionam faptul , ca in mod legal, in continutul statutului ACPB, nu se regasesc mentionate aceste cluburi , respectiv denumirea si adresa sediului, unde isi desfasoara activitatea. Functionarea lor si mentionarea denumirii in PNC, a fost efectuata , strict, ca si centre de imbarcare. SE RECOMANDA ACPB rezolvarea urgenta a acestei deficiente de statut si act constitutiv.
- CD al ACPB trebuie sa activeze urgent membri columbofili, in vederea stabilirii componentei cluburilor columbofille din cadrul acesteia.
- Conform convocatorului sedintei Adunarii Generale care urmeaza sa se desfasoare in data de 02-12-2018, “Reprezentarea cluburilor in A.G. se va face in proportie de 1 la 10 din totalul membrilor cu cotizatia platita pana la data de 30.11.2018”.
- Dupa data de 30-11-2018, Consiliul Director al ACPB are obligatia, conform Art. 2 din RNS sa stabileasca centrul de imbarcare/ clubul columbofil, în care urmează să se înscrie si sa activeze fiecare columbofil, membru al ACPB, in vederea calcularii in mod corect a normei de reprezentare. Recomandam CD al ACPB, sa analizeze cu atentie continutul Statutului propriu, avand in vedere ca este imperativ necesara respectarea termenului de convocare a Adunarii Generale (15 zile) si existenta manadatului dat de membri columbofili, reprezentantilor care urmeaza sa isi exprime votul in Adunarea Generala.
Columbofilii, care participa la concursuri din locatii, situate in judetul Ilfov, sau intr-o alta unitate administrativ teritoriala , cu exceptia Mun. Bucuresti, trebuie sa fie repartizati in mod urgent la centrele de imbarcare de pe teritoriul acestui municipiu, existente la nivelul anului 2018. Adunarea Generala din data de 02-12-2018 , trebuie sa rezolve in mod legal si statutar , deficienta statutara, legata de inexistenta sucursalelor (cluburilor columbofile) in continutul actului constitutiv su statutului asociatiei.
 Astfel pot exista doua situatii distincte, in care membri ACPB, vor putea activa in cadrul acestei asociatii:
a) columbofilii cu crescatoriile situate pe teritoriul mun. Bucuresti sunt membri columbofili in cel mai apropiat club, fata de adresa crescatoriei,
b) columbofilii cu crescatoriile situate pe teritoriul jud. Ilfov sau al altui judet, pot fi membri ai unui club din mun. Bucuresti, cu mentiunea ca vor activa (imbarca) in cadrul acestui club columbofil in sezonul urmator,
 ACPB nu va putea avea in componenta sa centre de imbarcare sau cluburi columbofile cu sediile si punctele de imbarcare,situate intr-un alt judet al Romaniei, diferit de mun. Bucuresti,
 ASTFEL, LA SEDINTA ADUNARII GENERALE DIN DATA DE 02-12-2018, CONFORM DISPOZITIILOR STATUTULUI ACPB, PREVEDERILOR STATUTULUI SI RNS AL FNCPR SI HOTARARII ADOPTATE DE CD AL FNCPR in data de 27-10-2018, TREBUIE SA PARTICIPE REPREZENTANTII MEMBRILOR COLUMBOFILI DIN CADRUL CENTRELOR DE IMBARCARE/CLUBURILOR COLUMBOFILE CU SEDIILE IN MUN BUCURESTI (norma reprezentare 1/10 membri columbofili), Consiliul Director al ACPB, avand obligatia sa stabileasca clubul în care urmează să se înscrie fiecare columbofil cu crescatoria situata in jud ILFOV (sau orice alt judet ), care doreste sa activeze in continuare in cadrul ACPB. Norma de reprezentare aferenta membrilor columbofili din cadrul ACPB va fi determinata , ulterior stabilirii de catre CD al asociatiei, a componentei exacte a cluburilor/centrelor de imbarcare care vor activa in cadrul acesteia.
 pectarea dispozitiilor statutare referitoare la convocarea sedintei Adunarii Generale si calcularea normei de reprezentare.
Va dorim mult succes in rezolvarea tuturor aspectelor organizatorice ale asociatiei.
DATA 29-11-2018

Presedinte
Marius Florin Tunduc

 


IN ATENTIA DOMNULUI DOBRE COSMIN- PRESEDINTE ACPB

 

inapoi