REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ADUNARII GENERALE A ACPB 07-03-2015

[DOWNLOAD - CERERE DEPUNERE CANDIDATURA AG FNCPR ACPB .doc]

 

ADOPTAT DE REPREZENTANTII LEGALI AI CLUBURILOR AFILIATE LA ACPB IN SEDINTA DIN DATA DE 12-02-2015

 

CAPITOLUL I


CONVOCAREA ADUNARII GENERALE. DATA SI LOCATIA DESFASURARII SEDINTEI ADUNARII GENERALE. PUBLICITATEA ADUNARII GENERALE

ART.1 Reprezentantii legali ai cluburilor afiliate la ACPB si ACP GYOSPORT BUCURESTI prezenti la sedinta convocata legal si desfasurata in data de 12-12-2015, in baza prevederilor statutare au hotarat convocarea sedintei Adunarii Generale a ACPB pentru data de 07-03-2015, orele 10.00 la o locatie care va fi stabilita si comunicata prin intermediul siteului FNCPR pana la data de 25-02-2015.
MENTIONAM CA AU FOST PREZENTI REPREZENTANTII URMATOARELOR CLUBURI COLUMBOFILE
 Clubul Columbofil GYOSPORT ANTILOPA
 Clubul Columbofil GYOSPORT ICCF
 Clubul Columbofil GYOSPORT ARENA
 Clubul Columbofil RAHOVA FERENTARI
 Clubul Columbofil TRAIAN NITESCU
 Clubul Columbofil 1 MAI
 Clubul Columbofil DOBROESTI
 Clubul Columbofil VOLUNTARI
 Clubul Columbofil RAPID
 Clubul Columbofil GHENCEA
 Nu a fost prezent reprezentantul Clubului Columbofil COPACENI.
Conform dispozitiilor PROTOCOLULUI incheiat in data de 12-02-2015 reprezentantii ACP GYOSPORT s-au angajat sa finalizeze transferul membrilor catre ACPB pana la data de 17-02-2015, ULTERIOR ANGAJANDU-SE SA SOLICITE DEZAFILIEREA DE LA FCPR PANA LA DATA DESFASURARII ADUNARII GENERALE A ACPB, MASURA DEZAFILIERII FIIND VALIDATA IN PRIMA SEDINTA A CONSILIULUI DIRECTOR AL FNCPR, IN DATA DE 29-03-2015.

ART.2 Data, ora convocarii si ordinea de zi ale Adunarii Generale si locatia de desfasurare a acesteia vor fi comunicate membrilor afiliati pana la data de 25-02-2015 prin intermediul siteului oficial al FNCPR.

ART.3 Responsabilitatea comunicarii datelor de desfasurare a prezentei sedinte a Adunarii Generale a FCPR pe siteul FNCPR apartine doamnei Radu Petruta, persoana angajata in cadrul FNCPR.

CAPITOLUL II

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ADUNARII GENERALE

ART. 4 Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita de catre membri Consiliului Director al ACPB, cu acordul reprezentantilor cluburilor afiliate ca fiind urmatoarea

- Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor, membri ai cluburilor afiliate si a Comisiei de validare a candidaturilor inregistrate pentru functiile din cadrul organelor de conducere si executie ale ACPB. Alegerea componentei PREZIDIULUI ADUNARII GENERALE,
- Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui ACPB pentru perioada cuprinsa intre data ultimei sedinte a Adunarii Generale si data prezentei sedinte a Adunarii Generale,prezentarea aspectelor privind protocolul incheiat in data de 12-02-2015 cu ACP GYOSPORT,
- Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul ACPB ( COMISIA TEHNIC SPORTIVA, COMISIA DE DISCIPLINA)
- Prezentarea Raportului anual financiar al ACPB. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
- Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a ACPB . Dezbateri asupra continutului.
- Alegerea componentei organelor de conducere, executie si control din cadrul ACPB,
- Validarea rezultatelor procedurii de alegerii la nivelul ACPB,
- Diverse.

ART. 5 Orice propunere pe care un membru columbofil din cadrul unui club afiliat doreste sa o inscrie pe ordinea de zi a Adunarii Generale va fi transmisa in scris pe adresa FNCPR, respectiv mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector I, impreuna cu motivarea temeinica a acesteia din punct de vedere legal si statutar pana la data de 05-03-2015, pentru a fi anuntata in continutul ordinii de zi.

ART. 6 Propunerile de completare a ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale a ACPB inaintate in termenul legal sus mentionat de membri columbofili din cadrul cluburilor afiliate vor fi prezentate in cadrul sedintei si validate anterior dezbaterii de catre delegatii prezenti la sedinta.

CAPITOLUL III

DELEGATII PREZENTI LA SEDINTA ADUNARII GENERALE A ACPB

ART. 7 Adunarea Generala a ACPB, in baza prevederilor statutare si a deciziilor adoptate in sedinta desfasurata in data de 12-02-2015 este constituita din TOTALITATEA MEMBRILOR CLUBURILOR COLUMBOFILE AFILIATE, in conformitate cu evidenta existenta la FNCPR in urma tuturor platilor contributiilor financiare aferente anului 2015 efectuate de reprezentantii ACPB si ACP GYOSPORT .INCEPAND CU DATA SEDINTEI SUS MENTIONATA, RESPECTIV 12-02-2015 SI CA URMARE A AFILIERII CLUBURILOR DIN CADRUL ACP GYOSPORT LA ACPB. TOTI MEMBRI ACESTORA PARTICIPA CU DREPTURI EGALE LA SEDINTA PREZENTEI ADUNARI GENERALE ( CONFORM PCT. 1 DIN PROTOCOL).

ART. 8 O persoana fizica participa ca delegat la Adunarea generala din partea clubului afiliat la ACPB in conditiile in care in cursul anului 2015 indeplineste calitatea de membru columbofil al asociatiei cu contributia catre FNCPR achitata prin intermediul asociatiei afiliate pana la data de 12-02-2015.

ART. 9 LISTA CU NUMARUL DE MEMBRI AI FIECARUI CLUB COLUMBOFIL DIN CADRUL ASOCIATIEI AFILIATE VA FI AFISATA PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR PANA LA DATA DE 25-02-2015, ORICE OBIECTIUNE PUTAND FI TRANSMISA IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA DATA AFISARII PE ADRESA POSTALA SAU DE EMAIL ALE FCPR, URMAND A FI SOLUTIONATA DE COMISIA DE VALIDARE A DELEGATILOR DESEMNATI.


ART. 10 Fiecare membru delegat prezent la sedinta va avea asupra sa in mod obligatoriu un act de identitate , avand in vedere conditia imperativa impusa de legislatia in vigoare de atestare a identitatii fiecarui delegat prezent prin anexarea unei copii a actului de identitate la procesul verbal incheiat in cadrul prezentei sedinte.

ART. 11 Un membru- delegat prezent la sedinta Adunarii Generale are dreptul sa isi exercite propriul drept la vot nefiind permisa exercitarea prin mandat special a votului in numele unui alt delegat la sedinta, care este absent din orice motiv la lucrarile acesteia.

ART. 12 Identificarea delegatilor si intocmirea listei de prezenta la sedinta Adunarii Generale vor fi efectuate de catre o Comisie de validare a delegatilor desemnati de cluburile afiliate a carei componenta va fi stabilita pana la data de 01-03-2015 prin acordul reprezentantilor celor unsprezece cluburi afiliate la ACPB ,sub directa indrumare A UNUI AVOCAT ale carui principale atributiuni sunt identificarea in mod legal a identitatii delegatilor prezenti si verificarea indeplinirii prevederilor art. 8, 9 si urm. din Regulament.


CAPITOLUL IV

ASPECTE PRIVIND DESFASURAREA SEDINTEI ADUNARII GENERALE A ACPB. PREZIDIUL ADUNARII GENERALE

ART. 13 Prezidiul Adunarii Generale este format dintr-un numar de cinci persoane componenta sa fiind validata de membri Adunarii Generale in preambulul sedintei.

ART. 14 Sedinta Adunarii generale este prezidata de un reprezentant al cluburilor afiliate sau de reprezentantul desemnat de FNCPR sa o reprezinte la prezenta sedinta. Desemnarea persoanei care va conduce sedinta va fi efectuata prin votul majoritatii simple a membrilor delegati ai ACPB prezenti la sedinta.

ART. 15 Membrul prezidiului care a fost desemnat sa conduca sedinta are obligatia de a se asigura ca toate prevederile statutare si regulile de procedura sunt intocmai respectate.Persoana sus mentionata deschide, conduce si inchide lucrarile Adunarii Generale.Presedintele/persoana care conduce sedinta, cu sprijinul unui membru al prezidiului intocmeste lista vorbitorilor inscrisi si acorda cuvantul in ordinea inscrierii pe lista.

ART. 16 Persoana care conduce sedinta va asigura ordinea sedintei Adunarii Generale.
In acest scop poate adopta urmatoarele masuri impotriva participantilor care perturba buna desfasurare a lucrarilor
- chemare la ordine,
- avertisment,
- excludere din sala.

ART. 17 In deschiderea lucrarilor sedintei Adunarii Generale, presedintele ACPB va comunica situatia prezentei delegatilor cu drept de vot.


CAPITOLUL V

PROCEDURI PREMERGATOARE

ART. 18 Inaintea inceperii lucrarilor Adunarii generale, SE VERIFICA SI SE STABILESC urmatoarele

- EFECTUAREA PREZENTEI membrilor -delegati prin verificarea listelor depuse la FNCPR si a BI/CI ( sarcina Comisiei desemnata la art. 14 din Regulament)
- COMPONENTA COMISIEI DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, desemnarea acesteia fiind facuta prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta,
- Alegerea unui numar de sase SCRUTATORI suficient si adecvat pentru numararea voturilor si distribuirea buletinelor de vot in cadrul procesului de alegeri desfasurat in cadrul acestei sedinte,
- COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE si NUMARARE A VOTURILOR , desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta Adunarii Generale.

CAPITOLUL VI

VORBITORII

ART. 19 Dreptul de a lua cuvantul va fi acordat in ordinea inscrierii la cuvant. VORBITORII nu pot lua cuvantul inainte de a obtine permisiunea presedintelui de sedinta,

ART. 20 UN VORBITOR nu poate interveni pentru a doua oara pe aceiasi tema inainte ca toti vorbitorii inscrisi la cuvant sa isi fi incheiat interventia.

ART. 21 Se stabileste timpul limita pentru fiecare vorbitor ca fiind de trei minute, ca exceptie fiecarui candidat la functiile din cadrul organelor de conducere, executie si control ale ACPB fiindu-i ingaduita o interventie de maxim cinci minute.

CAPITOLUL VII

PROPUNERI

ART.22 Toate propunerilor venite din partea membrilor ACPB trebuie inaintate in scris catre FCPR pe adresa mentionata anterior sau pe adresa de email office@fcpr.ro pana la data de 01-03-2015. Propunerile care nu au relevanta si temeinicie cu subiectele dezbatute vor fi respinse.

ART. 23 Orice amendament trebuie elaborat in scris si inaintat presedintelui anterior inceperii dezbaterii asupra subiectului in cauza.

ART. 24 CONSILIUL DIRECTOR, impreuna cu reprezentantii luburilor afiliate vor hotara in sedinta dsfasurata pana la data de 01-03-2015 asupra locatiei de desfasurare a sedineti Adunarii generale.

CAPITOLUL VIII

PROCEDURA DE VOT. ALEGEREA COMPONENTEI CONSILIULUI DIRECTOR, COMISIEI TEHNIC SPORTIVE, COMISIEI MUNICIPALE DE DISCIPLINA SI COMISIEI DE CENZORI
COMISIA DE VALIDARE A CANDIDATURILOR- NOTIUNI GENERALE
COMISIA DE VALIDARE SI NUMARARE A VOTURILOR- NOTIUNI GENERALE

Art. 25 In cadrul sedintei Adunarii Generale membri acesteia voteaza candidatii care vor indeplini urmatoarele functii din componenta organelor de conducere, executie si control

1. CONSILIUL DIRECTOR
- PRESEDINTELE
- VICEPRESEDINTE TEHNIC SPORTIV
- VICEPRESEDINTE ORGANIZATORIC
- VICEPRESEDINTE RELATII INTERNATIONALE , MARKETING SI PROMOVARE COLUMBOFILA
- SECRETAR
- RESPONSABIL FINANCIAR
-MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil GYOSPORT ANTILOPA
-MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil GYOSPORT ICCF
-MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil GYOSPORT ARENA
-MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil COPACENI
-MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil RAHOVA FERENTARI
- MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil TRAIAN NITESCU
- MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil 1 MAI
-MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil GHENCEA
- MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil DOBROESTI
-MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil VOLUNTARI
-MEMBRU CD- reprezentant Clubul Columbofil RAPID
Presedintii cluburilor afiliate sau un reprezentant desemnat de Adunarea Generala a acestora sunt membri de drept ai Consilului Director al ACPB.
2. COMISIA TEHNIC SPORTIVA
PRESEDINTE- PERSOANA CARE INDEPLINESTE FUNCTIA DE VICEPRESEDINTE TEHNIC SPORTIV IN CD
MEMBRI- RESPONSABILII TEHNICI AI CLUBURILOR AFILIATE
3. COMISIA MUNICIPALA DE DISCILPINA
PRESEDINTELE
MEMBRI- PATRU PERSOANE
4. COMISIA DE CENZORI
PRESEDINTELE
MEMBRI- DOUA PERSOANE DINTRE CARE UNA DE SPECIALITATE EXPERT CONTABIL/CONTABIL AUTORIZAT.

ART. 26 Candidatii pentru organele de conducere, executie si control ale ACPB trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii
- sa fie cetateni romani sau rezidenti in Romania,
- sa fie membri ai ACPB cu toate obligatiile financiare catre asociatie achitate aferent anului 2015,
- sa formuleze o cerere de candidatura scrisa care urmeaza a fi depusa personal sau transmisa prin posta, email sau fax la sediul FNCPR situat in mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector 1 pana la data de 01-03-2015,
- sa nu fi primit sanctiuni de suspendare din activitatea columbofila in ultimii cinci ani,
- nu poate indeplini o functie de conducere in cadrul asociatiei o persoana care a incheiat pe perioada mandatului un contract individual de munca cu aceasta( salariat al ACPB),
- sa nu posede antecedente penale pentru infractiuni prevazute de Noul Cod Penal.

ART. 27 Se aproba modelul tip al cererii de depunere a candidaturii, care urmeaza a fi postat pe siteul oficial al FNCPR pana la data de 23-02-2015.CERERILE DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR vor fi transmise postal/fax la sediul FNCPR mentionat in prezentul Regulament sau pe adresa de email pana la data de 01-03-2015, cu un termen de cinci zile inaintea sedintei avand in vedere necesitatea validarii sau invalidarii lor de catre comisia numita de reprezentantii cluburilor afiliate la ACPB.

ART. 28 Cererea de depunere a candidaturii va fi formulata in forma scrisa si semnata avand aplicata viza presedintelui asociatiei unde persoana in cauza (CANDIDATUL) activeaza ca membru in cursul anului 2015, viza care atesta faptul ca persoana in cauza are dreptul sa participe la Adunarea Generala si nu a primit sanctiuni in perioada 2009-2014 de suspendare din activitatea columbofila. Ca inscrisuri doveditoare vor fi anexate urmatoarele
- copia CI/Pasaport sau dovada rezidentei in Roamania, conform dispozitiilor Statutului ACPB.

ART. 29 Consiliul Director al ACPB, impreuna cu reprezentantii cluburilor columbofila afiliate va stabili infiintarea unei Comisii de Validare a candidaturilor, care are ca scop analizarea tuturor cererilor de depunere a candidaturilor si a inscrisurilor anexate, avand ca termen de elaborare si comunicare catre FNCPR a unui proces verbal cu cele constatate data de 02-03-2015.Continutul procesului verbal poate fi contestat de candidatii care nu sunt de acord cu dispozitiile sale in termen de cinci zile de la comunicarea sa oficiala pe siteul FCPR, solutionarea contestatiei fiind de competenta CONSILIULUI DIRECTOR al ACPB care se va intruni in ziua premergatoare desfasurarii alegerilor, respectiv in data de 06-03-2015.

ART. 30 Se va stabili componenta COMISIEI DE VALIDARE A CANDIDATURILOR PANA LA DATA DE 25-02-2014 DE CATRE CONSILIUL DIRECTOR AL ACPB, IMPREUNA CU REPREZENTANTII CLUBURILOR AFILIATE.

ART. 31 Alegerile se desfasoara prin vot secret, cu buletine de vot tiparite. Membri Comisiei de validare si numarare a voturilor, prevazuta in dispozitiile art. 22 din Regulament sunt responsabili de desfasurarea procedurii de vot, AVAND CA ATRIBUTIUNI VERIFICAREA, DISTRIBUIREA CU SPRIJINUL SCRUTATORILOR , NUMARAREA BULETINELOR DE VOT SI INTOCMIREA PROCESULUI VERBAL DIN CARE SA REZULTE REZULTATELE SCRUTINULUI.

ART. 32 Componenta Comisiei de validare si numarare a voturilor va fi stabilita prin vot deschis de membri Adunarii Generale.

ART. 33 Numarul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de Presedintele
Comisiei de validare si numarare a voturilor INAINTE DE INCEPEREA PROCEDURII DE NUMARARE A VOTURILOR.
DACA NUMARUL BULETINELOR DE VOT INTRODUSE IN URNA ESTE EGAL SAU INFERIOR CELUI AL BULETINELOR INMANATE MEMBRILOR CU DREPT DE VOT, PROCEDURA DE VOT ESTE VALIDA.Daca numarul buletinelor returnate il depaseste pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat si se va proceda la o alta procedura de votare.

ART. 34 La numararea voturilor vor fi anulate buletinele de vot necompletate sau cele deteriorate Buletinele de vot care contin doua sau mai multe voturi pentru o singura candidatura vor fi anulate.

ART. 35 Rezultatul alegerilor va fi confirmat de Comisia de validare si numarare a voturilor si CONSEMNAT IN PROCESUL VERBAL AL ADUNARII GENERALE. PERSOANA DESEMNATA DE PREZIDIU SA CONDUCA LUCRARILE ADUNARII GENERALE VA COMUNICA REZULTATUL VOTULUI.

ART. 36 Pentru fiecare functie, conform prevederilor Statutului ACPB este declarat ales candidatul care a obtinut majoritatea simpla din voturile valabil exprimate.
In cazul neobtinerii majoritatii simple la primul tur de scrutin, pentru primii doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi se va apela la al doilea tur de scrutin.
In al doilea tur de scrutin care se va desfasura in aceiasi data cu primul este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.

ART. 37 Secretarul ales al ACPB va prelua de la membri Comisiei de validare si numarare a voturilor TOATE BULETINELE DE VOT SI LE VA SIGILA INTR-UN AMBALAJ SPECIAL.Secretarul ACPB trebuie sa pastreze aceste buletine de vot si sa le distruga dupa trecerea a un an de la finalizarea lucrarilor ADUNARII GENERALE, ulterior validarii de catre instanta de judecata competenta a hotararilor Adunarii generale in cauza.

CAPITOLUL IX
PROCESELE VERBALE

ART. 38 Dezbaterile Adunarii Generale vor fi inregistrate video, respectiva inregistrare fiind arhivata la sediul ACPB/FCPR.

ART. 39 COMISIA DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, prevazuta la art. 22 Regulament va fi responsabila pentru intocmirea si elaborarea procesului verbal de sedinta si pentru anexarea la acesta a urmatoarelor inscrisuri
- copiile actelor de identitate ale membrilor prezenti,
- lista de prezenta intocmita anterior inceperii lucrarilor sedintei Adunarii Generale,
- cererile de depunere a candidaturilor in forma originala,
- procesul verbal in original intocmit de Comisia de Validare a Candidaturilor,
- alte inscrisuri referitoare al defasurarea sedintei Adunarii generale.

ART. 40 Data desfasurarii sedintei, continutul procesului verbal incheiat si identitatea membrilor prezenti la sedinta vor atestate in conformitate cu dispozitiile art. 3 din Legea 51/1995 actualizata de catre un avocat efinitiv membru al unuia dintre Barourile din Romania.

ART. 41 Continutul Proceselor verbale mentionate la articolul anterior poate fi verificat de catre orice membru al unei club columbofil afiliat prezent la sedinta Adunarii Generale.

ART. 42 PROCESUL VERBAL DE SEDINTA VA FI COMUNICAT LA CERERE ORICARUI CLUB AFILIAT LA ACPB IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA FORMULAREA UNEI SOLICITARI SCRISE IN ACEST SENS SI POATE FI ANALIZAT DE UN REPREZENTANT DESEMNAT OFICIAL DE UN CLUB COLUMBOFIL AFILIAT LA SEDIUL ACPB/FCPR.

ART. 43 Membri afiliati pot transmite secretarului ACPB obiectiuni la procesul verbal in termen de cincisprezece zile de la data comunicarii.Daca nu s-au formulat obiectiuni scrise la procesul verbal acesta se considera a fi adoptat urmand a se intreprinde demersuri catre instanta competenta, respectiv JUDECATORIA SECTOR 5 BUCURESTI, IN VEDEREA INSCRIERII MODIFICARILOR ACTELOR CONSTITUTIVE ALE ACPB.

ART. 44 In situatia in care membri cluburilor afiliate transmit obiectiuni, la urmatoarea sedinta a Adunarii generale va fi inscrisa in ordinea de zi discutarea si adoptarea continutului procesului verbal de sedinta de la Adunarea Generala precedenta.

ART. 45 PREZENTUL REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ADUNARII GENERALE A ACPB A INTRAT IN VIGOARE INCEPAND CU DATA ADOPTARII SALE, RESPECTIV 12-02-2015 URMAND A FI POSTAT PE SITEURILE OFICIALE ALE FNCPR SI ACPB PANA LA DATA DE 20-02-2015.ANEXELE LA PREZENTUL REGULAMENT VOR FI POSTATE IMPREUNA CU ACESTA, DUPA CUM URMEAZA
- Cerere tip de depunere a candidaturii la o functie in cadrul organelor de conducere, executie si control din cadrul ACPB.

VIZAT
PRESEDINET FCPR
MARIUS FLORIN TUNDUC


INTOCMIT
RESPONSABIL PROBLEME STATUT CD FCPR
Av. Alexandru Florian Gatejescu

[DESCARCA VARIANTA WORD]

inapoi