REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR 2015

 

ADOPTAT DE CONSILIUL DIRECTOR AL FNCPR IN SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 02-08-2015


CAPITOLUL I

CONVOCAREA CONFERINTEI NATIONALE. DATA SI LOCATIA DESFASURARII SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE. PUBLICITATEA CONFERINTEI NATIONALE.

ART.1 Consiliul Director al FNCPR intrunit in mod statutar in data de 02-08-2014, in baza prevederilor art. 6, alin. 4 si 5 coroborate cu dispozitiile art. 9, lit.a din Statutul FNCPR convoaca sedinta Conferintei Nationale pentru data de 06-12-2015 la SALA DE CONFERINTE A HOTELULUI ARO PALACE situat in mun. Brasov, Bulevardul Eroilor, nr. 27, jud. Brasov, incepand cu ora 11.00.

ART.2 Data, ora convocarii si ordinea de zi ale CONFERINTEI NATIONALE si locatia de desfasurare a acesteia au fost comunicate membrilor afiliati in termenul legal prevazut de dispozitiile art. 6, alin. 5 , respectiv in data de 19-11-2015 prin intermediul presei scrise difuzata la nivel national,prin afisare la sediul federatiei, precum si pe siteul oficial al FNCPR.

ART.3 Responsabilitatea comunicarii datelor de desfasurare a prezentei sedinte a CONFERINTEI NATIONALE a FNCPR apartine doamnei Radu Petruta, persoana angajata in cadrul FNCPR.


CAPITOLUL II

ORDINEA DE ZI A SEDINTEI CONFERINTEI NATIONALE

ART. 4 Ordinea de zi a sedintei a fost stabilita, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.5 Statutul FNCPR de catre membri Consiliului Director in sedinta din data de 02-08-2015, ca fiind urmatoarea

- Prezentarea Raportului Comisiei de validare a delegatilor desemnati de asociatiile afiliate. Alegerea componentei PREZIDIULUI CONFERINTEI NATIONALE,
- Prezentarea raportului de activitate al Presedintelui FNCPR pentru perioada cuprinsa intre data desfasurarii Adunarii Generale 2014 si data prezentei sedinte a Conferintei Nationale 2015,
- Prezentarea raportului anual de activitate al presedintilor comisiilor cu rol de organe de executie din cadrul FNCPR ( COMISIA NATIONAL SPORTIVA, COMISIA NATIONALA DE DISCIPLINA SI CORPUL NATIONAL DE ARBITRI)
- Prezentarea Raportului anual financiar al FNCPR. Dezbateri asupra continutului acestui raport financiar.
- Prezentarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori a FNCPR . Dezbateri asupra continutului.
- Dezbaterea modificarilor la Statutul FNCPR propuse de Consiliul Director in data de 02-08-2015 in baza dispozitiilor art. 9, lit.e din Statutul FNCPR
- Dezbaterea si votarea in mod unitar a modificarilor la Regulamentul National Sportiv al FNCPR propuse de Comisia National Sportiva si validate de Consiliul Director in perioada cuprinsa intre sedintele Adunarii Generale in baza dispozitiilor art. 12, lit.a din Statutul FNCPR,
- Validarea cererilor de dezafiliere formulate de asociatii afiliate in perioada cuprinsa intre sedinta Adunarii Generale 2014 si Conferinta Nationala 2015,
- Prezentarea programului de desfasurare a Expozitiei Europene de Porumbei Voiajori, desfasurata in mun. Bucuresti in intervalul 28-31-01-2016,
- Diverse.

ART. 5 Orice propunere pe care un membru afiliat ( asociatie) doreste sa o inscrie pe ordinea de zi a CONFERINTEI NATIONALE va fi transmisa in scris pe adresa FNCPR, respectiv mun. Bucuresti, str. Fagaras, nr. 14, sector I, impreuna cu motivarea temeinica a acesteia din punct de vedere legal si statutar pana la data de 04-12-2015, pentru a fi anuntata in continutul ordinii de zi.

ART. 6 Propunerile de completare a ordinii de zi a sedintei CONFERINTEI NATIONALE a FNCPR inaintate in termenul legal sus mentionat de membri afiliati vor fi prezentate in cadrul sedintei si validate anterior dezbaterii de catre delegatii prezenti la sedinta.

CAPITOLUL III

DELEGATII PREZENTI LA SEDINTA CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR

ART. 7 Conferinta Nationala a FNCPR, in baza prevederilor art. 6, alin. 1 si 2 este constituita din delegatii legal desemnati de asociatiile columbofile afiliate, norma de reprezentare fiind calculata la nivelul fiecarei asociatii afiliate avand in vedere numarul total de membri columbofili care au participat efectiv in Campionatul Natuional Columbofil in anul competitional 2015, in conformitate cu evidenta din Programul National de Clasamente.

ART. 8 O persoana fizica poate fi desemnata ca delegat al asociatiei afiliate in conditiile in care in cursul anului 2015 a indeplinit calitatea de membru activ al asociatiei care il desemneaza sa o reprezinte la sedinta Conferintei Nationale a FNCPR.

ART. 9 Norma de reprezentare, in conformitate cu dispozitiile art. 6, alin. 3 din Statutul FNCPR este de un delegat pentru fiecare diviziune de cincizeci de membri, astfel
- 1-50 membri- un delegat
- 76-100 membri- doi delegati,
- 126-150 membri – trei delegati etc.(CONF. STATUT FNCPR)

LISTA CU NUMARUL DE DELEGATI AFERENT NUMARULUI DE MEMBRI AI FIECAREI ASOCIATII AFILIATE VA FI AFISATA PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR PANA LA DATA DE 01-12-2015, ORICE OBIECTIUNE PUTAND FI TRANSMISA IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA DATA AFISARII PE ADRESA POSTALA SAU DE EMAIL ALE FCPR, URMAND A FI SOLUTIONATA DE COMISIA DE VALIDARE A DELEGATILOR DESEMNATI.

ART. 10 Consiliul Director stabileste ca identitatea delegatilor prezenti la sedinta Conferintei Nationale sa fie comunicata pana la data de 30-11-2015 prin introducerea in Programul National al FNCPR, putand fi astfel cunoscuta de orice membru al unei asociatii afiliate la FNCPR.

ART. 11 Delegatii desemnati in mod legal si statutar de asociatiile afiliate VOR PREZENTA IN MOD OBLIGATORIU la sedinta Adunarii Generale o imputernicire tip al carei continut a fost aprobat de Consiliul Director al FCPR si postat pe siteul oficial al FCPR pana la data de 19-11-2015 prin care vor face dovada calitatii delegat la prezenta sedinta.

ART. 12 Un delegat prezent la sedinta Conferintei Nationale are dreptul sa isi exercite propriul drept la vot nefiind permisa exercitarea prin mandat special a votului in numele unui delegat desemnat la sedinta, dar absent din orice motiv la lucrarile acesteia.

ART. 13 Fiecare delegat prezent la sedinta va avea asupra sa in mod obligatoriu un act de identitate , precum si imputernicirea prevazuta la art. 11 din prezentul Regulament, avand in vedere conditia imperativa impusa de legislatia in vigoare de atestare a identitatii fiecarui delegat prezent prin anexarea unei copii a actului de identitate la procesul verbal incheiat in cadrul prezentei sedinte.

ART. 14 Identificarea delegatilor si intocmirea listei de prezenta la sedinta Conferintei Nationale vor fi efectuate de catre o Comisie de validare a delegatilor desemnati de asociatiile afiliate a carei componenta a fost stabilita de Consiliul Director ca fiind urmatoarea
- MILCU ION

- FILIP VLADI

- MACOVSCHI MIHAIL
Sub directa indrumare A UNUI AVOCAT ale carui principale atributiuni sunt identificarea in mod legal a identitatii delegatilor prezenti si verificarea indeplinirii prevederilor art. 11 din prezentul Regulament.

ART. 15 Consiliul Director a stabilit in baza dispozitiilor statutare ca presedintele de onoare, membri de onoare si maestri sportului columbofil ai FNCPR sa fie invitati sa participe la sedinta Conferintei Nationale avand in desfasurarea lucrarilor un rol consultativ fiind exonerati de participarea in procesul de vot desfasurat in cadrul acestei sedinte.

 

CAPITOLUL IV

PRESEDINTELE FNCPR

ART. 16 Presedintele FNCPR domnul Marius Florin Tunduc prezideaza lucrarile sedintei Conferintei Nationale. Daca presedintele nu participa la sedinta Conferintei Nationale acesta va delega inainte cu minim trei zile de data desfasurarii sedintei unul dintre vicepresedinti sa conduca lucrarile Conferintei Nationale.

ART. 17 Prezidiul Conferintei Nationale este format dintr-un numar de cinci -sapte persoane componenta sa fiind validata de membri Conferintei Nationale in preambulul sedintei.

ART. 18 Presedintele FNCPR are obligatia de a se asigura ca toate prevederile statutare si regulile de procedura sunt intocmai respectate.Presedintele FNCPR deschide, conduce si inchide lucrarile Conferintei Nationale.Presedintele, cu sprijinul unui membru al prezidiului intocmeste lista vorbitorilor inscrisi si acorda cuvantul in ordinea inscrierii pe lista.

ART. 19 Presedintele va asigura ordinea sedintei Conferintei Nationale.
In acest scop, presedintele poate adopta urmatoarele masuri impotriva participantilor care perturba buna desfasurare a lucrarilor
- chemare la ordine,
- avertisment,
- excludere din sala.

ART. 20 In deschiderea lucrarilor sedintei Conferintei Nationale, presedintele FNCPR va comunica situatia prezentei delegatilor cu drept de vot.


CAPITOLUL V

PROCEDURI PREMERGATOARE

ART. 21 Inaintea inceperii lucrarilor Conferintei Nationale, SE VERIFICA SI SE STABILESC urmatoarele

- EFECTUAREA PREZENTEI delegatilor prin verificarea imputernicirilor- tip in forma scrisa date de asociatiilor afiliate unde persoanele in cauza au indeplinit in cursul anului competitional 2015 calitatea de membri activi ( sarcina Comisiei desemnata la art. 14 din Regulament)
- COMPONENTA COMISIEI DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, desemnarea acesteia fiind facuta prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta,
- Alegerea unui numar de sase SCRUTATORI suficient si adecvat pentru numararea voturilor si distribuirea buletinelor de vot in cadrul procesului de alegeri desfasurat in cadrul acestei sedinte,
- COMPONENTA COMISIEI DE VALIDARE si NUMARARE A VOTURILOR , desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegatilor participanti la sedinta Conferintei Nationale.

CAPITOLUL VI

VORBITORII

ART. 22 Dreptul de a lua cuvantul va fi acordat in ordinea inscrierii la cuvant. VORBITORII nu pot lua cuvantul inainte de a obtine permisiunea presedintelui de sedinta, respectiv Presedintele FNCPR sau o alta persoana desemnata in conditiile prezentului Regulament.

ART. 23 UN VORBITOR nu poate interveni pentru a doua oara pe aceiasi tema inainte ca toti vorbitorii inscrisi la cuvant sa isi fi incheiat interventia.

ART. 24 Consiliul Director stabileste timpul limita pentru fiecare vorbitor ca fiind de trei minute.

CAPITOLUL VII

PROPUNERI

ART.25 Toate propunerilor venite din partea membrilor afiliati trebuie inaintate in scris catre FNCPR pe adresa mentionata anterior sau pe adresa de email office@fcpr.ro pana la data de 04-12-2015. Propunerile care nu au relevanta si temeinicie cu subiectele dezbatute vor fi respinse.

ART. 26 Orice amendament trebuie elaborat in scris si inaintat presedintelui anterior inceperii dezbaterii asupra subiectului in cauza.

ART. 27 CONSILIUL DIRECTOR in sedinta din data de 02-08-2015 a hotarat in baza dispozitiilor art. 9, lit. e Statutul FCPR sa propuna Conferintei Nationale o serie de modificari la Statutul FNCPR care vor fi postate pe siteul FCPR pana la data de 03-12-2015 de catre Responsabilul cu Probleme de Statut , Gatejescu Alexandru Florian.

CAPITOLUL VIII

PROCESELE VERBALE

ART. 28 Dezbaterile Conferintei Nationale vor fi inregistrate video, respectiva inregistrare fiind arhivata la sediul FNCPR.

ART. 29 COMISIA DE REDACTARE A CONTINUTULUI PROCESULUI VERBAL DE SEDINTA, prevazuta la art. 22 Regulament va fi responsabila pentru intocmirea si elaborarea procesului verbal de sedinta si pentru anexarea la acesta a urmatoarelor inscrisuri
- copiile actelor de identitate ale membrilor prezenti,
- lista de prezenta intocmita anterior inceperii lucrarilor sedintei Adunarii Generale,
- originalele imputernicirilor depuse de delegatii desemnati de asociatiile afiliate.

ART. 30 Data desfasurarii sedintei, continutul procesului verbal incheiat si identitatea membrilor prezenti la sedinta vor atestate in conformitate cu dsipozitiile art. 3 din Legea 51/1995 actualizata de catre un avocat definitiv membru al unuia dintre Barourile din Romania.

ART. 31 Continutul Proceselor verbale mentionate la articolul anterior poate fi verificat de catre orice membru al unei asociatii afiliate prezent la sedinta Conferintei Nationale.

ART. 32 PROCESUL VERBAL DE SEDINTA VA FI COMUNICAT LA CERERE ORICAREI ASOCIATII AFILIATE IN TERMEN DE CINCI ZILE DE LA FORMULAREA UNEI SOLICITARI SCRISE IN ACEST SENS SI POATE FI ANALIZAT DE UN REPREZENTANT DESEMNAT OFICIAL DE O ASOCIATIE AFILIATA LA SEDIUL FNCPR.

ART. 33 Membri afiliati pot transmite secretarului FNCPR obiectiuni la procesul verbal in termen de cincisprezece zile de la data comunicarii.Daca nu s-au formulat obiectiuni scrise la procesul verbal acesta se considera a fi adoptat urmand a se intreprinde demersuri catre instanta competente, respectiv Tribunalul Bucuresti IN VEDEREA INSCRIERII MODIFICARILOR ACTELOR CONSTITUTIVE ALE FNCPR.

ART. 34 In situatia in care membri afiliati transmit obiectiuni, la urmatoarea sedinta a Conferintei Nationale va fi inscrisa in ordinea de zi discutarea si adoptarea continutului procesului verbal de sedinta de la Conferinta Nationala precedenta.

ART. 35 PREZENTUL REGULAMENT DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONFERINTEI NATIONALE A FNCPR A INTRAT IN VIGOARE INCEPAND CU DATA ADOPTARII SALE, RESPECTIV 02-08-2015 URMAND A FI POSTAT PE SITEUL OFICIAL AL FNCPR PANA LA DATA DE 27-11-2015.

 


PRESEDINTE FNCPR
Ing. Marius Florin Tunduc

 

 

INTOCMIT
RESPONSABIL PROBLEME STATUT CD FNCPR
Av. Alexandru Florian Gatejescu

 

 

inapoi